Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους όταν προσθέτετε μια αναφορά σε ένα αντικείμενο COM στο Visual Studio .NET μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), όταν προσθέσετε μια αναφορά σε ένα αντικείμενο COM στο Microsoft Visual Studio .NET, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
A reference to 'COMObject' could not be added.

The type library wrapper tool 'tlbimp' cannot be found on this system. Please re-install Visual Studio.
Αιτία
Το ζήτημα αυτό μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί μία από τις νέες τοπικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Windows XP SP2.
 • Η έκδοση του Microsoft .NET Framework που εκτελείτε δεν υποστηρίζει την τοπική ρύθμιση την οποία είναι ρυθμισμένος να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας.
Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνετε το μήνυμα λάθους που αναφέρεται στην ενότητα "Symptoms" όταν το .NET Framework προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αντικείμενο CultureInfo για την τοπική ρύθμιση. Οι εκδόσεις του .NET Framework που δεν υποστηρίζουν τις νέες τοπικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Windows XP SP2 είναι οι εξής:
 • .NET Framework 1.1
 • .NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2)
 • .NET Framework 1.0 Service Pack 1 (SP1)
 • .NET Framework 1.0
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε μια έκδοση του .NET Framework που να υποστηρίζει επαναφορά προηγούμενων τοπικών ρυθμίσεων. Μεταξύ των εκδόσεων του .NET Framework που υποστηρίζουν επαναφορά προηγούμενων τοπικών ρυθμίσεων είναι οι εξής:
 • .NET Framework 1.0 Service Pack 3 (SP3) ή νεώτερη έκδοση
 • .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (SP1) ή νεώτερη έκδοση
Μετά την εγκατάσταση μιας έκδοσης του .NET Framework που να υποστηρίζει επαναφορά προηγούμενων τοπικών ρυθμίσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να χρησιμοποιεί μια τοπική ρύθμιση που δεν υποστηρίζεται στο .NET Framework. Εάν το κάνετε αυτό και εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για τις τρέχουσες τοπικές ρυθμίσεις σε διαχειριζόμενο κώδικα, το αντικείμενο CultureInfo δημιουργείται με βάση τις ρυθμίσεις και τις τοπικές ρυθμίσεις του χρήστη που είναι διαθέσιμες στο .NET Framework. Η σειρά επαναφοράς είναι η εξής:
 • Το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό LCID του συστήματος, όπως καθορίζεται από τη λειτουργία GetSystemDefaultLCID.
 • Η γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (lLanguage) του συστήματος, όπως καθορίζεται από τη λειτουργία GetSystemDefaultUILanguage.
 • Οι αμετάβλητες τοπικές ρυθμίσεις.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις νέες τοπικές ρυθμίσεις που υποστηρίζονται στο Windows XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
883262 Οι νέες τοπικές ρυθμίσεις που υποστηρίζονται στο Windows XP Service Pack 2
winxpsp2 xpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883608 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 23:59:06 - Αναθεώρηση: 3.4

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET (2002), Enterprise Architect Edition SP1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer

 • kbnosurvey kbarchive kbappcompatibility kberrmsg kbtshoot KB883608
Σχόλια