Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να αποτύχει ή να εξαιρέσει εσφαλμένα ορισμένα αρχεία από το αντίγραφο ασφαλείας στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που διαθέτετε ενδέχεται να αποτύχει ή να εξαιρέσει εσφαλμένα ορισμένα αρχεία από το αντίγραφο ασφαλείας μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης της υπηρεσίας Background Intelligent Transfer Services (BITS), έκδοση 2.0.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
842773 Το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες BITS (Background Intelligent Transfer Service) έκδοση 2.0 και WinHTTP 5.1, είναι διαθέσιμο για τα Windows XP
Αιτία
Το ζήτημα αυτό προκύπτει, όταν η υπηρεσία BITS 2.0 ξεκινά μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 842773. Η υπηρεσία BITS 2.0 εγγράφει την καταχώρηση BITS_Metadata στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
Οι τιμές του κλειδιού μητρώου FilesNotToBackup χρησιμοποιούνται από διάφορα προγράμματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τον προσδιορισμό των αρχείων που πρέπει να εξαιρεθούν από τα αντίγραφα ασφαλείας σας και στη συνέχεια να ανακτηθούν. Η υπηρεσία BITS 2.0 δημιουργεί την καταχώρηση BITS_Metadata σε αυτό το κλειδί μητρώου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανάκτηση από ένα αντίγραφο ασφαλείας δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της υπηρεσίας BITS 2.0 να συνεχίσει τη μεταφορά ενός αρχείου έπειτα από μη αναμενόμενη διακοπή.

Η καταχώρηση BITS_Metadata που εγγράφει η υπηρεσία BITS 2.0 στο κλειδί μητρώου FilesNotToBackup δεν είναι διαμορφωμένη σωστά. Συγκεκριμένα, η καταχώρηση BITS_Metadata που δημιουργεί η υπηρεσία BITS 2.0 είναι σε μορφή τιμής πολλών συμβολοσειρών (REG_MULTI_SZ). Αυτή η μορφή απαιτεί δύο χαρακτήρες NULL στο τέλος των δεδομένων τιμής. Ωστόσο, η υπηρεσία BITS 2.0 τερματίζει τα δεδομένα καταχώρησης BITS_Metadata με ένα χαρακτήρα NULL ο οποίος ακολουθείται από ένα χαρακτήρα unicode 0xFEEE. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ακατάλληλη τιμή προκαλεί την αποτυχία του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή την ανακριβή ερμηνεία της διαδρομής αρχείου που πρέπει να εξαιρεθεί από τα αντίγραφα ασφαλείας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε λήψη και εγκατάσταση της ακόλουθης ενημερωμένης έκδοσης.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB883357-x86-enu.exe (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB883357-x86-ell.exe (Ελληνική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 13 Αυγούστου 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση τροποποιεί την υπηρεσία BITS 2.0, ώστε να επαληθεύει ότι η τιμή μητρώου που περιγράφεται στην ενότητα "Αιτία" υπάρχει και ότι η τιμή μητρώου έχει τη σωστή μορφή. Η υπηρεσία BITS 2.0 εγγράφει ξανά την τιμή μητρώου, αν απαιτείται. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται κάθε φορά που ξεκινά η υπηρεσία BITS 2.0.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, τροποποιήστε το μητρώο ώστε να δημιουργεί τη σωστή τιμή μητρώου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
    Reg.exe ADD HKLM\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup /v BITS_metadata /t REG_MULTI_SZ /d "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\*" /f
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το BITS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
818746 Λευκή βίβλος για την υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service στον Windows Server 2003
αντίγραφο ασφαλείας kb842773
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883357 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/04/2007 14:24:00 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbtshoot kbqfe kbprb kbhotfixserver KB883357
Σχόλια