Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Mήνυμα λάθους "Το Windows Update παρουσίασε σφάλμα και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της ζητούμενης σελίδας" (Windows Update has encountered an error and cannot display the requested page) κατά την προσπάθειά σας να εγκασταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε το Windows Update για να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Windows Update παρουσίασε σφάλμα και δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της ζητούμενης σελίδας. Η απαιτούμενη υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) (WUAUSERV) δεν ξεκίνησε ή η υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service (BITS) είναι απενεργοποιημένη. Σφάλμα 0x8DDD0018

(Windows Update has encountered an error and cannot display the requested page. The necessary service "Automatic Updates" (WUAUSERV) is not started or Background Intelligent Transfer Service (BITS) is disabled. Error 0x8DDD0018)
Αιτία
Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται όταν διακοπούν οι υπηρεσίες Background Intelligent Transfer Service (BITS) ή Automatic Update.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Μέθοδος 1: Βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει

Βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες BITS και "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) έχουν ξεκινήσει. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη λίστα υπηρεσιών, κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία Αυτόματες Ενημερώσεις (Automatic Updates) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type), κάντε κλικ στο στοιχείο Αυτόματη (Automatic) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 4. Εάν η Κατάσταση υπηρεσίας (Service status) έχει οριστεί σε Διακοπή (Stopped), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Background Intelligent Transfer Service και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 6. Στη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type), κάντε κλικ στο στοιχείο Μη αυτόματη (Manual) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 7. Εάν η Κατάσταση υπηρεσίας (Service status) έχει οριστεί σε Διακοπή (Stopped), κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Μία ή και οι δύο αυτές υπηρεσίες δεν εμφανίζονται στη "Διαχείριση ελέγχου υπηρεσίας" (Service Control Manager)

Σημείωση Εάν πληκτρολογήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις εντολές σε αυτήν την ενότητα, να θυμάστε ότι κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εάν η υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) ή η υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service δεν εμφανίζεται στη "Διαχείριση ελέγχου υπηρεσίας" (Service Control Manager), εγκαταστήστε εκ νέου αυτήν ή αυτές τις υπηρεσίες. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία ή και τις δύο παρακάτω μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

Η υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) λείπει

Για να εγκαταστήσετε εκ νέου την υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  %windir%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\au.inf
 2. Εάν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το CD του λειτουργικού συστήματος, πληκτρολογήστε την ακόλουθη διαδρομή στο πλαίσιο Αντιγραφή αρχείων από (Copy files from) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  %windir%\ServicePackFiles\i386
  Σημείωση Αυτή η θέση περιέχει τα πιο πρόσφατα ενημερωμένα αρχεία Service Pack. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδρομή για να αντιγράψετε τα απαιτούμενα αρχεία, τοποθετήστε το CD του λειτουργικού σας συστήματος και κάντε κλικ στοκ κουμπί OK.

Η υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service λείπει

Για να εγκαταστήσετε εκ νέου την υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  %windir%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\inf\qmgr.inf
 2. Εάν σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το CD του λειτουργικού συστήματος, πληκτρολογήστε την ακόλουθη διαδρομή στο πλαίσιο Αντιγραφή αρχείων από (Copy files from) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  %windir%\ServicePackFiles\i386
  Σημείωση Αυτή η θέση περιέχει τα πιο πρόσφατα ενημερωμένα αρχεία Service Pack. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδρομή για να αντιγράψετε τα απαιτούμενα αρχεία, τοποθετήστε το CD του λειτουργικού σας συστήματος και κάντε κλικ στοκ κουμπί OK.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883614 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/14/2010 17:13:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kberrmsg kbtshoot kbprb KB883614
Σχόλια