Ζητήματα που διορθώνονται στο Outlook 2003 από το Office 2003 Service Pack 1

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για το Microsoft Office 2003, το οποίο περιέχει επιδιορθώσεις για το Microsoft Office Outlook 2003. Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το Service Pack:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) παρέχει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Office 2003. Το Office 2003 SP1 περιέχει βελτιώσεις ως προς την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Το Office 2003 SP1 περιέχει επίσης πολλές βελτιώσεις που αφορούν τις επιδόσεις και τις δυνατότητες στο Microsoft Office Outlook 2003.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Office 2003 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
842532 Περιγραφή του Office 2003 Service Pack 1
Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει αυτό το Service Pack

Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων:

830003 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 17 Δεκεμβρίου 2003
833984 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 7 Ιανουαρίου 2004
833986 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 17 Ιανουαρίου 2004
833856 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 20 Ιανουαρίου 2004
834714 Περιγραφή της γερμανικής έκδοσης του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 29 Ιανουαρίου 2004
835210 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 2 Μαρτίου 2004
837019 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 17 Μαρτίου 2004
838020 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 7 Απριλίου 2004
834716 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003: 20 Μαίου 2004


Το Office 2003 SP1 επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν έχουν τεκμηριωθεί προηγουμένως στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Το τμήμα φακέλου ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λείπει κατά την αποστολή πολλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα πρόγραμμα του Office 2003


Σε ένα πρόγραμμα του Office 2003, αν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κεφαλίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (που ονομάζεται "φάκελος"), η οποία περιέχει μια γραμμή εργαλείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να αφαιρεθεί από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Η κεντρική σελίδα των δημόσιων φακέλων δεν εμφανίζεται όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση


Η κεντρική σελίδα των δημόσιων φακέλων ενδέχεται να μην εμφανίζεται όπως αναμένεται στο Outlook 2003 όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση, ακόμα και αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο δημόσιος φάκελος έχει προστεθεί στη λίστα "Αγαπημένα" (Favorites).
 • Και η κεντρική σελίδα και ο δημόσιος φάκελος έχουν επιλεχθεί για συγχρονισμό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του φακέλου.

(Unable to display folder.)
Το πεδίο "Εργασία 2" (Business 2) μιας επαφής που βρίσκεται στο Καθολικό βιβλίο διευθύνσεων (GAL) δεν αντιγράφεται σε ένα Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (PAB)


Όταν προσπαθείτε να αντιγράψετε μια επαφή που βρίσκεται στο Καθολικό βιβλίο διευθύνσεων σε ένα Προσωπικό βιβλίο διευθύνσεων (PAB), το πεδίο Εργασία 2 (Business 2) που περιλαμβάνεται στην επαφή δεν αντιγράφεται.


Δεν μπορείτε να βρείτε το γερμανικό χαρακτήρα Eszett (ß) χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Εύρεση" (Find)


Όταν προσπαθείτε να βρείτε μια λέξη που περιέχει το γερμανικό χαρακτήρα Eszett (ß) χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Εύρεση" (Find) στο Outlook 2003, ο χαρακτήρας αντικαθίσταται από τους χαρακτήρες "ss". Επιπλέον, όταν προσπαθείτε να βρείτε μια λέξη που να περιέχει τους χαρακτήρες "ss", οι χαρακτήρες "ss" αντικαθίστανται από το χαρακτήρα Eszett. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο χαρακτήρας Eszett και οι χαρακτήρες "ss" αντιμετωπίζονται ως ταυτόσημοι στη λίστα Αναζήτηση (Look For).

Για παράδειγμα, όταν προσπαθείτε να βρείτε τη λέξη Keßler, αντί για αυτήν θα βρείτε τη λέξη Kessler.


Η μέθοδος GoToDate με καθυστερημένη σύνδεση (Late Binding) προκαλεί απροσδόκητο τερματισμό του Outlook


Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο GoToDate με καθυστερημένη σύνδεση (Late Binding) σε μια μακροεντολή της Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), το Outlook 2003 ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα και θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Run-time error: Method 'GotoDate' of object 'View' failed.


Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ένα συνημμένο συμπεριλαμβάνεται σε ένα εκτυπωμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML


Όταν εκτυπώνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML το οποίο περιέχει συνημμένο, δεν υπάρχει πεδίο ή εικονίδιο για συνημμένα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προσθέτει ένα πλαίσιο Συνημμένα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML. Αυτό το πλαίσιο εμφανίζει το όνομα αρχείου των συνημμένων.


Οι Έξυπνες ετικέτες (Smart Tags) δεν λειτουργούν μετά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2


Μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2, οι Έξυπνες ετικέτες (Smart Tags) ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook 2003 δεν λειτουργούν.


Ένας πληρεξούσιος λαμβάνει το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατό να ανοίξει το στοιχείο" (Can't open the item), όταν ανοίξει το ημερολόγιο ενός διευθυντή


Όταν ένας πληρεξούσιος ανοίξει το ημερολόγιο ενός διευθυντή, λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα λάθους τη στιγμή που ανοίγει το ημερολόγιο ή 15 λεπτά μετά το άνοιγμα του ημερολογίου.
Δεν είναι δυνατό να ανοίξει το στοιχείο. Δεν είναι δυνατό να ανοίξουν οι πληροφορίες διαθεσιμότητας.

(Can't open the item. Unable to open the free/busy information.)


Ορισμένες επεκτάσεις ονόματος αρχείου που δεν μπορείτε να ανοίξετε στα Windows XP αποστέλλονται ως συνημμένα στο Outlook 2003


Μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2, ορισμένες επεκτάσεις ονόματος αρχείων των οποίων το άνοιγμα δεν είναι δυνατό στα Windows XP ενδέχεται να αποσταλούν ως συνημμένα στο Outlook 2003.


Μπορείτε να δημιουργήσετε απροσδόκητα ένα νέο φάκελο που δεν είναι φάκελος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο του MSN Connector


Μόλις δημιουργήσετε ένα λογαριασμό MSN Connector στο Outlook 2003, μπορείτε να δημιουργήσετε απροσδόκητα ένα νέο φάκελο που δεν είναι φάκελος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο του MSN Connector.


Το κύριο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι κενό, όταν αποστέλλετε μια ενημερωμένη πρόσκληση σε σύσκεψη


Όταν αποστέλλετε μια ενημερωμένη πρόσκληση σε σύσκεψη η οποία περιέχει κείμενο στο κύριο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το κύριο σώμα της ενημερωμένης πρόσκλησης σε σύσκεψη που λαμβάνεται είναι κενό. Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν η πρόσκληση σε σύσκεψη δεν περιείχε αρχικά κείμενο στο κύριο σώμα και εάν δημιουργήθηκε αρχικά με το Outlook Web Access.


Το Outlook 2003 τερματίζεται απροσδόκητα όταν το ξεκινάτε σε έναν υπολογιστή που εκτελεί την τουρκική έκδοση των Microsoft Windows


Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε το Outlook 2003 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί την τουρκική έκδοση των Microsoft Windows, το Outlook 2003 ενδέχεται να τερματιστεί απροσδόκητα.


Γίνεται πάντα πλήρης λήψη του βιβλίου διευθύνσεων στο Outlook 2003


Όταν το Outlook 2003 ενημερώνει το βιβλίο διευθύνσεων σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς σύνδεση, πραγματοποιείται πλήρης λήψη του βιβλίου διευθύνσεων.


Όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση που περιλαμβάνεται σε ένα μήνυμα καλωσορίσματος σε μη αγγλική έκδοση του Outlook 2003, εμφανίζεται περιεχόμενο στα αγγλικά


Όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση σε ένα μήνυμα καλωσορίσματος μιας μη αγγλικής έκδοσης του Outlook 2003, εμφανίζεται περιεχόμενο στα αγγλικά.


Οι κανόνες του Outlook 2003 λείπουν μετά τη δημιουργία ενός νέου κανόνα στο OWA


Εάν δημιουργήσετε ένα νέο κανόνα του Outlook 2003 στο Outlook Web Access, πολλοί από τους προηγούμενους κανόνες ενδέχεται να λείπουν.


Το κύριο σώμα ενός στοιχείου HTML λείπει, όταν το εισαγάγετε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook 2003


Όταν εισαγάγετε ένα στοιχείο HTML σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook 2003, γίνεται εισαγωγή μόνο της κεφαλίδας του στοιχείου HTML.


Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook ενδέχεται να μην φιλτράρει σωστά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιέχει ένα τμήμα HTML MIME, το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Outlook ενδέχεται να μην φιλτράρει σωστά το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Κατά την εκτύπωση του σημειωματαρίου εργασιών (Taskpad) με το ημερολόγιο, εκτυπώνονται και οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί


Όταν εκτυπώνετε το σημειωματάριο εργασιών (Taskpad) με το ημερολόγιο, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί εκτυπώνονται μαζί με τις τρέχουσες εργασίες σας.


Το χρονικό όριο του Outlook 2003 λήγει κατά τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Post Office Protocol έκδοση 3 (POP3)


Όταν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους πολλών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP3 στο προφίλ που έχετε στο Outlook στον ίδιο διακομιστή, το χρονικό όριο του Outlook 2003 ενδέχεται να λήξει μόλις προσπαθήσετε να κάνετε λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Γίνεται λήψη διπλότυπων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λογαριασμούς POP3 οι οποίοι υποστηρίζουν UIDL ή TOP


Εάν κάνετε λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λογαριασμό POP3 ο οποίος υποστηρίζει UIDL ή TOP, ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να μην διαγραφούν μετά τη λήψη. Επομένως, υπάρχει περίπτωση να λάβετε ορισμένα διπλότυπα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Η υπηρεσία διαθεσιμότητας Internet (Internet Free/Busy) του Microsoft Office είναι απενεργοποιημένη στο Office 2003 SP1


Η υπηρεσία διαθεσιμότητας Internet (Internet Free/Busy) του Office είναι απενεργοποιημένη στο Office 2003 Service Pack 1.


Αύξηση ανίχνευσης του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του αρχείου Outlph.dll


Μετά την εγκατάσταση ενός πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Outlook 2003 το οποίο περιέχει μια ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Outlph.dll, η ανίχνευση που προέρχεται από το Outlook 2003 ίσως είναι αυξημένη. Αυτό προκαλεί μεγαλύτερο φορτίο από το αναμενόμενο στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαγράφονται δεν καταργούνται από μια συσκευή Pocket PC ή Smartphone


Όταν μια συσκευή Pocket PC ή Smartphone είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB και ο χρήστης συγχρονίσει τη συσκευή με το Outlook 2003 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ActiveSync, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαγράφονται δεν καταργούνται από τη συσκευή, όταν το Outlook 2003 εκτελείται σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange.


Το Outlook ξεκινά σε κατάσταση λειτουργίας διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (Personal Information Management-PIM) μόλις καταργήσετε τον "Οδηγό εκτέλεσης ρύθμισης παραμέτρων" (Configuration Run Wizard).


Εάν ακυρώσετε τον "Οδηγό εκτέλεσης ρύθμισης παραμέτρων" (Configuration Run Wizard) μετά την εγκατάσταση του Outlook 2003, το Outlook 2003 θα ξεκινήσει σε κατάσταση λειτουργίας PIM. Επομένως, δεν θα διαθέτετε λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προέρχονται από έναν αποστολέα που βρίσκεται στον ίδιο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να ταξινομηθούν ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία


Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο προέρχεται από έναν αποστολέα που βρίσκεται στον ίδιο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μήνυμα ενδέχεται να ταξινομηθεί εσφαλμένα ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Μόνο ασφαλείς λίστες (Safe Lists Only) της καρτέλας Επιλογές (Options) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Junk E-mail Options) του Outlook 2003.


Ο κανόνας "Εκτός Γραφείου" (Out of Office-OOF) δεν ενεργοποιείται στο Outlook 2003 σε κατάσταση λειτουργίας Cached ExchangeΕάν δημιουργήσετε στο πρόγραμμα-πελάτη έναν κανόνα OOF ο οποίος δημιουργεί ένα μήνυμα, μετακινεί το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα φάκελο προσωπικών αρχείων (.pst) ή πραγματοποιεί μια προσαρμοσμένη ενέργεια, ο κανόνας OOF δεν ενεργοποιείται αν εκτελέσετε το Outlook 2003 σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange.


Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται σε μια εταιρική φόρμα δεν εμφανίζονται σωστά στο Outlook 2003 σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange


Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε με βάση μια εταιρική φόρμα ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στο Outlook 2003 σε κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange Επιπλέον, διακόπτεται η σύνδεσή σας στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Δεν είναι δυνατή η αναφορά ξεχωριστών κλήσεων απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote Procedure Call - RPC) στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο για προγράμματα-πελάτες του Microsoft Exchange


Όταν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι δυνατή η ξεχωριστή αναφορά των κλήσεων απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC) στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο για τα προγράμματα-πελάτες του Exchange.


Μια παλαιότερη έκδοση ενός οργανογράμματος αποστέλλεται ως συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Όταν δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML το οποίο περιέχει ένα οργανόγραμμα και στη συνέχεια το αποθηκεύσετε στο φάκελο "Πρόχειρα" (Drafts), αποστέλλεται μια εικόνα .GIF μιας προηγούμενης έκδοσης του οργανογράμματος ως συνημμένο του απεσταλμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η επιλογή "Ενεργοποίηση καταγραφής μηνυμάτων" (Enable mail logging) (αντιμετώπιση προβλημάτων) είναι ενεργοποιημένη στο Outlook 2003


Μόλις ενεργοποιήσετε την επιλογή Ενεργοποίηση καταγραφής μηνυμάτων (Enable mail logging) (αντιμετώπιση προβλημάτων) του Outlook 2003, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ενεργοποίηση καταγραφής μηνυμάτων (Enable mail logging) (αντιμετώπιση προβλημάτων), οι επιδόσεις του Outlook 2003 ενδέχεται να αυξηθούν.


Η CPU χρησιμοποιείται σε ποσοστό 100 τοις εκατό, όταν κάνετε λήψη ενός πλήρους μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια αργή σύνδεση


Αν κάνετε διπλό κλικ σε μια κεφαλίδα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κάνετε λήψη του πλήρους μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ποσοστό χρήσης της CPU ενδέχεται να φτάσει το 100 τοις εκατό, αν χρησιμοποιείτε αργή σύνδεση.
Επιστροφή στην αρχή

Παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Service Pack

Το Office 2003 SP1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις:

842496 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Business Contact Manager for Outlook 2003: 8 Ιουνίου 2004
Επιστροφή στην αρχή

Λεπτομέρειες υπογραφής σφάλματος

Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook 2003, ίσως λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Η εφαρμογή Microsoft Office Outlook αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.
Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Microsoft Office Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
To see what data this error report contains, click here.)
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα στην αναφορά σφάλματος, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις ακόλουθες υπογραφές σφάλματος:
  Όνομα εφαρμογής  Έκδοση εφαρμογής  Όνομα λειτ.μον. Έκδοση λει.μον. Μετατόπιση  --------------------------------------------------------------------------------  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   004f187c  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   00121030  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   001cb65d  Outlook.exe    11.0.5510.0    Mso.dll     11.0.5606.0   002ea0d0  Outlook.exe    11.0.5510.0    Mso.dll     11.0.5703.0   0036cbf9  Outlook.exe    11.0.5510.0    Kernel32.dll   5.1.2600.0   000177f8  Outlook.exe    11.0.5510.0    Kernel32.dll   5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0    Mso.dll     11.0.5703.0   0007662a  Outlook.exe    11.0.5510.0    Msmapi32.dll   11.0.5601.0   00007687  Outlook.exe    11.0.5510.0    Msmapi32.dll   11.0.5601.0   000066b3  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   0001af01  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   0003111f  Outlook.exe    11.0.5510.0    Mspst32.dll   11.0.5604.0   00021c72  Outlook.exe    11.0.5510.0    Mspst32.dll   11.0.5604.0   00021c78  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   000911bb  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   00040e50  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   00042fa6  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   0058be59  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   005f9809  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   0069d298  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   0002d848  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   00695fec  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outex.dll    11.0.5525.0   0002f260  Outlook.exe    11.0.5510.0    Kernel32.dll   5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0    Ntdll.dll    5.1.2600.1217  00019ecd  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   0001c69d  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   00095ca0  Outlook.exe    11.0.5510.0    Outllib.dll   11.0.5608.0   00095ca4  Outlook.exe    11.0.5510.0    Unknown     0.0.0.0     Ffb9439f  Outlook.exe    11.0.5510.0    Ntdll.dll    5.1.2600.1217  00033aed
Επιπλέον, είναι δυνατόν να υπάρξουν άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, εκδόσεις λειτουργικών μονάδων και μετατοπίσεις.

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 872839 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:53:29 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Office Outlook 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbfix kbupdate KB872839
Σχόλια