Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων" στο Windows XP Service Pack 2 ή στα Windows XP Tablet PC Edition 2005

Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή στα Windows XP Tablet PC Edition 2005, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους το οποίο είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:

Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων – Microsoft Windows
Για την προστασία του υπολογιστή σας, τα Windows έκλεισαν αυτό το πρόγραμμα.
Όνομα: όνομα_προγράμματος
Εκδότης: εκδότης_προγράμματος

Η δυνατότητα "Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων" (Data Execution Prevention) συμβάλλει στην προστασία από ιούς ή άλλες απειλές. Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να μην εκτελούνται σωστά, όταν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη. Για μια ενημερωμένη έκδοση αυτού του προγράμματος, επικοινωνήστε με τον εκδότη. Τι άλλο πρέπει να κάνω;

(Data Execution Prevention – Microsoft Windows
To help protect your computer, Windows has closed this program.
Name: program
Publisher: program publisher

Data Execution Prevention helps protect against damage from viruses or other threats. Some programs might not run correctly when it is turned on. For an updated version of this program, contact the publisher. What else should I do?)


Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο μηνύματος (Close Message), το πρόγραμμα τερματίζεται και η Αναφορά σφάλματος (Error Reporting) των Windows σάς δίνει την επιλογή αποστολής μιας αναφοράς λάθους.
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή προκύπτει επειδή το Microsoft Windows XP SP2 χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων" (Data Execution Prevention - DEP), για να αποτρέψει την καταστροφή από ιούς και άλλες απειλές ασφαλείας.

Η δυνατότητα DEP λειτουργεί αυτόνομα ή μαζί με συμβατούς μικροεπεξεργαστές για να επισημάνει ορισμένες περιοχές μνήμης ως "μη εκτελέσιμες". Όταν κάποιο πρόγραμμα προσπαθεί να εκτελέσει κώδικα από μια προστατευμένη θέση, η δυνατότητα DEP κλείνει το πρόγραμμα και σας ειδοποιεί εάν ο κώδικας είναι επιβλαβής ή όχι.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αποφύγετε αυτήν τη συμπεριφορά, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του προγράμματος για να μάθετε εάν είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση η οποία να επιτρέπει στο πρόγραμμα να λειτουργεί σωστά με τη δυνατότητα DEP.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να εφαρμόζει τη δυνατότητα DEP σε όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες, το μήνυμα σφάλματος DEP θα διαθέτει ένα κουμπί Αλλαγή ρύθμισης (Change Settings). Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση για το πρόγραμμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να προσθέσετε μια εξαίρεση για το πρόγραμμα από το μήνυμα λάθους DEP:
 1. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους το οποίο αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα", κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρύθμισης (Change Settings).
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο πρόγραμμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 3. Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εξαίρεση για το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Ιδιότητες συστήματος (System Properties) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις (Performance) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές επιδόσεων (Performance Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων (Data Execution Prevention) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), εντοπίστε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πρόγραμμα.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open), στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και, τέλος, στο κουμπί OK. Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί τη δυνατότητα DEP μόνο για βασικά προγράμματα και υπηρεσίες των Windows, το κουμπί "Αλλαγή ρύθμισης" (Change Settings) δεν θα είναι διαθέσιμο από το μήνυμα λάθους της δυνατότητας DEP.

Μπορείτε να προβάλετε την παράμετρο DEP για τον υπολογιστή σας στο Σύστημα (System) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, από την επιλογή Επιδόσεις (Performance), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές επιδόσεων (Performance Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων (Data Execution Prevention).
 4. Προσέξτε εάν η επιλογή Ενεργοποίηση της δυνατότητας DEP μόνο για βασικά προγράμματα και υπηρεσίες των Windows (Turn on DEP for essential Windows programs and services only) ή Ενεργοποίηση της δυνατότητας DEP για όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες, εκτός από αυτά τα οποία επιλέγω: (Turn on DEP for all programs and services except those I select:) έχει ενεργοποιηθεί.
Όταν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί τη δυνατότητα DEP μόνο για βασικά προγράμματα και υπηρεσίες των Windows, δεν μπορείτε να προσθέσετε μια εξαίρεση για κάποιο πρόγραμμα. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση του Windows XP SP2.

Εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί τη δυνατότητα DEP μόνο για βασικά προγράμματα και υπηρεσίες των Windows και το μήνυμα λάθους DEP εξακολουθεί να εμφανίζεται, ενδέχεται να έχει εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα το οποίο επεκτείνει τη λειτουργικότητα των Windows. Το πρόγραμμα αυτό ενδέχεται να έχει εγκατασταθεί ώστε να προκαλεί δυσκολία της δυνατότητας DEP σε ένα σημαντικό πρόγραμμα ή υπηρεσία των Windows.

Εάν η συμπεριφορά είναι πρόσφατη και δεν έχει εμφανιστεί ξανά, ενδέχεται να μπορείτε να εμποδίσετε την εμφάνιση του μηνύματος λάθους DEP, αφαιρώντας τα προγράμματα τα οποία εγκαταστάθηκαν πρόσφατα.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα DEP του Windows XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
875352 Λεπτομερής περιγραφή της δυνατότητας αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων στο Windows XP Service Pack 2
winxpsp2 xpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 875351 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/11/2005 05:20:01 - Αναθεώρηση: 5.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbappcompatibility kbconsumer kbvirus kbsecurity kbinfo kbprb KB875351
Σχόλια