Προγράμματα οδήγησης συσκευών που είναι γνωστό ότι προκαλούν αστάθεια στο Windows XP Service Pack 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 και το Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2) περιλαμβάνουν τη δυνατότητα προστασίας προγράμματος οδήγησης (Driver Protection). Η δυνατότητα αυτή βοηθά στην προστασία της σταθερότητας του λειτουργικού συστήματος, εμποδίζοντας το λειτουργικό σύστημα να φορτώσει προγράμματα οδήγησης που είναι γνωστό ότι προκαλούν ζητήματα σταθερότητας. Η προστασία προγραμμάτων οδήγησης στηρίζεται στην τεχνολογία συμβατότητας εφαρμογών που υπάρχει στα Windows XP. Η προστασία προγραμμάτων οδήγησης είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη στη διάρκεια των αναβαθμίσεων του λειτουργικού συστήματος από προηγούμενες εκδόσεις των Windows και κατά το χρόνο εκτέλεσης μετά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η προστασία προγραμμάτων οδήγησης δεν προβλέπεται να απενεργοποιείται από τους τελικούς χρήστες.

Τα προγράμματα οδήγησης που είναι γνωστό ότι προκαλούν ζητήματα σταθερότητας αναφέρονται στη βάση δεδομένων "Λίστα προστασίας προγραμμάτων οδήγησης" (Driver Protection List) που περιλαμβάνεται στα Windows XP. Η προστασία προγραμμάτων οδήγησης ελέγχει αυτήν τη βάση δεδομένων, για να καθορίσει εάν θα φορτώσει ένα πρόγραμμα οδήγησης στα Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα παρακάτω προγράμματα οδήγησης συσκευών είναι γνωστό ότι προκαλούν αστάθεια στο Windows XP SP2 και έχουν προστεθεί στη λίστα προστασίας προγραμμάτων οδήγησης των Windows XP:

Εφαρμογή/Πρόγραμμα οδήγησης Προμηθευτής Δυαδικές πληροφορίες προγράμματος οδήγησης Κριτήρια αντιστοιχίας
Πρόγραμμα οδήγησης Security Services and AV Command Software CSS-DVP.SYS Έκδοση προϊόντος: 4.90.4.40123 και
Ημερομηνία σύνδεσης: 01/23/2004 16:08:00
Κεντρικός ελεγκτής SMSC LPC Memory Stick Sony Smscms.sys Ημερομηνία σύνδεσης: 09/02/2003 19:07:48
Εξομοιωτής Windows CEMicrosoft VPCAppSv.sys Έκδοση προϊόντος: 6.13.10.2149 και το σύστημα εκτελείται σε λειτουργία PAE ή NX
Virtual PCConnectix VPCAppSv.sys Έκδοση προϊόντος: 4.x και το σύστημα εκτελείται σε λειτουργία PAE ή NX

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προστασίας προγραμμάτων οδήγησης στα Windows XP και για την προβολή των υπαρχόντων προγραμμάτων οδήγησης στη Λίστα προστασίας προγραμμάτων οδήγησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
winxp winxpsp2 SMS windowsxpsp2 xpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883775 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/26/2006 10:32:00 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbhowto kbinfo KB883775
Σχόλια