Τα συνημμένα του Outlook Web Access δεν αποθηκεύονται σωστά στο Internet Explorer 6 Service Pack 1

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα κατά την πρόσβαση σε συνημμένα αρχείων του Microsoft Outlook Web Access 2003:
  • Όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο στο Outlook Web Access, το συνημμένο ενδέχεται να μην αποθηκευτεί σωστά. Το όνομα αρχείου του συνημμένου ενδέχεται να έχει περικοπεί.
  • Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα συνημμένο στο Outlook Web Access, το συνημμένο ενδέχεται να μην ανοίγει σωστά.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Χρησιμοποιείτε το Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1, για να συνδεθείτε με το Outlook Web Access.
  • Έχετε εγκατεστημένη κάποια από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας:
    824145 MS03-048: Νοέμβριος 2003 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
    832894 MS04-004: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867282 (MS05-014). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867282, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Καταναλωτές: Επαγγελματίας τεχνολογιών πληροφορικής:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
OWA
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 873387 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 07:59:15 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Internet Explorer Administration Kit 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbie600presp2fix kbqfe kbie600sp2fix KB873387
Σχόλια