Περιγραφή του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft: 14 Σεπτεμβρίου 2004

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως τμήμα της διαδικασίας δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας του Σεπτεμβρίου 2004 της Microsoft, δημιουργήθηκε το εργαλείο εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft, το οποίο εντοπίζει εάν έχετε εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα της Microsoft στον υπολογιστή σας από αυτά που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Εάν το εργαλείο εντοπίσει αυτά τα προγράμματα, θα γίνει ανακατεύθυνση σε μια ιστοσελίδα που περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες ασφαλείας και τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας.

Συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web και την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web, για να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας στον υπολογιστή σας.

Έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-028. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών δήλωσης αρχείου και των επιλογών ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Σημείωση Αυτό το άρθρο περιγράφει το εργαλείο. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι (No) στην ενότητα "Τρόπος εκτέλεσης του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft", μπορείτε να μεταβείτε στο στοιχείο λήψης του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft, κάνοντας κλικ στην παρακάτω σύνδεση (στα αγγλικά):

Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Προϋποθέσεις

Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή με δικαιώματα διαχειριστή ή να είστε μέλος της ομάδας Administrators, για να εκτελέσετε το εργαλείο εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft. Εάν δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα λάθους, όταν προσπαθήσετε να εκτελέσετε το εργαλείο:
Δεν διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή για αυτόν τον υπολογιστή. Μερικές εγκαταστάσεις δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν με επιτυχία αν δεν εκτελεστούν από διαχειριστή.

(You do not have administrators privileges on this computer. Some installations cannot be completed successfully unless they are run by an administrator.)
Όταν κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue) και αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους:
Δεν διαθέτετε δικαιώματα διαχειριστή για αυτόν τον υπολογιστή. Η εγκατάσταση δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί σωστά αν δεν εκτελεστεί από διαχειριστή.

(You do not have administrator privileges on this machine. This installation cannot be completed correctly unless it is run by an administrator.)
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος απόκτησης του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft από την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή από το Κέντρο λήψης (Download Center)

 1. Για να κάνετε λήψη του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:  Σημειώσεις
  • Συνιστούμε να κάνετε λήψη του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft από την παρακάτω τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web: http://update.microsoft.com

   Εάν κάνετε λήψη του εργαλείου από την τοποθεσία του Windows Update στο Web, μπορείτε να εκτελέσετε το εργαλείο μόνο μία φορά. Για να εκτελέσετε ξανά το εργαλείο, πρέπει να κάνετε λήψη του εργαλείου από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center).
  • Εάν κάνετε λήψη και μετά εκτελέσετε ξανά το εργαλείο εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft από την τοποθεσία του Windows Update στο Web, ξεκινήστε τις παρακάτω διαδικασίες από το βήμα 2 της ενότητας "Τρόπος εκτέλεσης του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft".
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη (Download) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση (Save).

  Εάν θέλετε να κάνετε λήψη του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft για διαφορετική γλώσσα, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα Αλλαγή γλώσσας (Change language και μετά επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As), επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το εργαλείο εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), όταν ολοκληρωθεί η λήψη.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος εκτέλεσης του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft από την τοποθεσία του Windows Update στο Web ή από το Κέντρο λήψης (Download Center)

 1. Στη θέση όπου αποθηκεύσατε το εργαλείο εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Gdidettool.exe.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης.
 3. Εάν το εργαλείο εντοπισμού GDI+ (GDI+ Detection Tool) της Microsoft εντοπίσει κάποιο από τα προγράμματα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για", εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
  Το εργαλείο λογισμικού έχει εντοπίσει ότι εκτελείτε λογισμικό της Microsoft που ενδέχεται να περιέχει ένα θέμα ευπάθειας ασφαλείας. Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας της Microsoft που επιδιορθώνουν αυτό το θέμα ευπάθειας ασφαλείας.

  Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα ευπάθειας ασφαλείας, καθώς και για τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που το αφορούν; (Σημειώστε ότι αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Όχι" (No) δεν θα εμφανιστεί ξανά αυτή η ερώτηση από το εργαλείο.)

  (The software tool has detected that you are running Microsoft software that may contain a security vulnerability. There are security updates available from Microsoft that fix this security vulnerability.

  Would you like to learn more about the security vulnerability as well as the necessary security updates that address it? (Note that if you click No this tool will not prompt you again.))
 4. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No) για το μήνυμα του βήματος 2 και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
   Το εργαλείο λογισμικού έχει εντοπίσει ότι εκτελείτε λογισμικό της Microsoft που ενδέχεται να περιέχει ένα θέμα ευπάθειας ασφαλείας. Εάν δεν εγκαταστήσετε τις νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο το σύστημά σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ευπάθεια ασφαλείας και τον τρόπο εγκατάστασης των νεότερων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας ή για να εκτελέσετε ξανά το εργαλείο λογισμικού, σας ενθαρρύνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

   http://support.microsoft.com/?kbid=873374

   (The software tool has detected that you are running Microsoft software that may contain a security vulnerability. If you do not install the latest security updates, your system may be at risk. To learn more about the security vulnerability and how to install the latest security updates, or to run the software tool again, we encourage you to visit:

   http://support.microsoft.com/?kbid=873374)
   Αφού ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, τερματίζεται η λειτουργία του εργαλείου εντοπισμού GDI+ (GDI+ Dectection Tool).

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) του μηνύματος στο βήμα 2. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), γίνεται ανακατεύθυνση για να επισκεφθείτε το κέντρο πόρων ασφαλείας Microsoft Technet Security Resource Center για τις νεότερες πληροφορίες ασφαλείας και τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας. Αυτή η επιλογή συνιστάται ιδιαίτερα.
Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τα Microsoft Windows από την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web

Συνιστούμε να επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web, για να διαπιστώσετε αν ο υπολογιστής σας απαιτεί ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για την έκδοση των Microsoft Windows που έχετε εγκαταστήσει. Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office από την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web

Συνιστούμε να επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web, για να διαπιστώσετε αν ο υπολογιστής σας απαιτεί ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προγράμματα του Microsoft Office που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας. Για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για προγράμματα του Microsoft Office, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 873374 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:58:54 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft Digital Image Pro Suite 9.0, Microsoft Picture It! Digital Image Pro 9.0, Microsoft Greetings 2002 Standard Edition, Microsoft Picture It! Digital Image Pro 7.0, Microsoft Picture It! Photo 2002 Premium Edition, Microsoft Picture It! Publishing 2002 Platinum Edition, Microsoft Picture It! 2002 Publishing Gold, Microsoft Picture It! Photo 7.0 Premium Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe atdownload kbsecbulletin kbsecurity KB873374
Σχόλια