Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ένας φυσικός σκληρός δίσκος στον υπολογιστή σας μπορεί να εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου, όταν εκτελείτε τον "Οδηγό εγκατάστασης ασύρματου δικτύου" (Wireless Network Setup Wizard) στο Windows XP Service Pack 2

Συμπτώματα
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα USB flash στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια προβάλλετε τα περιεχόμενα του φακέλου "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), ένας φυσικός σκληρός δίσκος στον υπολογιστή σας μπορεί να εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Εγκαταστήσατε το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
 • Εκτελείτε τον "Οδηγό σύνδεσης ασύρματου δικτύου" (Wireless Network Setup Wizard) σε Windows XP SP2 και ο οδηγός αντιγράφει αρχεία στον φυσικό σκληρό δίσκο για να βοηθήσει στην εγκατάσταση ενός ασύρματου δικτύου.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε X:, όπου X είναι το γράμμα του φυσικού σκληρού δίσκου που εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Autorun.inf και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 3. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο "Οδηγός εγκατάστασης ασύρματου δικτύου" (Wireless Network Setup Wizard) μπορεί επίσης να αντιγράψει τα εξής στοιχεία στο φυσικό σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας:
 • Το φάκελο SMRTNTKY
 • Το αρχείο SetupSNK.exe


Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα στοιχεία από το φυσικό σκληρό δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε X:, όπου X είναι το γράμμα του φυσικού σκληρού δίσκου που εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο SMRTNTKY και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο SetupSNK.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 878475 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/12/2004 16:13:00 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbtshoot kbprb KB878475
Σχόλια