Αλλαγές στην συμπεριφορά της πολιτικής ομάδας (Group Policy) μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 873449
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του προτύπου διαχείρισης πολιτικής ομάδας με διάφορους τρόπους σε Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Αυτές οι αλλαγές θα είναι εφαρμόζεται επίσης σε όλα τα μελλοντικά Windows service pack.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις αλλαγές για το πρότυπο διαχείρισης πολιτικής ομάδας και πώς οι αλλαγές θα επηρεάσουν την συνολική λειτουργικότητα της πολιτικής ομάδας.
Περισσότερες πληροφορίες

Το IF VERSION / END IF στοιχείο υπό όρους

Περίληψη

Μπορείτε να ελέγξετε την εμφάνιση των συγκεκριμένες δυνατότητες ή τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τοΕΆΝ ΈΚΔΟΣΗ / ΛΉΞΗΣ ΕΆΝυπό όρους στοιχείου, με βάση την έκδοση του Επεξεργαστή αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Gpedit.msc). Η έκδοση είναι σημαντική, επειδή οι νεότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows ενδέχεται να έχουν δυνατότητες ή τις ρυθμίσεις που δεν μπορεί να ερμηνευθούν σωστά από παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας. Ομοίως, συμπεριφορές ενδέχεται να αλλάξουν ανάμεσα σε διαφορετικές εκδόσεις του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας. Για ναΕΆΝ ΈΚΔΟΣΗ / ΛΉΞΗΣ ΕΆΝστοιχείο υπό όρους σας επιτρέπει σε προηγούμενες εκδόσεις της ανάλυσης του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας ή να παραλείψετε ορισμένα μέρη των προτύπων διαχείρισης.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους αριθμούς έκδοσης του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας:
VERSIONΛειτουργικό σύστημα
Έκδοση 3WINDOWS 2000
Έκδοση 4Τα Windows XP Service Pack 1 (SP1) και του Windows Server 2003
Έκδοση 5Windows XP SP2
Για να αποτρέψετε την εμφάνιση ορισμένων ρυθμίσεων και για να διαχωρίσετε την έκδοση των Windows XP SP2 του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας από προηγούμενες εκδόσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επεξεργαστή αντικειμένου πολιτικής ομάδας έκδοση 5 στο Windows XP SP2. Επομένως, οποιαδήποτε ρύθμιση με μια έκδοση 5 ή νεότερη έκδοση δεν θα εμφανίζονται όταν προβάλετε τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας από έναν υπολογιστή-πελάτη, όπου το πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτή την έκδοση. Συγκεκριμένα, οι υπολογιστές-πελάτες των Windows 2000 δεν είναι δυνατό να προβάλετε ρυθμίσεων με το πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας έκδοση 5 ή νεότερη έκδοση. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται με το ακόλουθο:
 • DCOM: Ορισμός εξαιρέσεων ενεργοποίησης ασφάλεια ελέγχου
 • Τα αρχεία χωρίς σύνδεση: Ανατεθεί από το διαχειριστή αρχείων χωρίς σύνδεση (πολιτική υπολογιστή)
 • Τα αρχεία χωρίς σύνδεση: 'Διαθέσιμο για εργασία χωρίς σύνδεση' Απαγόρευση για αυτά τα αρχεία και φακέλους (πολιτική υπολογιστή)
 • Τα αρχεία χωρίς σύνδεση: Ανατεθεί από το διαχειριστή αρχείων χωρίς σύνδεση (πολιτική χρήστη)
 • Τα αρχεία χωρίς σύνδεση: 'Διαθέσιμο για εργασία χωρίς σύνδεση' Απαγόρευση για αυτά τα αρχεία και φακέλους (πολιτική χρήστη)
 • Το τείχος προστασίας των Windows: Ορισμός εξαιρέσεων προγραμμάτων (πολιτική υπολογιστή)
 • Το τείχος προστασίας των Windows: Ορισμός εξαιρέσεων θυρών (πολιτική υπολογιστή)

Θέματα

Μπορείτε να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τοΕΆΝ ΈΚΔΟΣΗ / ΛΉΞΗΣ ΕΆΝτο στοιχείο να παραλείψω μερικές από τις πληροφορίες εξήγηση για διάφορες πολιτικές υπό όρους. Οι συμβολοσειρές που περιέχουν αυτές τις πληροφορίες, οι περισσότερες από τις παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας μπορεί να διαβάσει. Ωστόσο, παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας να δοκιμάσω "ανάγνωση" των πληροφοριών που περικλείεται από τοΕΆΝ ΈΚΔΟΣΗ / ΛΉΞΗΣ ΕΆΝστοιχείο υπό όρους πριν από την επεξεργασία αντικειμένου πολιτικής ομάδας Καθορίζει εάν θα εφαρμόσετε τις πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στο πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας.

Η κατασκευή LISTBOX

Τα πρότυπα διαχείρισης πολιτικής ομάδας (αρχεία .adm) περιλαμβάνει αρκετές ρυθμίσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε πώς μια ρύθμιση θα τελικά να εγγραφεί σε ενός προγράμματος-πελάτη πολιτικής ομάδας. Ένας από αυτούς τους ορισμούς ή δομές, είναι το LISTBOX κατασκευή. Η κατασκευή LISTBOX επιτρέπει στο διαχειριστή να εισαγάγετε δεδομένα στον Επεξεργαστή αντικειμένου πολιτικής ομάδας που περιέχει πολλαπλές τιμές. Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη δομή, τις καθορισμένες ρυθμίσεις θα εγγραφεί ως τύπος τιμής μητρώου REG_MULTI. Επομένως, μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλές τιμές μέσα στο μητρώο μία ρύθμιση τιμής.

Για παράδειγμα αυτή τη δομή, δείτε τη ρύθμιση πολιτικής "Εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων κατά τη σύνδεση του χρήστη" που βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή:
Templates\System\Logon\ βρίσκεται στη διαδρομή Ρυθμίσεις χρήστη "Εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων κατά τη σύνδεση του χρήστη"
ΣΗΜΕΙΩΣΗΈνα διαχειριστής μπορεί να καθορίσει πολλά προγράμματα να εκτελούνται και αυτά όλα καταγράφεται σε μια τιμή μητρώου μόνο.

Η λέξη-κλειδί ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ

Περίληψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη-κλειδί ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ με την κατασκευή LISTBOX. Όταν καθορίζετε τη λέξη-κλειδί ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ για μια δομή LISTBOX, αλλάζει τη συμπεριφορά των προγραμμάτων που βρίσκονται σε αυτήν τη ρύθμιση από την προεπιλεγμένη συμπεριφορά της πολιτικής ομάδας.

Συνήθως, η πολιτική ομάδας χειρίζεται διενέξεις Ορισμός τιμής σε μια μέθοδο "τελευταία εγγραφή κερδίζει". Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης έχει πολλαπλά αντικείμενα πολιτικής ομάδας (GPO) τους και κάθε αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ έχει έναν διαφορετικό ορισμό για το "Εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων κατά τη σύνδεση του χρήστη" ρύθμιση, η αποτελεσματική πολιτική ομάδας για το χρήστη θα περιείχε την τιμή από το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ εφαρμόζεται τελευταία. Συνήθως, πρόκειται για το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ με την υψηλότερη προτεραιότητα που ισχύει για το χρήστη στο αντικείμενο του τομέα, το αντικείμενο τοποθεσίας ή στην οργανική μονάδα που είναι πλησιέστερα προς το χρήστη στην ιεραρχία της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Η λέξη-κλειδί ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ εκτελεί στην πραγματικότητα μια διαφορετική συμπεριφορά από μια μέθοδο "τελευταία εγγραφή κερδίζει". Αντίθετα, η λέξη-κλειδί ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ προκαλεί την πολιτική ομάδας για την επεξεργασία των πολιτικών προορισμού cumulatively. Επομένως, οι τιμές από πολλαπλά αντικείμενα πολιτικής ομάδας εφαρμόζονται στην ισχύουσα πολιτική ρύθμιση σε μορφή συγχωνευμένες.

Πριν από το Windows XP SP2, η λέξη-κλειδί ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ χρησιμοποιήθηκε σπάνια. Ωστόσο, πολλές περισσότερες πολιτικές ομάδας χρησιμοποιούν τώρα αυτήν τη λέξη-κλειδί. Για παράδειγμα, το τείχος προστασίας των WindowsΟρισμός εξαιρέσεων θυρών (Windows Firewall: Define port exceptions)η ρύθμιση χρησιμοποιεί αυτήν τη νέα συμπεριφορά.

Θέματα

Με τη συμπεριφορά του τη λέξη-κλειδί ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ εντοπίστηκαν τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Όταν μια ρύθμιση ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ LISTBOX είναι απενεργοποιημένη στο κατώτερο επίπεδο μιας ιεραρχίας της πολιτικής ομάδας, η αναμενόμενη συμπεριφορά θα για τις ρυθμίσεις πολιτικής αθροιστική από υψηλότερα στην ιεραρχία για να μην έχουν προτεραιότητα και για να απενεργοποιηθεί η αποτελεσματική ρύθμιση. Αυτή η συμπεριφορά δεν παρουσιάζεται. Αντίθετα, ο χρήστης εξακολουθεί να λαμβάνει τις μεταβιβαζόμενες ρυθμίσεις.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στην πραγματικότητα, όταν ο διαχειριστής καθορίζει τις ρυθμίσεις της πολιτικής στο πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας.
 • Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούν ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ LISTBOX δεν είναι ορατά όταν τροποποιείτε ένα αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ στα Windows 2000. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, επειδή έχει γίνει περικλείεται σε όλες τις εμφανίσεις της ρύθμισης ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ LISTBOX έναΕΆΝ ΈΚΔΟΣΗ > = 5 / ΛΉΞΗΣ ΕΆΝτο στοιχείο υπό όρους. Αυτή η συμπεριφορά είναι εκούσιες.

  Αρχιτεκτονικού αλλαγές γίνουν ανέφικτη για να διορθώσει τη συμπεριφορά ρύθμισης LISTBOX ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ στα Windows 2000. Επομένως, εμείς αποφασίσει για την αποτροπή αυτών των ρυθμίσεων από την τροποποίηση ενός υπολογιστή-πελάτη που βασίζεται στα Windows 2000.

  ΠΡΟΣΟΧΗΜην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το IF VERSION / END IF οι προτάσεις υπό όρους για να επεξεργαστείτε αυτές τις ρυθμίσεις. Θα μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, αλλά η αναμενόμενη συμπεριφορά της πολιτικής που προκύπτει εξαρτάται από την έκδοση λειτουργικού συστήματος, το τελευταίο πρόγραμμα-πελάτη για να τροποποιήσετε την πολιτική. Επειδή η έκδοση του λειτουργικού συστήματος είναι αδύνατο να τον έλεγχο ή την οθόνη, τα αποτελέσματα της πολιτικής θα είναι απρόβλεπτη.

Μητρώο πρόσθετες ρυθμίσεις

Κατά τη χρήση αποτελεσμάτων πολιτικής ομάδας και μοντελοποίησης πολιτικής ομάδας με την Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας (GPMC), δημιουργείται μια έκθεση με μορφή HTML. Η εκτύπωση αυτή περιγράφει τις ρυθμίσεις πολιτικής που έχουν ρυθμιστεί για ένα συγκεκριμένο στόχο. Εξαιτίας του τρόπου GPMC ερμηνεύει αρχεία προτύπων διαχείρισης (.adm), ορισμένες νέες ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας που παραδίδονται με το Windows XP SP2 που εμφανίζονται στις εκτυπώσεις GPMC στην περιοχή τουΕπιπλέον ρυθμίσεις μητρώουκατηγορία, αντί κάτω από τοΡυθμίσεις χρήστη (User Configuration)κατηγορία ή μικρότερο τουΡυθμίσεις του υπολογιστή (Computer Configuration)Κατηγορία. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή η Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ δεν αναγνωρίζει τις καταχωρήσεις στο αρχείο .adm που περικλείονται από το"#if έκδοση > = 5" / "#endif"η κατασκευή. Αυτές οι καταχωρήσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν το τείχος προστασίας των Windows και του Microsoft Internet Explorer τις ρυθμίσεις πολιτικής που χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΆ LISTBOX.

Παράδειγμα με την κατασκευή LISTBOX είναι τοΤο τείχος προστασίας των Windows: Ορισμός εξαιρέσεων θυρώνΗ πολιτική ομάδας ρύθμισης που βρίσκεται κάτω από το προφίλ τομέα και το τυπικό προφίλ κόμβους.Αυτή η ρύθμιση πολιτικής ομάδας βρίσκεται στο τείχος προστασίας Connections\Windows διαχείρισης\Δίκτυο\Συνδέσεις βρίσκεται στη διαδρομή Ρυθμίσεις υπολογιστή.

Επιπλέον, η Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ δεν εμφανίζει τα εμφανιζόμενα ονόματα για αυτές τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας. Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ, εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:
 • Το όνομα του κλειδιού μητρώου
 • Η κατάσταση της ρύθμισης, ή αν είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη
 • Για ναεπικρατέστερο GPO. Το επικρατέστερο GPO είναι το αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ που εφαρμόζεται στην πραγματικότητα η ρύθμιση πολιτικής ομάδας με βάση τους κανόνες προτεραιότητας και τη μεταβίβαση.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 873449 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 08:59:14 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbmt KB873449 KbMtel
Σχόλια