Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πρέπει να καθορίσετε ορισμένες ρυθμίσεις Πολιτικής ομάδας για να μπορέσετε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα το "Προκύπτον σύνολο πολιτικής" ή να επεξεργαστείτε με απομακρυσμένο τρόπο τοπικά αντικείμενα Πολιτικής ομάδας στο Windows XP Service Pack 2

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Από προεπιλογή, η δυνατότητα "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) είναι ενεργοποιημένη στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Οι εισερχόμενες αιτήσεις σε θύρες που δεν είναι ανοιχτές αποκλείονται από το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall). (Αυτές οι εισερχόμενες αιτήσεις είναι διαφορετικές από τις αποκρίσεις σε αιτήσεις που προέρχονται από τον υπολογιστή.) Αυτή τη προεπιλεγμένη ρύθμιση επηρεάζει τον τρόπο χρήσης του Προκύπτοντος συνόλου πολιτικής της Πολιτικής ομάδας (Group Policy Resultant Set of Policy-RSoP) στο δίκτυο. Όταν εγκαθιστάτε το Windows XP SP2, πρέπει να ενεργοποιήσετε ορισμένες ρυθμίσεις Πολιτικής ομάδας (Group Policy), για να μπορέσετε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα το "Προκύπτον σύνολο πολιτικής" (Resultant Set of Policy - RSoP) ή να επεξεργαστείτε με απομακρυσμένο τρόπο τοπικά αντικείμενα πολιτικής ομάδας (GPO).
Περισσότερες πληροφορίες
Επειδή το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή στο Windows XP SP2, πρέπει να καθορίσετε ρυθμίσεις Πολιτικής ομάδας (Group Policy), για να μπορέσετε να διαχειριστείτε απομακρυσμένα το RSoP ή να επεξεργαστείτε με απομακρυσμένο τρόπο τοπικά αντικείμενα πολιτικής ομάδας (GPO). Για παράδειγμα, πρέπει να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις πολιτικής, όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λειτουργίες:
  • Δημιουργία αποτελεσμάτων Πολιτικής ομάδας (Group Policy Results) σε απομακρυσμένους υπολογιστές.
  • Αντιπροσώπευση πρόσβασης σε αποτελέσματα Πολιτικής ομάδας (Group Policy Results)
  • Απομακρυσμένη επεξεργασία τοπικών αντικειμένων πολιτικής ομάδας (GPO)
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Resultant Set of Policy του ακόλουθου εγγράφου:
Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2, Part 6: Computer Maintenance
Για να προβάλετε αυτό το έγγραφο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στη λειτουργία του Windows XP Service Pack 2 που περιγράφονται σε άλλες ενότητες αυτού του άρθρου, κάντε κλικ σε ένα θέμα της ενότητας με επικεφαλίδα "Σε αυτό το άρθρο".

winxpsp2 xpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883611 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 23:59:25 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbremoting kbpolicy kbadmin KB883611
Σχόλια