Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το στοιχείο ελέγχου S/MIME δεν φορτώνεται στο OWA όταν εκτελείτε το πρόγραμμα-πελάτη OWA του Exchange Server 2003 για έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP Service Pack 2

Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε την έκδοση Microsoft Exchange Server 2003 του προγράμματος πελάτη OWA (Microsoft Outlook Web Access), το στοιχείο ελέγχου S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) δεν φορτώνεται μετά τη λήψη και την εγκατάστασή του από τη σελίδα "Επιλογές" (Options) του OWA. Αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Επιλογές (Options) στο αριστερό τμήμα παραθύρου, η περιοχή Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Security) της σελίδας "Επιλογές" (Options) του OWA δηλώνει ότι το στοιχείο ελέγχου S/MIME δεν έχει εγκατασταθεί. Μόνο το κουμπί Λήψη (Download) είναι διαθέσιμο. Αναμένετε να δείτε τα πλαίσια ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων και συνημμένων για εξερχόμενα μηνύματα (Encrypt contents and attachments for outgoing messages) και Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε εξερχόμενα μηνύματα (Add digital signature to outgoing messages).
 • Όταν ξεκινάτε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Επιλογές (Options), η ενότητα Ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Security) δεν εμφανίζεται. Αναμένετε να δείτε τα πλαίσια ελέγχου Κρυπτογράφηση περιεχομένων και συνημμένων μηνύματος (Encrypt message contents and attachments) και Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε αυτό το μήνυμα (Add a digital signature to this message).
  • Τα κουμπιά Κρυπτογράφηση περιεχομένων και συνημμένων μηνύματος (Encrypt message contents and attachments) και Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε αυτό το μήνυμα (Add a digital signature to this message) δεν εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων.
 • Δεν μπορείτε να μετακινήσετε συνημμένα σε μια φόρμα Compose Message.
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται ακόμα και όταν τα αρχεία έχουν εγκατασταθεί σωστά στο φάκελο %Windir%\Downloaded Program Files και το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου έχει ρυθμιστεί σωστά:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{b0f84fec-95ad-4f3e-8fc0-6bc1bbadbf0d}
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος-πελάτη OWA σε υπολογιστή με Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Το πρόγραμμα-πελάτης OWA του Exchange Server 2003 χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη κλήση συνάρτησης για να προσδιορίσει αν είναι εγκατεστημένο το στοιχείο ελέγχου S/MIME. Το Windows XP SP2 περιορίζει τα στοιχεία που υποστηρίζονται από αυτήν την κλήση συνάρτησης. Επομένως, το πρόγραμμα-πελάτης OWA δεν έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της εγκατάστασης του στοιχείου S/MIME.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Exchange2003-KB883543-x86-ENU.exe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί το Exchange Server 2003 Service Pack 1.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Ωστόσο, γίνεται αυτόματα επανεκκίνηση των ακόλουθων υπηρεσιών του Exchange όταν εγκαθιστάτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση:
 • Συμβάν του Microsoft Exchange
 • Χώρος αποθήκευσης πληροφοριών του Microsoft Exchange (Microsoft Exchange Information Store)
 • Υπηρεσία δημοσίευσης World Wide Web (World Wide Web Publishing Service)
 • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 • Μηχανισμός δρομολόγησης του Microsoft Exchange (Microsoft Exchange Routing Engine)
 • Microsoft Exchange POP3
 • Microsoft Exchange IMAP4
 • Υπηρεσία διαχείρισης IIS (IIS Admin Service)

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά καμιά άλλη ενημερωμένη έκδοση

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------------  05-Aug-2004 01:58            186 Blank.htm  05-Aug-2004 01:59            884 Ctrl_calendar.css  05-Aug-2004 01:59           8.454 Ctrl_calendar.htc  05-Aug-2004 01:58           32.093 Ctrl_calendar.js  05-Aug-2004 01:59           4.408 Ctrl_calendarview.css  05-Aug-2004 01:59           12.910 Ctrl_calendarview.htc  05-Aug-2004 01:58           76.663 Ctrl_calendarview.js  05-Aug-2004 01:59            489 Ctrl_calendarviewprn.css  02-Jun-2004 23:57           12.985 Ctrl_calviewdaily.xsl  02-Jun-2004 23:57           12.374 Ctrl_calviewmonthly.xsl  02-Jun-2004 23:57           8.425 Ctrl_calviewweekly.xsl  05-Aug-2004 01:59            986 Ctrl_ctxtmenu.htc  05-Aug-2004 01:58           4.920 Ctrl_ctxtmenu.js  05-Aug-2004 01:59           3.565 Ctrl_datepicker.htc  05-Aug-2004 01:58           35.382 Ctrl_datepicker.js  05-Aug-2004 01:59           6.575 Ctrl_formatbar.htc  05-Aug-2004 01:58           19.094 Ctrl_formatbar.js  05-Aug-2004 01:59           1.658 Ctrl_freebusy.css  05-Aug-2004 01:59           1.349 Ctrl_freebusy.htc  05-Aug-2004 01:58           35.039 Ctrl_freebusy.js  05-Aug-2004 01:59           3.068 Ctrl_message.htc  05-Aug-2004 01:58           16.027 Ctrl_message.js  05-Aug-2004 01:59           6.636 Ctrl_mimeformatbar.htc  05-Aug-2004 01:58           11.742 Ctrl_mimeformatbar.js  05-Aug-2004 01:59           1.352 Ctrl_notify.htc  05-Aug-2004 01:58            473 Ctrl_notify.js  05-Aug-2004 01:58           5.694 Ctrl_poll.js  05-Aug-2004 01:59           1.351 Ctrl_reminder.htc  05-Aug-2004 01:58           8.482 Ctrl_reminder.js  05-Aug-2004 01:59            864 Ctrl_tabpages.htc  05-Aug-2004 01:58           1.408 Ctrl_tabpages.js  05-Aug-2004 01:59           2.736 Ctrl_tree.htc  05-Aug-2004 01:58           26.880 Ctrl_tree.js  05-Aug-2004 01:59           2.470 Ctrl_tree_pf.htc  05-Aug-2004 01:58           26.286 Ctrl_tree_pf.js  02-Jun-2004 23:58           1.909 Ctrl_tree_pf.xsl  05-Aug-2004 01:59           3.115 Ctrl_view.htc  05-Aug-2004 01:58           73.451 Ctrl_view.js  02-Jun-2004 23:58           42.533 Ctrl_view.xsl  05-Aug-2004 01:58           6.183 Dlg_anr.js  05-Aug-2004 01:58           5.599 Dlg_editname.js  05-Aug-2004 01:58           22.286 Dlg_editrule.js  05-Aug-2004 01:59           4.184 Dlg_editsignature.js  05-Aug-2004 01:59           19.079 Dlg_gal.js  05-Aug-2004 01:59           6.035 Dlg_gallookup.js  05-Aug-2004 01:59           7.137 Dlg_junk.js  05-Aug-2004 01:59           4.942 Dlg_movecopy.js  05-Aug-2004 01:59           2.963 Dlg_newfolder.js  05-Aug-2004 01:59           18.270 Dlg_options.js  05-Aug-2004 01:59           19.887 Dlg_recurrence.js  05-Aug-2004 01:59           27.575 Dlg_reminder.js  05-Aug-2004 01:59           9.487 Dlg_rules.js  05-Aug-2004 01:59           15.404 Dlg_spell.js  05-Aug-2004 01:59           22.594 Dlg_taskrecurrence.js  05-Aug-2004 01:59           9.893 Dl_appointment.js  05-Aug-2004 01:59           7.835 Dl_composeapptrecurr.js  05-Aug-2004 01:59           4.380 Dl_composecommon.js  05-Aug-2004 01:59           14.895 Dl_composetaskrecurr.js  05-Aug-2004 01:59           6.165 Dl_contact.js  05-Aug-2004 01:59           3.687 Dl_folderview.js  05-Aug-2004 01:59           3.788 Dl_junk.js  05-Aug-2004 01:59           7.357 Dl_misc.js  05-Aug-2004 01:59           5.441 Dl_options.js  05-Aug-2004 01:59           13.263 Dl_task.js  05-Aug-2004 01:59           4.141 Frm_attach.js  05-Aug-2004 01:59           28.843 Frm_composeappt.js  05-Aug-2004 01:59           14.381 Frm_composecdl.js  05-Aug-2004 01:59           27.724 Frm_composecontact.js  05-Aug-2004 01:59           14.464 Frm_composenote.js  05-Aug-2004 01:59           10.429 Frm_composepost.js  05-Aug-2004 01:59           31.404 Frm_composetask.js  05-Aug-2004 01:59           6.319 Frm_forwardmeeting.js  05-Aug-2004 01:59            493 Frm_logoff.js  05-Aug-2004 01:59           25.359 Frm_mimecommon.js  05-Aug-2004 01:59           49.641 Frm_mimenote.js  05-Aug-2004 01:59           4.314 Frm_mimepreviewpane.js  05-Aug-2004 01:59           2.418 Frm_previewpane.js  05-Aug-2004 01:59           11.252 Frm_readappt.js  05-Aug-2004 01:59           6.023 Frm_readnote.js  05-Aug-2004 01:59           4.908 Frm_readpost.js  05-Aug-2004 01:59           3.448 Frm_readreports.js  05-Aug-2004 01:59           5.068 Frm_readtask.js  29-Jul-2004 05:40           11.282 Logoff.asp  29-Jul-2004 05:40           28.622 Logon.asp  05-Aug-2004 01:59           1.932 Owaprint.css  05-Aug-2004 01:59           10.499 Owastyle.css  05-Aug-2004 01:59           1.702 Owastyledl.css  19-Aug-2004 18:37 5.3.18.6     316.624 Setupmcl.exe    05-Aug-2004 01:59           1.060 Sps.css  05-Aug-2004 01:59            216 Style-chs30.css  05-Aug-2004 01:59            203 Style-cht30.css  05-Aug-2004 01:59            222 Style-jpn30.css  05-Aug-2004 01:59            200 Style-kor30.css  05-Aug-2004 01:59            204 Style-large30.css  05-Aug-2004 01:59            204 Style30.css  02-Jun-2004 23:58           6.941 Tf_galfind.xsl  02-Jun-2004 23:58           11.610 Tf_messages.xsl  02-Jun-2004 23:58           10.677 Tf_twoline.xsl  05-Aug-2004 01:59           1.501 Util_addrval.js  05-Aug-2004 01:59           4.293 Util_buttons.js  05-Aug-2004 01:59           3.438 Util_calendar.js  05-Aug-2004 01:59            877 Util_calmessaging.htc  05-Aug-2004 01:59           8.747 Util_calmessaging.js  05-Aug-2004 01:59           16.992 Util_forms.js  05-Aug-2004 01:59           9.061 Util_mimemsg.js  05-Aug-2004 01:59           17.273 Util_owa.js  05-Aug-2004 01:59           14.167 Util_recipients.js  05-Aug-2004 01:59           27.763 Util_view.js  05-Aug-2004 01:59           8.134 Vw_calendar.js  05-Aug-2004 01:59           1.062 Vw_calendarpart.css  05-Aug-2004 01:59            636 Vw_calendarpart.js  05-Aug-2004 01:59           1.938 Vw_contact.js  05-Aug-2004 01:59           2.659 Vw_dumpster.js  05-Aug-2004 01:59           9.646 Vw_message.js  05-Aug-2004 01:59           1.612 Vw_messagepart.js  05-Aug-2004 01:59           34.462 Vw_navbar.js  05-Aug-2004 01:59           8.926 Vw_search.js  05-Aug-2004 01:59           5.333 Vw_task.js  05-Aug-2004 01:59           3.483 Vw_taskpart.js  05-Aug-2004 01:57 6.5.7232.22   5.179.904 Wmtemplates.dll  
Σημείωση Η ώρα και το μέγεθος αρχείου του αρχείου Logon.asp και του αρχείου Logoff.asp ποικίλλουν ανάλογα με τα πακέτα γλωσσών που έχετε εγκαταστήσει. Τα αρχεία για τα άλλα πακέτα γλωσσών πρέπει να έχουν ημερομηνία 5 Aυγούστου 2004 ή μεταγενέστερη.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Πρέπει να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν τον Exchange Server 2003 και τα στοιχεία OWA των υπηρεσιών IIS (Microsoft Internet Information Services). Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν υπολογιστή που εκτελεί μόνο το Exchange System Manager και το Active Directory Connector, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Invalid Exchange Installation

Σημαντικό Θα πρέπει να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση τόσο σε διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη όσο και σε διακομιστές υποστήριξης. Όταν χρησιμοποιείτε ρύθμιση παραμέτρων περιβάλλοντος χρήστη/υποστήριξης, βεβαιωθείτε ότι ενημερώσατε το διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη, πριν να κάνετε ενημέρωση του διακομιστή υποστήριξης.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του S/MIME με το OWA του Exchange Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823568 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του OWA του Exchange Server 2003 ώστε να χρησιμοποιεί το στοιχείο ελέγχου S/MIME
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ονομασίας των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
817903 Νέα διάταξη ονομασίας για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Exchange Server


XCCC
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883543 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/26/2007 01:50:00 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbbug kbfix kbqfe kbexchange2003presp2fix atdownload KB883543
Σχόλια