Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Είναι διαθέσιμη μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer 6 Service Pack 1

Περίληψη
Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) που κυκλοφόρησαν μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-004 (στα αγγλικά) της Microsoft ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, η οποία τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 (στα αγγλικά) της Microsoft. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 περιλαμβάνει τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που υπάρχουν στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 περιλαμβάνει επίσης τις επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer 6 SP1 που κυκλοφόρησαν μετά το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-004 της Microsoft. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center). Πρέπει να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377, εάν απαιτούνται μία ή περισσότερες επείγουσες επιδιορθώσεις για το Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106), οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα "Λίστα των ενημερώσεων κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων".

Σημείωση Εάν δεν εκτελείτε το Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106), δεν χρειάζεστε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377. Αντίθετα, μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, η οποία τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 της Microsoft. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 για άλλες εκδόσεις του Internet Explorer περιλαμβάνει επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 περιλαμβάνει επίσης τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που τεκμηριώνονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-038 της Microsoft.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων είναι διαθέσιμη για το Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106). Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) και τις επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer 6 SP1 που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-004.

Για το Internet Explorer 6 Service Pack 1 για Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6, Windows 98, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) και Windows Millennium Edition, οι περισσότερες επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer δεν περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-038. Εάν εγκαταστήσετε μία ή περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 για το Internet Explorer 6 SP1, οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Internet Explorer που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-004 θα καταργηθούν, εάν η επείγουσα επιδιόρθωση αντικατέστησε ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS04-038 της Microsoft. Ξεκινώντας με το MS04-025, οι αθροιστικές επείγουσες επιδιορθώσεις για τον Internet Explorer είναι διαθέσιμες σε ξεχωριστή συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, η οποία περιλαμβάνει τις αθροιστικές επείγουσες επιδιορθώσεις και τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για παράδειγμα, η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 871260 περιλαμβάνει τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας του MS04-025 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-004. Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669 περιλαμβάνει τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας του MS04-0438 και τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-004. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 889669, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων αυτού του άρθρου.

Για τον Internet Explorer 6 για το Microsoft Windows XP Service Pack 2, τον Windows Server 2003 και τα Windows 64-Bit Edition Version 2003, οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 περιέχουν επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-004, επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μετά το MS04-025 και ενημερώσεις κώδικα για όλα τα ζητήματα ασφαλείας που αντιμετωπίστηκαν στο MS04-038. Ωστόσο, οι εκδόσεις επειγουσών επιδιορθώσεων των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εγκαθίστανται μόνο αν έχετε προηγουμένως εγκαταστήσει μια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer σε ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που αναγράφονται στην ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας" αυτού του ενημερωτικού δελτίου.

Για τον Internet Explorer 5.x και τον Internet Explorer 6 για Windows XP, οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 περιέχουν επείγουσες επιδιορθώσεις που συμπεριλήφθηκαν μετά το MS04-004 και επείγουσες επιδιορθώσεις που συμπεριλήφθηκαν μετά το MS04-025, καθώς και τις αθροιστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας στο MS04-038. Οι εκδόσεις επειγουσών επιδιορθώσεων των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εγκαθίστανται ανεξάρτητα από το αν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer για την ενημέρωση ενός ή περισσότερων από τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας" αυτού του ενημερωτικού δελτίου.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 (834707), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows 2000 και Windows XP (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows 2000 και Windows XP (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) και Windows 98 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition) και Windows 98 (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows XP 64-Bit Edition Version 2002.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows XP 64-Bit Edition Version 2002. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε τον Microsoft Windows Server 2003 (εκδόσεις 64 bit). Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή με Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003


Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows Server 2003.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε τον Microsoft Windows Server 2003 (εκδόσεις 64 bit). Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή με Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003


Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows Server 2003 64-Bit Edition.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε τον Microsoft Windows Server 2003 (εκδόσεις 64 bit). Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή με Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003


Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows XP (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Windows XP (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε Microsoft Windows XP. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή με Windows XP, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Internet Explorer 5.5 SP2 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Internet Explorer 5.5 SP2 (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε το Internet Explorer 5.5 SP2. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί το Internet Explorer 5.5 SP2, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Internet Explorer 5.01 SP3 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Internet Explorer 5.01 SP3 (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP3 για Windows 2000 SP3. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί το Internet Explorer 5.01 SP3, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Internet Explorer 5.01 SP4 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Internet Explorer 5.01 SP4 (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Οι επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894 (MS04-004) περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707, εάν εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP4 για Windows 2000 SP4. Όταν εγκαθιστάτε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή που εκτελεί το Internet Explorer 5.01 SP4, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία των αθροιστικών επειγουσών επιδιορθώσεων στον υπολογιστή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστές, για να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 και την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894. Για να εγκαταστήσετε μια έκδοση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377 της οποίας κάνατε λήψη, εκτελέστε το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377 του οποίου κάνατε λήψη, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Εάν δεν εκτελείτε το Internet Explorer 6 SP1, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 της οποίας κάνατε λήψη, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Εάν είστε διαχειριστής εταιρικών συστημάτων, μπορείτε να αναπτύξετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 και την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832894, χρησιμοποιώντας το πακέτο δυνατοτήτων του Microsoft Systems Management Server (SMS) ή τον SMS 2003. Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει εγκατασταθεί η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 και, αν έχει εγκατασταθεί, μπορεί να υποδείξει σωστά ότι υπάρχει το MS04-038. Από τον SMS μπορεί να αναπτυχθεί είτε η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είτε η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, επειδή οι νεότερες εκδόσεις αρχείων της συλλογής αναγνωρίζονται από το εργαλείο MBSA ως ισοδύναμες, από άποψη ασφαλείας, με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-038. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MBSA για να καθορίσετε αν η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων σχετίζεται ειδικά με τον υπολογιστή που ελέγχεται. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MSBA για να καθορίσετε αν χρησιμοποιούνται επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά το MS04-004. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MSBA μόνο για να καθορίσετε αν πληρείται ή όχι η ελάχιστη γραμμή βάσης ασφαλείας που δημιουργείται από το MS04-038. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Microsoft Software Update Services (SUS) για να αναπτύξετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377 χρησιμοποιώντας τον SMS μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν επείγουσες επιδιορθώσεις που δημιουργήθηκαν μετά το MS04-004 ή για την εξακρίβωση της εγκατάστασης της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων σε υπολογιστές-πελάτες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
867832 Τρόπος διανομής ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού που δεν ανιχνεύονται από το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer στον Systems Management Server 2003


Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377 ή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 832894 χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους.

Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003, Windows XP (όλες οι εκδόσεις) και Windows 2000

 • Συγκρίνετε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων στον υπολογιστή σας με τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείου".
 • Επιβεβαιώστε ότι η τιμή DWORD
  Installed
  εμφανίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και έχει την τιμή δεδομένων 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KBnnnnnn


  Σημείωση nnnnnn είναι ο αριθμός του άρθρου της ενημερωμένης έκδοσης.

Όλες οι υπόλοιπες εκδόσεις των Windows

 • Συγκρίνετε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων στον υπολογιστή σας με τα αρχεία που παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείου".
 • Επιβεβαιώστε ότι η τιμή DWORD
  IsInstalled
  εμφανίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και έχει την τιμή δεδομένων 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{604ca0b5-fdc9-4b8b-ad35-6f6c92de96d9}
Επιστροφή στην αρχή

Η Microsoft έλεγξε τις εκδόσεις των Windows και τις εκδόσεις του Internet Explorer που παρατίθενται σε λίστα σε αυτό το άρθρο, για να διαπιστώσει αν επηρεάζονται από αυτά τα θέματα ευπάθειας και να επιβεβαιώσει ότι η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφει αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα ευπάθειας.


Για να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 832894, πρέπει να εκτελείτε τον Internet Explorer 6 (έκδοση 6.00.3790.0000) στον Windows Server 2003 (εκδόσεις 32 bit ή 64 bit) ή τον Internet Explorer 6 (έκδοση 6.00.3790.0000) στα Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003.

Επιστροφή στην αρχή


Για να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377, πρέπει να εκτελείτε το Internet Explorer 6 SP1 (έκδοση 6.00.2800.1106) σε μία από τις παρακάτω εκδόσεις των Windows:
 • Windows XP 64-Bit Edition, Version 2002
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP
 • Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Workstation και Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)
 • Windows 98
Επιστροφή στην αρχή

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 6 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707, πρέπει να εκτελείτε τον Internet Explorer 6 (έκδοση 6.00.2600.0000) στα Windows XP.

Επιστροφή στην αρχή

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 5.5 SP2 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707 (MS04-038), πρέπει να εκτελείτε τα Windows Millennium Edition.

Επιστροφή στην αρχή

Για να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις Internet Explorer 5.01 της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707 (MS04-038), πρέπει να εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP4 (έκδοση 5.00.3700.1000) στο Windows 2000 SP4 ή πρέπει να εκτελείτε το Internet Explorer 5.01 SP3 (έκδοση 5.00.3502.1000) στο Windows 2000 SP3.

Επιστροφή στην αρχή

 • Οι εκδόσεις των Windows και οι εκδόσεις του Internet Explorer που δεν παρατίθενται σε αυτό το άρθρο είτε βρίσκονται στην εκτεταμένη περίοδο υποστήριξης του κύκλου ζωής του προϊόντος είτε δεν υποστηρίζονται πλέον. Παρόλο που μπορείτε να εγκαταστήσετε σε αυτές τις εκδόσεις των Windows και του Internet Explorer ορισμένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, η Microsoft δεν έχει ελέγξει αυτές τις εκδόσεις για να διαπιστώσει εάν επηρεάζονται από αυτά τα θέματα ευπάθειας ή για να επιβεβαιώσει ότι η ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα ευπάθειας. Συνιστάμε να κάνετε αναβάθμιση σε έκδοση των Windows και του Internet Explorer που υποστηρίζεται και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε την κατάλληλη ενημερωμένη έκδοση. Εάν εκτελείτε μια έκδοση των Windows ή του Internet Explorer που βρίσκεται στην εκτεταμένη περίοδο υποστήριξης του κύκλου ζωής του προϊόντος και εάν έχετε συμβόλαιο εκτεταμένης υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον τεχνικό διαχειριστή λογαριασμών (Technical Account Manager - TAM) ή με το Σύμβουλο ανάπτυξης εφαρμογών (Applications Development Consultant - ADC) για πληροφορίες σχετικά με μια ενημερωμένη έκδοση που να ανταποκρίνεται στις ρυθμίσεις σας.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Internet Explorer που εκτελείτε, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  164539 Τρόπος προσδιορισμού της εγκατεστημένης έκδοσης του Internet Explorer
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους ζωής υποστήριξης των στοιχείων των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Internet Explorer 6 SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 5,5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  276369 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 5.5
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Internet Explorer 5.01 SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  267954 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 5.01
Επιστροφή στην αρχή

Για τις εκδόσεις αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για τον Internet Explorer 6, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Για τις εκδόσεις αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για τον Internet Explorer 5.01 και τον Internet Explorer 5.5, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και κατόπιν να συνδεθείτε ως διαχειριστές, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση σε υπολογιστές με Windows NT 4.0 και Windows 2000.

Επιστροφή στην αρχή

Οι εκδόσεις της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 873377 και της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707 (MS04-038) για Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000 υποστηρίζουν τους παρακάτω διακόπτες προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /n: Χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o: Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l: Εμφάνιση της λίστας των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων του Windows Server 2003 32 bit χωρίς παρέμβαση του χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /u /q
Για να εγκαταστήσετε την έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 867801 για τον Windows Server 2003 (32 bit) χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /z

Τα υπόλοιπα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 834707 (MS04-038) και τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 υποστηρίζουν τους ακόλουθους διακόπτες:
 • /q: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα ή απόκρυψη μηνυμάτων, όταν γίνεται εξαγωγή αρχείων.
 • /q:u: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα χρήστη. Κατά την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα χρήστη, εμφανίζονται ορισμένα παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /q:a: Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα διαχειριστή. Κατά την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα διαχειριστή, δεν εμφανίζεται κανένα παράθυρο διαλόγου στο χρήστη.
 • /t: διαδρομή: Καθορισμός της θέσης του προσωρινού φακέλου που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ή από το φάκελο προορισμού για την εξαγωγή των αρχείων (όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /c ).
 • /c: Εξαγωγή των αρχείων χωρίς εγκατάσταση. Εάν δεν καθορίσετε το διακόπτη /t: διαδρομή, θα σας ζητηθεί ένας φάκελος προορισμού.
 • /c: διαδρομή: Καθορισμός της διαδρομής και του ονόματος του αρχείου Setup .inf ή του αρχείου .exe.
 • /r:n: Δεν γίνεται ποτέ επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • /r:i: Αίτηση προς το χρήστη να κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν απαιτείται, εκτός από την περίπτωση που αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται με το διακόπτη /q:a.
 • /r:a: Γίνεται πάντα επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • /r:s: Γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση χωρίς να ζητείται η έγκριση του χρήστη.
 • /n:v: Δεν γίνεται έλεγχος της έκδοσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη με προσοχή, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση σε οποιαδήποτε έκδοση του Internet Explorer.
Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή. Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για το Internet Explorer 6 SP1 (32 bit) χωρίς παρέμβαση του χρήστη και χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
IE6.0sp1-KB873377-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Επιστροφή στην αρχή

838386Η εστίαση ιστοσελίδας χάνεται, όταν κάνετε κλικ στη γραμμή κύλισης του Internet Explorer 6
822071Δεν είναι δυνατή η προβολή κάποιων εικόνων PNG
830511Ο Internet Explorer κλείνει απροσδόκητα όταν πιέζετε το πλήκτρο F1 σε ένα παράθυρο διαλόγου ιστοσελίδας
823386Εμφανίζεται μόνο ένα τμήμα των σελίδων HTML, οι σελίδες HTML δεν εμφανίζονται ή το δίκτυο σταματά να ανταποκρίνεται
841237Ο Internet Explorer σταματά να ανταποκρίνεται ή κλείνει κατά τη λήψη συμπιεσμένης συγκρότησης μετα-δεδομένων
871260Μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων είναι διαθέσιμη για τον Internet Explorer εκδόσεις 5.x και 6.0
Επιστροφή στην αρχή

Η αγγλική έκδοση αυτής της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Internet Explorer 6.0 SP1 για Windows XP και Windows 2000 (873377)

 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------------ 29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596  1.030.144 Browseui.dll 24-Sep-2004 19:07 6.0.2800.1475   69.632 Inseng.dll 29-Sep-2004 06:42 6.0.2800.1477  2.809.856 Mshtml.dll 29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596  1.346.048 Shdocvw.dll 20-Aug-2004 19:01 6.0.2800.1584   422.912 Shlwapi.dll 24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475   489.984 Urlmon.dll 24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475   592.896 Wininet.dll

Internet Explorer 6.0 SP1 για Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition Windows 98) και Windows 98 (873377)

 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------------ 29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596  1.030.144 Browseui.dll 24-Sep-2004 19:07 6.0.2800.1475   69.632 Inseng.dll 29-Sep-2004 06:42 6.0.2800.1477  2.809.856 Mshtml.dll 29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596  1.346.048 Shdocvw.dll 20-Aug-2004 19:01 6.0.2800.1584   422.912 Shlwapi.dll 24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475   489.984 Urlmon.dll 24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475   592.896 Wininet.dll

Internet Explorer 6.0 SP1 για Windows XP 64-Bit Edition, Version 2002 (873377)

 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου --------------------------------------------------------------------- 28-Sep-2004 18:17 6.0.2800.1596  2.869.760 Browseui.dll   IA-64 22-Jun-2004 07:42 6.0.2800.1449   77.824 Iecustom.dll   IA-64 24-Sep-2004 20:03 6.0.2800.1475   230.912 Inseng.dll    IA-64 29-Sep-2004 06:09 6.0.2800.1477  9.115.136 Mshtml.dll    IA-64 28-Sep-2004 18:15 6.0.2800.1596  3.667.968 Shdocvw.dll   IA-64 20-Aug-2004 18:52 6.0.2800.1584  1.117.184 Shlwapi.dll   IA-64 24-Sep-2004 20:03 6.0.2800.1475  1.430.528 Urlmon.dll    IA-64 24-Sep-2004 20:04 6.0.2800.1475  1.802.240 Wininet.dll   IA-64 29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596  1.030.144 Wbrowseui.dll  x86 24-Sep-2004 19:07 6.0.2800.1475   69.632 Winseng.dll   x86 29-Sep-2004 06:42 6.0.2800.1477  2.809.856 Wmshtml.dll   x86 29-Sep-2004 06:44 6.0.2800.1596  1.346.048 Wshdocvw.dll   x86 20-Aug-2004 19:01 6.0.2800.1584   422.912 Wshlwapi.dll   x86 24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475   489.984 Wurlmon.dll   x86 24-Sep-2004 21:41 6.0.2800.1475   592.896 Wwininet.dll   x86

Windows Server 2003 (834707)

 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  Κλάδος υπηρεσίας -------------------------------------------------------------------------------- 29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.212  1.057.792 Browseui.dll   RTMGDR 29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.218    73.216 Inseng.dll    RTMGDR 29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.219  2.924.544 Mshtml.dll    RTMGDR 29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.212  1.395.200 Shdocvw.dll   RTMGDR 29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.212   287.232 Shlwapi.dll   RTMGDR 29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.218   513.536 Urlmon.dll    RTMGDR 29-Sep-2004 19:40 6.0.3790.218   624.640 Wininet.dll   RTMGDR 29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.218  1.057.792 Browseui.dll   RTMQFE 29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.218    73.216 Inseng.dll    RTMQFE 29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.219  2.924.544 Mshtml.dll    RTMQFE 29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.214  1.395.712 Shdocvw.dll   RTMQFE 29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.212   287.232 Shlwapi.dll   RTMQFE 29-Sep-2004 19:25 6.0.3790.218   513.536 Urlmon.dll    RTMQFE 29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218   625.152 Wininet.dll   RTMQFE

Windows Server 2003 (64-Bit) (834707)

 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  Πλατφόρμα  Κλάδος υπηρεσίας -------------------------------------------------------------------------------------------- 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212  2.536.960 Browseui.dll   IA-64    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218   217.600 Inseng.dll    IA-64    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.219  8.228.864 Mshtml.dll    IA-64    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212  3.362.304 Shdocvw.dll   IA-64    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212   738.816 Shlwapi.dll   IA-64    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218  1.278.976 Urlmon.dll    IA-64    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218  1.503.232 Wininet.dll   IA-64    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212  1.057.792 Wbrowseui.dll  x86    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218    73.216 Winseng.dll   x86    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.219  2.924.544 Wmshtml.dll   x86    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212  1.395.200 Wshdocvw.dll   x86    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.212   287.232 Wshlwapi.dll   x86    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218   513.536 Wurlmon.dll   x86    RTMGDR 29-Sep-2004 16:40 6.0.3790.218   624.640 Wwininet.dll   x86    RTMGDR 29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.218  2.536.960 Browseui.dll   IA-64    RTMQFE 29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.218   217.600 Inseng.dll    IA-64    RTMQFE 29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.219  8.230.400 Mshtml.dll    IA-64    RTMQFE 29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.214  3.364.864 Shdocvw.dll   IA-64    RTMQFE 29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.212   738.816 Shlwapi.dll   IA-64    RTMQFE 29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.218  1.278.976 Urlmon.dll    IA-64    RTMQFE 29-Sep-2004 16:21 6.0.3790.218  1.503.744 Wininet.dll   IA-64    RTMQFE 29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218  1.057.792 Wbrowseui.dll  x86    RTMQFE 29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218    73.216 Winseng.dll   x86    RTMQFE 29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.219  2.924.544 Wmshtml.dll   x86    RTMQFE 29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.214  1.395.712 Wshdocvw.dll   x86    RTMQFE 29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.212   287.232 Wshlwapi.dll   x86    RTMQFE 29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218   513.536 Wurlmon.dll   x86    RTMQFE 29-Sep-2004 16:25 6.0.3790.218   625.152 Wwininet.dll   x86    RTMQFE

Internet Explorer 6.0 για Windows XP (834707)

 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------------ 16-Jan-2004 08:29 6.0.2737.1600  1.024.512 Browseui.dll 22-Jun-2004 07:42 6.0.2800.1449   31.744 Iecustom.dll 26-Aug-2004 15:17 6.0.2744.2600   69.632 Inseng.dll 29-Sep-2004 05:45 6.0.2745.2800  2.772.992 Mshtml.dll 15-Aug-2003 17:31 6.0.2722.900    34.304 Pngfilt.dll 05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548.864 Shdoclc.dll 27-Aug-2004 16:57 6.0.2750.167  1.332.224 Shdocvw.dll 20-Aug-2004 18:41 6.0.2750.167   393.728 Shlwapi.dll 15-Aug-2003 17:31 6.0.2715.400   109.568 Url.dll 23-Sep-2004 20:07 6.0.2745.2300   485.376 Urlmon.dll 08-Jan-2004 19:23 6.0.2737.800   585.216 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2 για Windows Millennium Edition (834707)

 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------------ 04-Jul-2004 09:30 5.50.4943.400   796.432 Browseui.dll 26-Aug-2004 15:36 5.50.4944.2600   75.024 Inseng.dll 29-Sep-2004 05:30 5.50.4945.2800 2.667.280 Mshtml.dll 17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900   48.912 Pngfilt.dll 27-Aug-2004 17:05 5.50.4944.2700 1.141.008 Shdocvw.dll 23-Aug-2004 21:05 5.50.4944.2300  293.648 Shlwapi.dll 05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll 24-Sep-2004 19:03 5.50.4945.2400  412.432 Urlmon.dll 02-Sep-2004 23:07 5.50.4945.200   464.144 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP3 για Windows 2000 SP3 (834707)

 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------------ 21-Aug-2004 06:05 5.0.3533.2000   792.848 Browseui.dll 26-Aug-2004 15:33 5.0.3533.2600   74.000 Inseng.dll 29-Sep-2004 05:18 5.0.3534.2800  2.290.960 Mshtml.dll 23-Sep-2004 23:08 5.0.3534.2300   48.912 Pngfilt.dll 27-Aug-2004 19:08 5.0.3533.2700  1.100.048 Shdocvw.dll 20-Aug-2004 19:49 5.0.3900.6969   282.384 Shlwapi.dll 05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll 23-Sep-2004 21:50 5.0.3534.2300   412.944 Urlmon.dll 02-Sep-2004 21:26 5.0.3534.200   450.832 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP4 για Windows 2000 SP4 (834707)


 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------------ 21-Aug-2004 03:11 5.0.3820.2000   792.848 Browseui.dll 26-Aug-2004 16:03 5.0.3820.2600   74.000 Inseng.dll 29-Sep-2004 05:06 5.0.3821.2800  2.290.960 Mshtml.dll 23-Sep-2004 23:08 5.0.3821.2300   48.912 Pngfilt.dll 27-Aug-2004 19:05 5.0.3820.2700  1.100.048 Shdocvw.dll 20-Aug-2004 19:49 5.0.3900.6969   282.384 Shlwapi.dll 05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll 23-Sep-2004 21:57 5.0.3821.2300   412.944 Urlmon.dll 02-Sep-2004 21:16 5.0.3821.200   450.832 Wininet.dll
Σημειώσεις
 • Όταν κάνετε εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 834707 (MS04-038) σε υπολογιστή με Windows Server 2003 ή Windows XP Service Pack 2, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει αν ένα ή περισσότερα από τα αρχεία τα οποία ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει παλιότερα μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία RTMQFE. Διαφορετικά, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα αρχεία RTMGDR στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003
 • Λόγω των εξαρτήσεων αρχείων και των απαιτήσεων εγκατάστασης ή κατάργησης, αυτά τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ενδέχεται να περιλαμβάνουν, επίσης, πρόσθετα αρχεία.
Επιστροφή στην αρχή

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, καταργήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
867801 MS04-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spunist.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir% \$NTUninstallKBnnnnnn$\Spuninst. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs ή Add/Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Explorer Q873377 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove)Προσθαφαίρεση (Add/Remove)).

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Ieuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Αυτή η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων εγκαθιστά το βοηθητικό πρόγραμμα Ieuninst.exe στο φάκελο %Windir% . Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες της γραμμής εντολών:
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των υποστηριζόμενων διακοπτών εγκατάστασης.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
Για παράδειγμα, για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χωρίς να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q873377.inf
Σημείωση Αυτή η εντολή προϋποθέτει ότι τα Windows είναι εγκατεστημένα στο φάκελο C:\Windows.

Επιστροφή στην αρχή

Για να καταργήσετε σωστά περισσότερες από μία αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον Internet Explorer σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2003 ή σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP 64-Bit Edition, Version 2003, πρέπει να καταργήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις με την ίδια σειρά με την οποία τις εγκαταστήσατε. Για παράδειγμα, εάν εγκαταστήσατε την ενημερωμένη έκδοση 818529 και κατόπιν την 828750, θα πρέπει να καταργήσετε την 828750, πριν να καταργήσετε την 818529.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325192 Ζητήματα που εμφανίζονται μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή των Windows
Επιστροφή στην αρχή

 • Όταν καταργήσετε τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 873377 από έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP, τα Windows 2000, τα Windows NT 4.0, τα Windows Millennium Edition ή τα Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition), δεν μπορείτε να καταργήσετε προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον Internet Explorer, όπως η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 818529. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Η κατάργηση υποστηρίζεται μόνο για την τελευταία αθροιστική ενημερωμένη έκδοση που εγκαταστήσατε.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  325192 Ζητήματα που εμφανίζονται μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή των Windows
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 873377 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/05/2005 09:11:00 - Αναθεώρηση: 6.4

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbhowtomaster kbsecurity atdownload kbtocoff KB873377
Σχόλια