Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους, "Σφάλμα εγκατάστασης: Το αρχείο δεν βρέθηκε" ή "Σφάλμα 0x51F", όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε προγράμματα του Office 2003 από την τοποθεσία του Office Update στο Web ή από το Κέντρο λήψης του Office (Office Download Center)

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν επιχειρείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2003 από την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web ή από το AutoUpdate, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα 0x51F

(Error 0x51F)
Παρόμοια, κατά την προσπάθειά σας να ενημερώσετε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office 2003 από το Κέντρο λήψης του Microsoft Office (Microsoft Office Download Center) ή από το Microsoft Update, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα εγκατάστασης: Το αρχείο δεν βρέθηκε
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση ενός απαιτούμενου αρχείου εγκατάστασης όνομα_αρχείου.CAB.

Απαιτείται η αρχική προέλευση της εγκατάστασης:

Εάν εγκαταστήσατε το όνομα_προγράμματος από CD, τοποθετήστε το CD. Εάν εγκαταστήσατε το όνομα_προγράμματος μέσω του δικτύου υπολογιστών σας, αναζητήστε την προέλευση εγκατάστασης στο δίκτυό σας. Μόλις εντοπίσετε την προέλευση εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

(Installation Error: File not Found.
A required installation file "filename.CAB" could not be found.

Original Installation Source Required:

If you installed program name from a CD, please insert your CD. If you installed program name over your computer network, please browse to the installation source on your network. Once you have located your installation source, click OK.)
Σημείωση Το όνομα αρχείου είναι συχνά, αλλά όχι πάντοτε, SKUxxx.cab, όπου xxx αντιστοιχεί στον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο αριθμό του κωδικού προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αρίθμηση κωδικού προϊόντος στο Office 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
832672 Περιγραφή του συστήματος αρίθμησης για τα αναγνωριστικά GUID κωδικών προϊόντων στο Office 2003
Σημείωση Για να αναζητήσετε ενημερωμένες εκδόσεις του Office 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Λείπουν τα αρχεία προέλευσης από το φάκελο C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9.
 • Ο φάκελος MSOCache έχει διαγραφεί.
 • Υπάρχει κάποιο ζήτημα με το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source - LIS) του προγράμματος.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους αυτής της ενότητας.

Σημείωση Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να το επιλύσετε αν έχετε το CD του Office 2003 . Για να επιλύσετε οριστικά αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Local Installation Source Tool για να επιδιορθώσετε το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Local Installation Source Tool, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του εργαλείου Local Installation Source Tool".

Μέθοδος 1: Εισαγάγετε την αρχική προέλευση που χρησιμοποιήσατε για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα για πρώτη φορά

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα", εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα βήματα για να εισαγάγετε την αρχική προέλευση που χρησιμοποιήσατε για την εγκατάσταση του προγράμματος:
 • Τοποθετήστε το πρωτότυπο CD του προγράμματος Office 2003 που χρησιμοποιήσατε για την εγκατάσταση του Office 2003 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), εντοπίστε το φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος Office 2003 στο δίκτυο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Παρόλο που τα βήματα αυτά επιλύουν την απαίτηση για την εγκατάσταση των αρχείων προέλευσης εγκατάστασης και επιτρέπουν τη συνέχεια της ενημέρωσης, το πρόβλημα αυτό μπορεί να παρουσιαστεί την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να ενημερώσετε ένα πρόγραμμα του Office 2003 από την τοποθεσία του Office Update στο Web.

Σημείωση Στην περίπτωση που τα βήματα που αναφέρονται στη μέθοδο 1 δεν έχουν αποτέλεσμα, είναι πιθανό ότι τα αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο MSOCache\All Users\κωδικός λήψης ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τα αρχεία του CD που έχετε τοποθετήσει. Βεβαιωθείτε ότι το CD που έχετε τοποθετήσει ταιριάζει με το προϊόν που σας ζητείται. Για παράδειγμα, το εγκατεστημένο προϊόν ενδέχεται να είναι το Microsoft Office Professional Edition 2003 και το CD ενδέχεται να περιέχει αρχεία του Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να καταργήσετε το προϊόν του Microsoft Office και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε ξανά το προϊόν από το διαθέσιμο CD.

Σημείωση Η Toshiba παρέχει μια συμπιεσμένη εικόνα του CD του OneNote στο DVD του "Toshiba Recovery and Applications / Drivers" που βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
CDROM Drive\COMPS\MICROSOFT OFFICE ONENOTE 20030\MANUAL
Υπάρχει ένα μεμονωμένο αρχείο σε αυτόν το φάκελο που ονομάζεται B21654A.exe. Για να εξαγάγετε το αρχείο B21654A.exe, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο B21654A.exe.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης Winzip Self Extractor με το ακόλουθο μήνυμα:
  Η "Εγκατάσταση" (Setup) του Microsoft Office OneNote 2003 W32 English OPK v. 11.5510.5606 θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο διαλόγου που παρέχει πολλές επιλογές εγκατάστασης.
 3. Για να κάνετε εξαγωγή των αρχείων χωρίς να εγκαταστήσετε το Microsoft Office OneNote 2003, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου When done unzipping open: SETUP.exe. Από προεπιλογή, τα εξαγόμενα αρχεία τοποθετούνται στο φάκελο C:\OneNote2003.temp. Εάν θέλετε να εξαχθούν τα αρχεία σε διαφορετική θέση, αλλάξτε τη θέση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Unzip.
 5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου του Winzip Extractor:
  53 file(s) unzipped successfully
  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Close για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου WinZip Self-Extractor - B21654A.exe.
Όταν η ενημερωμένη έκδοση του Office 2003 SP1 ζητήσει τη θέση ενός αρχείου, εισαγάγετε τη θέση που περιέχει τα εξαγόμενα αρχεία.

Σημείωση Ορισμένοι υπολογιστές OEM έχουν προεγκατεστημένο το Microsoft Office OneNote 2003 ή μια δοκιμαστική έκδοση του Microsoft Office 2003. Ωστόσο, μπορεί να μην παρέχεται CD ή η προέλευση να βρίσκεται σε ένα δίσκο επαναφοράς που δεν επιτρέπει την εξαγωγή των αρχείων από εκείνα τα μέσα. Μπορείτε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εντοπίσετε το OneNote 2003 ή τον αριθμό-κλειδί προϊόντος του Microsoft Office που συνοδεύει τον υπολογιστή σας. Το OneNote 2003 ή ο αριθμός-κλειδί προϊόντος του Office πρέπει να βρίσκονται στο "Πιστοποιητικό αυθεντικότητας" (Certificate of Authenticity).
 2. Καταργήστε την υπάρχουσα εγκατάσταση του OneNote 2003.
 3. Κάντε λήψη της δοκιμαστικής έκδοσης του Microsoft Office OneNote 2003 που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: 				Λογισμικό δοκιμής OneNote 2003 - Microsoft Internet				Explorer

  Εναλλακτικά, κάντε λήψη της δοκιμαστικής έκδοσης 60 ημερών του Microsoft Office Standard Edition 2003 που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: 				Λογισμικό δοκιμής Office Standard Edition 2003 - Microsoft Internet				Explorer

 4. Εγκαταστήστε τη δοκιμαστική έκδοση του OneNote 2003 ή του Office Standard 2003 και, στη συνέχεια, καταχωρήστε τον αριθμό-κλειδιού προϊόντος του Office από το "Πιστοποιητικό αυθεντικότητας" (Certificate of Authenticity) που βρίσκεται στο βήμα 1 αντί από αυτό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα που αναφέρθηκε στο βήμα 3.
 5. Ξεκινήστε τη δοκιμαστική έκδοση του OneNote 2003 ή του Office Standard 2003 και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την άδεια χρήσης του προϊόντος όταν σας ζητηθεί.

  Σημείωση Η δοκιμαστική έκδοση του OneNote 2003 Trial θα έχει ήδη ενημερωθεί σε Microsoft Office OneNote Service Pack 1. Με τη δοκιμαστική έκδοση του Office Standard 2003, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2003 Service Pack 1 από την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web: Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η δοκιμαστική έκδοση του Office Standard 2003 ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνει όλα τα προγράμματα όπως η δοκιμαστική έκδοση που ήταν προεγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 2: Χρήση του Office Update

Το Microsoft Update έχει σχεδιαστεί για την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης χωρίς τη μεσολάβηση του χρήστη. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Update, δεν χρειάζεται τοποθετήσετε το CD του προγράμματος. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε το Office Update, σας ζητείται το CD-ROM του προγράμματος μόνο όταν υπάρχει ζήτημα με το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source) του υπολογιστή.

Για να ρυθμίσετε την τοποθεσία του Office Update στο Web ώστε να εντοπίζει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates). Μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού, λαμβάνετε μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

Κεντρική σελίδα στοιχείων λήψης		 του Microsoft Office - Microsoft Internet Explorer

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμο το CD του προγράμματος όταν χρησιμοποιείτε την τοποθεσία του Office Update στο Web για την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης. Τοποθετήστε το CD όταν σας ζητηθεί.

Μέθοδος 3: Χρήση του Κέντρου λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) για να κάνετε λήψη μιας πλήρους έκδοσης της ενημερωμένης έκδοσης όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης στο CD του προγράμματος.
 • Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης εξαιτίας ενός ζητήματος με το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source).
Για να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αναζητήσετε την ενημερωμένη έκδοση που θέλετε να εγκαταστήσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν γνωρίζετε το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης που θέλετε να εγκαταστήσετε, πληκτρολογήστε το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης στο πλαίσιο Λέξεις-κλειδιά (Keywords) (προαιρετικό) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση (Go).

  Κέντρο λήψης της Microsoft				(Microsoft Download Center) - Microsoft Internet				Explorer

  Εναλλακτικά, εάν θέλετε να βρείτε τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις του προϊόντος που θέλετε να ενημερώσετε, κάντε κλικ στο προϊόν από τη λίστα με τις οικογένειες προϊόντων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση (Go).

  Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download				Center) - Microsoft Internet Explorer

 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ενημερωμένη έκδοση που θέλετε να εγκαταστήσετε.

  Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft				Download Center) - Microsoft Internet Explorer

 3. Διαβάστε την ιστοσελίδα που αφορά την ενημερωμένη έκδοση για να προσδιορίσετε αν υπάρχει διαθέσιμη μια πλήρης έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης. Εάν υπάρχει πλήρης έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ επάνω της και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

  Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft				Download Center) - Microsoft Internet Explorer
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα του Office 2003, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αντιγράφει τα αρχεία προέλευσης του προγράμματος Office 2003 στον ακόλουθο φάκελο σε μια διαθέσιμη μονάδα σκληρού δίσκου, εκτός εάν αυτή η δυνατότητα αποτρέπεται λόγω ανεπάρκειας χώρου στο δίσκο:
Η πρόσβαση στη Μονάδα_δίσκου:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9

Τρόπος χρήσης του εργαλείου Local Installation Source Tool

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office 2003.
 2. Μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Microsoft Internet				Explorer

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη (Download).

  Microsoft Internet				Explorer

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

  Παράθυρο διαλόγου "Λήψη αρχείου" (File				Download)

 5. Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο LISTool.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

  Παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ως" (Save				As)

 6. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).

  Παράθυρο διαλόγου "Εκτέλεση"				(Run)

 7. Ανοίξτε το φάκελο στον οποίο έχετε κάνει λήψη του αρχείου LISTool.exe και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή LISTool.exe.

  Desktop

 8. Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή ενός φακέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου				"Microsoft"

  Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να ανοίξετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να εξαγάγετε το αρχείο LISTool.exe.

  Παράθυρο διαλόγου				"Microsoft"

Εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Local Installation Source Tool για να δοκιμάσετε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα.

Για να διαγράψετε και να απενεργοποιήσετε το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source) ενός προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το φάκελο στον οποίο έχετε κάνει εξαγωγή του εργαλείου Local Installation Source Tool και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο LISTool.exe.

  Εξερεύνηση των Windows (Windows				Explorer)

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Delete and disable LIS και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Next.

  Local Installation Source Tool του Microsoft				Office 2003

 3. Αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End-User License Agreement) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  Local Installation Source Tool του Microsoft				Office 2003

 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος για το οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next. Για παράδειγμα, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Microsoft Office Project Professional Edition 2003.

  Local Installation Source Tool του Microsoft				Office 2003

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Delete.

  Local Installation Source Tool του Microsoft				Office 2003

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully deleted and disabled.


  Local Installation Source Tool				του Microsoft Office 2003

Για να ενεργοποιήσετε το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source) ενός προγράμματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα πρέπει να έχετε το CD του προγράμματος.
 1. Εντοπίστε το αντίγραφο του CD του προγράμματος.
 2. Ανοίξτε το φάκελο στον οποίο έχετε κάνει εξαγωγή του εργαλείου Local Installation Source Tool και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο LISTool.exe.

  Εξερεύνηση των Windows (Windows				Explorer)

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Enable LIS και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  Local Installation Source Tool				του Microsoft Office 2003

 4. Αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End-User License Agreement) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Next.

  Local Installation Source Tool του Microsoft				Office 2003

 5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου του προγράμματος για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε το τοπικό αρχείο προέλευσης εγκατάστασης (Local Installation Source) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next. Για παράδειγμα, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Microsoft Office Project Professional 2003.

  Local Installation Source Tool του Microsoft				Office 2003

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Enable.

  Local Installation Source Tool του Microsoft				Office 2003

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully enabled


  Local Installation Source Tool				του Microsoft Office 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης (Local Install Source), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
830168 Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης (Local Install Source) στο Office 2003
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
office2003 off2003 access2003 acc2003 excel2003 xl2003 frontpage2003 fp2003 infopath2003 onenote2003 outlook2003 ol2003 ppt2003 prj2003 pub2003 visio2003 word2003 wd2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 875556 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/05/2007 11:15:38 - Αναθεώρηση: 6.6

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kberrmsg kbprb KB875556
Σχόλια