Περιγραφή των γνωστών ζητημάτων που προκύπτουν από τη χρήση του Outlook Web Access σε υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP SP2

Περίληψη
Το άρθρο αυτό ασχολείται με τα γνωστά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση του Microsoft Outlook Web Access σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Τα θέματα θίγονται με την ακόλουθη σειρά:
 • Χρήση του Outlook Web Access σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP SP2
 • Γνωστά ζητήματα
 • Απώλεια λειτουργικότητας του στοιχείου ελέγχου S/MIME του Outlook Web Access
 • Διάφορες αλλαγές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Windows XP Service Pack 2 εισάγει μια νέα συμπεριφορά στον Microsoft Internet Explorer, η οποία ίσως να επηρεάσει τους χρήστες του Outlook Web Access. Το άρθρο αυτό ασχολείται με τα γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν, όταν χρησιμοποιήσετε το Outlook Web Access σε υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP SP2.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος χρήσης του Outlook Web Access σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP SP2

Για να συνδεθείτε με το Outlook Web Access σε υπολογιστή με Windows XP SP2, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
 • Μέθοδος 1 Στον Internet Explorer, προσθέστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας του Outlook Web Access στο Web στη λίστα Επιτρεπόμενες τοποθεσίες Web (Allowed sites) του Αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker). Η παραπάνω ενέργεια συνιστάται. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker Settings).
  2. Στο πλαίσιο Διεύθυνση τοποθεσίας Web που θέλετε να προσθέσετε (Address of Web site to allow), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας του Outlook Web Access στο Web.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
  Σημείωση Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 1. Η μέθοδος 1 επιτρέπει στη δυνατότητα "Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων" (Pop-up Blocker) να συνεχίσει να λειτουργεί σε άλλες τοποθεσίες Web.
 • Μέθοδος 2 Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση προγράμματος-πελάτη Basic αντί για την έκδοση Premium κατά τη σύνδεση με έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες (Forms-Based Authentication).

  Σημείωση Εάν δεν έχετε επαρκή δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 1, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 2. (Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην έχετε επαρκή δικαιώματα για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 1, εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή κέντρου πληροφοριών (kiosk computer).)
 • Μέθοδος 3 Μπορείτε να καθορίσετε χαμηλότερη τιμή για το επίπεδο φιλτραρίσματος. Έτσι επιτρέπεται η εμφάνιση ορισμένων διαφημιστικών αναδυόμενων παραθύρων, αλλά ορισμένες λειτουργίες του Outlook Web Access ενδέχεται να μην εκτελούνται πλέον με τον αναμενόμενο τρόπο.
Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων" (Pop-up Blocker) στον Internet Explorer. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια δεν συνιστάται.

Γνωστά θέματα

Το επίπεδο φιλτραρίσματος επηρεάζει τη λειτουργικότητα

Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα "Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων" (Pop-up Blocker) στον Internet Explorer και εάν το επίπεδο φιλτραρίσματος έχει την προεπιλεγμένη ρύθμιση Μεσαίο (Medium) και εάν η διεύθυνση URL του Outlook Web Access δεν βρίσκεται στη λίστα "Επιτρεπόμενες τοποθεσίες Web" (Allowed Sites), οι λειτουργίες του Outlook Web Access ενδέχεται να μην εκτελούνται πλέον με τον αναμενόμενο τρόπο.
Exchange 2000 Server και Exchange Server 2003
Τα ακόλουθα ζητήματα προκύπτουν μόνο στον Exchange 2000 Server και στον Exchange Server 2003.

Ο Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων (Pop-up Blocker) αποκλείει τα παρακάτω στοιχεία:
 • Την ενέργεια New Folder.
 • Το παράθυρο διαλόγου Attachments.
 • Το κουμπί New Message του παραθύρου διαλόγου Find Names.
 • Το κουμπί Send Mail to Contact της φόρμας Contact.
 • Υπενθυμίσεις και νέες ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Τις παρακάτω εντολές του μενού συντόμευσης για στοιχεία του γραμματοκιβωτίου:
  • Open
  • Reply
  • Reply All
  • Forward
  • Create Rule
  • Move/Copy
Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθες συμπεριφορές:
 • Στο παράθυρο διαλόγου Find Names, αν επιλέξετε ένα όνομα χρήστη και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Properties ή αν κάνετε διπλό κλικ σε ένα όνομα χρήστη, παρουσιάζεται ένα σφάλμα δέσμης ενεργειών.
 • Αν κάνετε κλικ στο στοιχείο Check Names της φόρμας Edit Rule και δεν είναι δυνατή η επίλυση κανενός ονόματος, εμφανίζεται ένα σφάλμα δέσμης ενεργειών.
 • Αν κάνετε διπλό κλικ σε ένα όνομα χρήστη που έχει επιλυθεί και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο στοιχείο Show Blocked Pop-up, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Are you sure you want to navigate away from this page? You will lose all changes made since your last save. Press OK to continue, or Cancel to stay on the current page.

  Αν κάνετε κλικ στο κουμπί OK αυτού του μηνύματος, το ενεργό παράθυρο αντικαθίσταται από το παράθυρο Properties και θα χάσετε όλες τις αλλαγές που κάνατε μετά την τελευταία αποθήκευση.
Exchange Server 5.5
Το ακόλουθο ζήτημα προκύπτει μόνο στον Exchange Server 5.5:
 • Όταν προβάλλετε ένα μήνυμα, το κουμπί Απάντηση (Reply) αποκλείεται από τη δυνατότητα "Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων" (Pop-up Blocker).

Το στοιχείο ελέγχου S/MIME του Outlook Web Access δεν λειτουργεί πλέον

Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για το στοιχείο ελέγχου S/MIME του Outlook Web Access στον Exchange Server 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Exchange Server.
 • Μετά την αναβάθμιση σε Windows XP SP2, το Outlook Web Access ίσως να μην έχει δυνατότητα εξακρίβωσης της εγκατάστασης του στοιχείου ελέγχου S/MIME. Αυτή η συμπεριφορά προκαλεί τα εξής:
  • Το κουμπί Encrypt message contents and attachments της φόρμας σύνταξης μηνύματος δεν είναι διαθέσιμο.
  • Το κουμπί Add a digital signature to this message της φόρμας σύνταξης μηνύματος δεν είναι διαθέσιμο.
  • Η περιοχή E-mail Security της φόρμας Options του Outlook Web Access υποδεικνύει ότι το στοιχείο ελέγχου S/MIME δεν έχει εγκατασταθεί. Μόνο το κουμπί Download είναι διαθέσιμο.
  • Δεν μπορείτε να μετακινήσετε συνημμένα στη φόρμα Compose Message.
Υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
883543 Το στοιχείο ελέγχου S/MIME δεν φορτώνεται στο OWA όταν εκτελείτε το πρόγραμμα-πελάτη OWA του Exchange Server 2003 για έναν υπολογιστή που βασίζεται στο Windows XP Service Pack 2
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης του Exchange που αναφέρεται στο άρθρο 883543, πρέπει να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης του στοιχείου ελέγχου S/MIME στον υπολογιστή που εκτελεί το Windows XP SP2. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με το Outlook Web Access.
 2. Στο κάτω δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Options.
 3. Στην περιοχή E-mail Security, κάντε κλικ στο στοιχείο Download.

Διάφορες αλλαγές

Μετά την αναβάθμιση σε Windows XP SP2, ορισμένες δυνατότητες του Outlook Web Access συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και δεν απαιτούν τη λήψη μέτρων.

Στα παραδείγματα αλλαγών του Outlook Web Access συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:
 • Παράθυρα διαλόγου, όπως το παράθυρο Message Options, εμφανίζουν μια γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.
 • Όταν κάνετε λήψη του στοιχείου ελέγχου S/MIME από τη σελίδα Options του Outlook Web Access, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου - Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας (File Download - Security Warning). Ο Internet Explorer στο Windows XP SP2 έχει μετατρέψει το κουμπί Άνοιγμα (Open) αυτού του παραθύρου διαλόγου σε Εκτέλεση (Run). Οι χρήστες πρέπει να κάνουν κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run), όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου - Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας (File Download - Security Warning).
 • Όταν συνδέεστε σε έναν υπολογιστή με Exchange Server 2003 χρησιμοποιώντας το Outlook Web Access, δεν μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο "Αλλαγή κανόνων" (Change Rules), κάνοντας διπλό κλικ στον κανόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε. Για να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε τον κανόνα, επιλέξτε τον και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή κανόνα (Change Rule).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883575 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/26/2007 01:48:00 - Αναθεώρηση: 4.6

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbinfo KB883575
Σχόλια