Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Access is denied) κατά την προσπάθεια εγκατάστασης του Windows XP Service Pack 2 ή του Windows Server 2003 Service Pack 1

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή το Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Service Pack.
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Η εγκατάσταση του Service Pack έχει αποτύχει. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

  (Service Pack setup has failed. Access is denied.)
 • Το αρχείο Svcpack.log περιέχει το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Το DoRegistryUpdates απέτυχε

  (DoRegistryUpdates failed)
Αιτία
Αυτά τα ζητήματα ενδέχεται να προκύψουν όταν τα δικαιώματα για ένα ή περισσότερα κλειδιά μητρώου περιορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζουν την ενημέρωση αυτών των κλειδιών μητρώου. Η αποτυχία ενημέρωσης ενός κλειδιού μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει την αποτυχία του προγράμματος εγκατάστασης.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, πρέπει να είστε μέλος της ομάδας ασφαλείας Administrators.

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Επαλήθευση της αποτυχίας ενημέρωσης του μητρώου

 • Ανοίξτε το αρχείο Svcpack.log. Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο C:\Windows. Για να ανοίξετε το αρχείο Svcpack.log, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\svcpack.log και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση (Find).
 • Στο πλαίσιο Εύρεση του (Find what), πληκτρολογήστε DoRegistryUpdates failed και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου (Find Next).
 • Στην περίπτωση που εντοπίσετε το μήνυμα σφάλματος DoRegistryUpdates failed, τότε υπάρχει πρόβλημα που εμποδίζει την ενημέρωση του μητρώου. Το μήνυμα σφάλματος θα είναι παρόμοιο με το ακόλουθο παράδειγμα:
  xxxx.xxx: DoInstallation:Το DoRegistryUpdates απέτυχε.
  xxxx.xxx: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση
  xxxx.xxx: Μήνυμα που εμφανίστηκε στο χρήστη: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

  (xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Access is denied.
  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.)
  Σημείωση Το xxxx.xxx αντιπροσωπεύει τη σήμανση χρόνου κάθε καταχώρησης.

Βήμα 2: Εντοπισμός του συγκεκριμένου κλειδιού μητρώου

Μόλις επαληθεύσετε ότι έχει παρουσιαστεί αποτυχία δικαιωμάτων μητρώου, πρέπει να εντοπίσετε το σωστό κλειδί μητρώου για να αλλάξετε τα δικαιώματα και να ενεργοποιήσετε το Windows XP SP2 ή το Windows Server 2003 SP1 για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 • Συμπεριλάβετε τις πληροφορίες μητρώου στο αρχείο Setupapi.log, ενεργοποιώντας την λεπτομερή καταγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της λεπτομερούς καταγραφής, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  906485 Τρόπος ενεργοποίησης της λεπτομερούς καταγραφής σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP
  Σημείωση Από προεπιλογή, τα κλειδιά μητρώου δεν καταγράφονται στο αρχείο Setupapi.log.

  Μετά την ενεργοποίηση της λεπτομερούς καταγραφής, εγκαταστήστε ξανά το Windows XP SP2 ή το Windows Server 2003 SP1 για να καταγραφεί το κλειδί μητρώου.
 • Ανοίξτε το αρχείο Setupapi.log. Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο C:\Windows. Για να ανοίξετε το αρχείο Setupapi.log, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\setupapi.log και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END για να μετακινηθείτε στο τέλος του αρχείου Setupapi.log.
 • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση (Find).
 • Στο πλαίσιο Εύρεση του (Find what), πληκτρολογήστε Σφάλμα 5: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην ενότητα Κατεύθυνση (Direction), κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω (Up) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου (Find Next).

  Η καταχώρηση που εντοπίζεται στο αρχείο Setupapi.log πρέπει να είναι παρόμοια με το ακόλουθο παράδειγμα:
  #-007 Deleting registry key HKCR\vnd.ms.radio
  #E033 Error 5: Access is denied.
  Σημείωση Η γραμμή που βρίσκεται πριν από την καταχώρηση "Access is denied" υποδηλώνει το εν λόγω κλειδί μητρώου. Σε αυτήν την περίπτωση, το HKCR αντιπροσωπεύει την ομάδα μητρώου με την ετικέτα "HKEY_CLASSES_ROOT." Το "vnd.ms.radio" είναι ένα δευτερεύον κλειδί που βρίσκεται στην ομάδα μητρώου.

Βήμα 3: Επαναφορά των δικαιωμάτων μητρώου

Μόλις εντοπίσετε το δευτερεύον κλειδί μητρώου που έχει τα εσφαλμένα δικαιώματα, ενημερώστε τα δικαιώματα για το συγκεκριμένο δευτερεύον κλειδί μητρώου.

Για να ενημερώσετε τα δικαιώματα του δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εκκινήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 • Εντοπίστε και κάντε δεξιό κλικ στο δευτερεύον κλειδί μητρώου που σημειώσατε κατά το βήμα 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα (Permissions).
 • Στην περιοχή Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), κάντε κλικ στην επιλογή Administrators.
 • Στην περιοχή Δικαιώματα για διαχειριστές (Permissions for Administrators), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Έγκριση (Allow) για τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
  • Πλήρης έλεγχος (Full Control)
  • Ανάγνωση (Read)
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Το ζήτημα δικαιωμάτων για το δευτερεύον κλειδί μητρώου πρέπει να έχει επιλυθεί πλέον και να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση του Windows XP SP2 ή του Windows Server 2003 SP1. Εάν αντιμετωπίσετε πρόσθετα προβλήματα κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2 ή το Windows Server 2003 SP1, επαναλάβετε αυτά τα βήματα, όπως απαιτείται.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 873148 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/03/2006 17:08:42 - Αναθεώρηση: 5.4

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbmaintenance kbappcompatibility kbperformance kbupgrade kbsetup kbtshoot kberrmsg kbnofix kbprb KB873148
Σχόλια