Τρόπος κατάργησης του Windows XP Service Pack 2 από τον υπολογιστή σας

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) από τον υπολογιστή σας.
Περισσότερες πληροφορίες
Προειδοποίηση Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.Σημείωση Δεν μπορείτε να καταργήσετε το Windows XP SP2, αν εγκαταστήσατε το Service Pack σε υπολογιστή όπου ήταν ήδη εγκατεστημένο το Windows XP SP2. Το πρόγραμμα κατάργησης θα επανέλθει στην έκδοση των Windows που υπήρχε πριν από την εγκατάστασή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα θα επανέλθει στην πρώτη εγκατάσταση του Windows XP SP2.

Σημαντικό Εάν εγκαταστήσετε το Windows XP SP2 σε υπολογιστή που εκτελεί ήδη το Windows XP SP2, θα δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο απεγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Αυτός ο νέος φάκελος θα χρησιμοποιεί 50-100 megabyte χώρου στο δίσκο. Κάθε φορά που εγκαθιστάτε το Windows XP SP2, δημιουργείται ένας νέος φάκελος.

Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους για να καταργήσετε το Microsoft Windows XP SP2 από τον υπολογιστή σας:
 • Χρήση του εργαλείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
 • Χρήση του κρυφού φακέλου $NtServicePackUninstall$
 • Χρήση της διαδικασίας "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore)
 • Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)
Σημαντικό Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους με τη σειρά που παρατίθενται.

Χρήση του εργαλείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Eλέγχου (Control Panel)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ενημερωμένων εκδόσεων (Show Updates).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Windows XP Service Pack 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταργήσετε το Windows XP SP2.

Χρήση του κρυφού φακέλου $NtServicePackUninstall$

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Όταν ξεκινήσει ο "Οδηγός κατάργησης" (Removal Wizard) του Windows XP Service Pack 2, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταργήσετε το Windows XP SP2.

Χρήση της διαδικασίας "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά του υπολογιστή μου σε προηγούμενο χρονικό σημείο (Restore my computer to an earlier time) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 3. Κάντε κλικ στην ημερομηνία κατά την οποία εγκαταστήσατε το Windows XP SP2 και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Έγινε εγκατάσταση: Window XP Service Pack 2 (Installed Window XP Service Pack 2) στο πλαίσιο Σημείο επαναφοράς (Restore Point).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταργήσετε το Windows XP SP2.

Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)

Προειδοποίηση Τα ακόλουθα βήματα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ίσως χρειαστεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Εάν δεν μπορείτε να καταργήσετε με επιτυχία το Windows XP SP2 χρησιμοποιώντας μία από τις προηγούμενες μεθόδους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης των Windows XP στη μονάδα δισκέτας ή τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή DVD και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.

  Σημείωση Όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, πιέστε ένα πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας από το CD των Windows XP:
  Πιέστε ένα πλήκτρο για εκκίνηση από το CD

  (Press any key to boot from CD)

  Σημείωση Πρέπει να έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του υπολογιστή σας, ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD ή DVD. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή σας, ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD ή DVD, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο R, για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).

  Σημείωση Θα εμφανιστούν πολλές επιλογές στην οθόνη.
 3. Επιλέξτε τη συγκεκριμένη εγκατάσταση των Windows XP.

  Σημείωση Πρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό πριν να πιέσετε το πλήκτρο ENTER, διαφορετικά θα ξεκινήσει πάλι ο υπολογιστής. Συνήθως, μόνο η επιλογή 1: C:\Windows είναι διαθέσιμη.
 4. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, πιέστε το πλήκτρο ENTER. (Συνήθως, ο κωδικός πρόσβασης είναι κενός.)

  Σημείωση Δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε, εάν δεν διαθέτετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd $ntservicepackuninstall$\spuninst και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Αφού ολοκληρώσετε αυτό το βήμα, δεν μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία κατάργησης.
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε batch spuninst.txt και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Εμφανίζεται το αρχείο Spuninstal.txt. Καθώς κάνετε κύλιση του αρχείου προς τα κάτω, θα δείτε να αντιγράφονται σφάλματα και αρχεία. Αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική.
 7. Μετά την κατάργηση του Windows XP SP2, πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode). Για να γίνει αυτό, πιέστε το πλήκτρο F8 κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  Σημείωση Μετά την επανεκκίνηση, το σύστημα ενδέχεται να κλειδώσει με μια μαύρη οθόνη. (Το ποντίκι σας θα λειτουργεί.) Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε ξανά επανεκκίνηση, απενεργοποιώντας τον υπολογιστή και κατόπιν ενεργοποιώντας τον ξανά. Η δεύτερη επανεκκίνηση θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε.
 9. Κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, δεν εκτελείται η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) (Explorer.exe) και τα εικονίδια των Windows και το κουμπί "Έναρξη" (Start) δεν είναι διαθέσιμα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DEL για να ξεκινήσει η Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).
  • Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Νέα εργασία (Εκτέλεση...) (New Task (Run...).
  • Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  • Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου προβολής, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ObjectName, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify), πληκτρολογήστε LocalSystem στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
 10. Χρησιμοποιήστε μία από τις προηγούμενες μεθόδους για να καταργήσετε το Windows XP SP2 από τον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
windowsxpsp2 winxpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 875350 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/14/2006 18:04:00 - Αναθεώρηση: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbhowto kbconsumer kbuninstall KB875350
Σχόλια