Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οι εικόνες δεν εμφανίζονται όπως αναμενόταν ή εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά το άνοιγμα ενός αρχείου HTML σε υπολογιστή με Windows XP Service Pack 2

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Εάν ανοίξετε ένα αρχείο HTML σε ένα πρόγραμμα μετά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), ενδέχεται να προκύψει ένα από τα παρακάτω ζητήματα:
 • Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους δέσμης ενεργειών όταν προβάλετε το αρχείο HTML σε ένα πρόγραμμα που βασίζεται στα Windows.
 • Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους στοιχείων ελέγχου ActiveX όταν προβάλετε το αρχείο HTML σε ένα πρόγραμμα που βασίζεται στα Windows.
 • Όταν ανοίγετε το αρχείο HTML στον Microsoft Internet Explorer, οι εικόνες δεν εμφανίζονται όπως αναμένεται.
Αιτία
Αυτά τα ζητήματα ενδέχεται να προκαλούνται από μια βελτιωμένη δυνατότητα ασφαλείας που περιλαμβάνεται στο Windows XP SP2. Αυτή η βελτιωμένη δυνατότητα ασφαλείας συμβάλει στην προστασία του υπολογιστή σας από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Από προεπιλογή, η δυνατότητα αυτή είναι ενεργοποιημένη στο μητρώο.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτά τα θέματα, αλλάξτε την τιμή του δευτερεύοντος κλειδιού
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
σε 0.

Σημείωση Από προεπιλογή, η τιμή του δευτερεύοντος κλειδιού
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
είναι 1 στο Windows XP SP2.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα που βασίζονται στα Windows.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
 4. Στο δευτερεύον κλειδί
  FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
  , ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο αρχείο Iexplore.exe.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε κλικ στο αρχείο Explore.exe.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) του μενού Αρχείο (File).
 6. Ξεκινήστε πάλι τα Windows.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν η τιμή του δευτερεύοντος κλειδιού
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
είναι 1, το Windows XP SP2 επιβάλλει στον Microsoft Internet Explorer και την Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Microsoft Windows Explorer) τους ακόλουθους περιορισμούς:
 • Απαγόρευση στοιχείων ελέγχου ActiveX
 • Απαγόρευση δυαδικών συμπεριφορών
 • Απαγόρευση στοιχείων Java
 • Ερώτηση για την εκτέλεση δέσμης ενεργειών
 • Ερώτηση για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τομέων
Τα ζητήματα που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα" είναι γνωστό ότι προκύπτουν με τα ακόλουθα προγράμματα:
 • Broderbund 3D Home Architect Deluxe 5.0
 • Adobe Photoshop 7.0
 • Macromedia Flash
 • Macromedia Studio MX Dreamweaver MX 6.0
 • Macromedia Studio MX Flash MX 6.0
 • Microsoft Excel 2002
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Service Pack 2
 • Microsoft PowerPoint 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio 2003
 • Microsoft Visio 2002 Service Release 1
 • Microsoft Works Suite 2003 (Microsoft Word 2002)
 • ValuSoft Print Workshop 2003
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
windowsxpsp2 winxpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 878461 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/11/2005 05:20:31 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB878461
Σχόλια
>king = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" amp;t=">