Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους, όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Express ή το Outlook για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό Hotmail

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Μόνο οι λογαριασμοί Hotmail με χρέωση θα λειτουργούν σωστά με το Microsoft Outlook Express ή το Microsoft Outlook.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε αρχάριο με μέσου επιπέδου χρήστη υπολογιστή.
Συμπτώματα του προβλήματος
Μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων του Microsoft Outlook Express ή του Microsoft Outlook με σκοπό την πρόσβαση στο λογαριασμό Hotmail που διαθέτετε, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν προσπαθήσετε να κάνετε λήψη των φακέλων Hotmail και όταν προσπαθήσετε να αποστείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα

(Unknown Error)
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details), εμφανίζονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες σφάλματος:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Πρόσβαση στο Hotmail μέσω του Outlook & Outlook Express απαιτεί τώρα εγγραφή. Εγγραφείτε στη διεύθυνση http://join.msn.com/hotmailplus/overview

(HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Access to Hotmail via Outlook & Outlook Express now requires a subscription. Please sign up at http://join.msn.com/hotmailplus/overview)
Στην περίπτωση που εκτελείτε το Outlook Express σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση στο Hotmail ως όνομα_χρήστη@hotmail.com.

Ο λογαριασμός Hotmail δεν επιτρέπει πλέον την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Outlook Express για δωρεάν λογαριασμούς Hotmail/MSN.

(Could not connect to Hotmail as username@hotmail.com.

Hotmail no longer allows email access via Outlook Express for free Hotmail/MSN accounts.)
Βήματα για την επίλυση του ζητήματος

Αναβάθμιση του λογαριασμού Hotmail που χρησιμοποιείτε

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Outlook Express για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας Hotmail, πρέπει να διαθέτετε εγγραφή στο Hotmail Plus. Για εγγραφή στο Hotmail Plus, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 878462 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/02/2007 12:59:00 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Office Outlook 2003

  • kberrmsg kbtshoot kbbroadband kbconsumer kbdialup kbnetwork kbie kbprb kbbrowse kbinternet kbbrowsing kbnomt kbceip KB878462
Σχόλια