Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ένας υπολογιστής-πελάτης ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε με ροών πολλαπλής διανομής ή με άλλες ροές του πρωτοκόλλου User Datagram Protocol μέσω του τείχους προστασίας των Windows, χρησιμοποιώντας το Windows Media Player

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 883831
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν πώς μπορείτε να χαμηλώσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας ή να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασφαλείας σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Πριν κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της λύσης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο αναλύει τη νέα συμπεριφορά που μπορεί να δείτε ένα χρήστη στο Microsoft Windows Media Player και σε εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το Microsoft Windows Media Format SDK. Η νέα συμπεριφορά ενδέχεται να εμφανίζεται, αφού ο χρήστης εγκαθιστά το Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Η νέα συμπεριφορά επηρεάζει δικτύου αναπαραγωγής μέσω του τείχους προστασίας των Windows. Από προεπιλογή, το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένη στο Windows XP SP2. Αυτό το άρθρο ασχολείται επίσης με εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης για τη νέα συμπεριφορά.
Συμπτώματα
Ένας υπολογιστής-πελάτης ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε με ροών πολλαπλής διανομής ή με άλλες ροές του πρωτοκόλλου UDP (User Datagram) χρησιμοποιώντας το Microsoft Windows Media Player, αν ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί Microsoft Windows XP με Service Pack 2 (SP2) ή νεότερη έκδοση.
 • Ο υπολογιστής-πελάτης έχει ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows.
 • Ο χρήστης λογαριασμός χρήστη δεν διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή μια νέα δυνατότητα ασφαλείας του τείχους προστασίας των Windows δεν επιτρέπεται εισερχόμενη κυκλοφορία UDP, εκτός αν ο διαχειριστής έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους του τείχους προστασίας των Windows για να επιτρέψετε την. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επίσης σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows, εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows. Από προεπιλογή, το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένη στο Windows XP SP2 και οι νεότερες εκδόσεις. Κατά συνέπεια, περισσότερους χρήστες, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα.

Σημείωση Τείχος προστασίας των Windows είναι γνωστό ως τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Οι λύσεις αυτές ενδέχεται να κάνετε τον υπολογιστή σας ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Εμείς συνιστάτε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, αλλά η παροχή αυτών των πληροφοριών, ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις λύσεις, κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Χρησιμοποιήστε αυτές τις λύσεις με δική σας ευθύνη.

Για να επιτρέψετε στους χρήστες που δεν έχουν δικαιώματα διαχειριστή για να λάβουν ροές UDP, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.

Προσθέστε την εφαρμογή στη λίστα εξαιρέσεων του τείχους προστασίας των Windows

Για να λαμβάνετε όλη την εισερχόμενη κυκλοφορία επιτρέπεται σε μια εφαρμογή στη λίστα εξαιρέσεων του τείχους προστασίας των Windows. Με πολλούς τρόπους, αυτή είναι η ευκολότερη μέθοδος. Ωστόσο, δημιουργεί ένα θέμα ευπάθειας που μπορεί να μην απαιτείται. Επομένως, αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο ασφαλής από τις άλλες μεθόδους.

Σημαντικό , Δεν συνιστάται η μέθοδος αυτή.

Ειδικά να επιτρέπεται εισερχόμενη κυκλοφορία από τις διευθύνσεις IP όλων των διακομιστών που εκτελούν Windows Media Server και ότι η ροή στους υπολογιστές-πελάτες του intranet

Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας των Windows για να επιτρέπεται η εισερχόμενη κυκλοφορία από συγκεκριμένες διευθύνσεις IP. Εάν το intranet σας δεν περιέχει πολλούς διακομιστές που εκτελούν Windows Media Server ή εάν μπορείτε εύκολα να καθορίσετε μια περιοχή διευθύνσεων IP, αυτή είναι μια καλή μέθοδος για να το χρησιμοποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να προσθέσετε την εφαρμογή στη λίστα εξαιρέσεων του τείχους προστασίας των Windows. Ωστόσο, μπορείτε να επιτρέψετε να λαμβάνει εισερχόμενη κυκλοφορία μόνο από τις διευθύνσεις IP που έχετε καθορίσει.

Ανοίξτε τη θύρα ή τις θύρες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εισερχόμενα δεδομένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας των Windows για να επιτρέπει την κυκλοφορία UDP μόνο για συγκεκριμένες θύρες. Το πρωτόκολλο καθορίζει τις θύρες που ανοίγουν.

Σημείωση Αυτή η μέθοδος μπορεί να απαιτεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Windows Media Player ή τις ρυθμίσεις παραμέτρων του διακομιστή.
 • Real Time Streaming Protocol (RTSP) - στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση του Windows Media Player, το πρωτόκολλο RTSP τυχαία επιλέγει τις εισερχόμενες θύρες δεδομένων. Για να καθορίσετε την περιοχή θυρών που θα χρησιμοποιήσετε, ο χρήστης να κάνετε τα εξής:
  1. Σχετικά με το Εργαλεία μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
  2. Με το Επιλογές το πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί του Δίκτυο στην καρτέλα.
  3. Σχετικά με το Δίκτυο καρτέλα, επιλέξτε το Χρήση θυρών πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, καθορίστε μια περιοχή θυρών που θα χρησιμοποιήσετε.
  Εάν το Χρήση θυρών το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, RTSP θα χρησιμοποιεί πάντα τις θύρες σε αυτό το εύρος. Επομένως, ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει την RTSP (UDP) ροής ανοίγοντας το καθορισμένο θύρες στο τείχος προστασίας.
 • MMS Διακομιστή Microsoft πολυμέσων (MMS) - όπως RTSP (UDP) χρησιμοποιεί μια τυχαία θύρα για εισερχόμενα δεδομένα. MMS χρησιμοποιεί τις θύρες που καθορίζει την επιλογή Χρήση θυρών . Ο διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει την MMS (UDP) ροής ανοίγοντας το καθορισμένο θύρες στο τείχος προστασίας.
 • Πολλαπλής διανομής - για ροών πολλαπλής διανομής, η θύρα που ο υπολογιστής-πελάτης λαμβάνει κυκλοφορία ροής μέσω έχει ρυθμιστεί στο διακομιστή. Αυτή η τιμή έχει καθοριστεί στο αρχείο του Microsoft NetShow κανάλι (.nsc). Ο υπολογιστής-πελάτης έχει δεν υπάρχει άμεσος τρόπος να γνωρίζουν αυτόν τον αριθμό θύρας, πριν από τη χρήση της θύρας. Ο διαχειριστής για τις υπηρεσίες Windows Media Services μπορεί να ορίσει τη θύρα προορισμού ρυθμίζοντας το πολλαπλό σημείο δημοσίευσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Σχετικά με το Ιδιότητες καρτέλα του σημείου δημοσίευσης, κάντε διπλό κλικ το Συσκευής εγγραφής δεδομένων πολλαπλής WMS Προσθήκη. Αυτή η προσθήκη βρίσκεται στο το Πολλαπλή διανομή ροής κατηγορία.
  2. Ρυθμίστε τις ιδιότητες πολλαπλής διανομής, όπως τη διεύθυνση πολλαπλής διανομής.
  Ο διαχειριστής του δικτύου μπορεί, επίσης, να ανοίξετε της καθορισμένης θύρας στο τείχος προστασίας.
 • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (HTTP) - επειδή HTTP είναι ένα πρωτόκολλο TCP βασίζεται, δεν επηρεάζεται από το ζήτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα". Ροές HTTP είναι δυνατή απευθείας. Επίσης μπορούν να προσπελαστούν ροές HTTP μέσω πρωτοκόλλου κατάδειξης, εάν RTSP ούτε MMS να ανοίξετε την απαιτούμενη θύρα.

Ενεργοποίηση κατάδειξης σε ένα πρωτόκολλο TCP βασίζεται σε όλα τα σημεία δημοσίευσης διακομιστή Windows Media που ροή στους υπολογιστές-πελάτες του intranet

Αυτή η μέθοδος είναι περισσότερο ασφαλής που τα άλλα επειδή δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων του τείχους προστασίας των Windows. Ωστόσο, οι συνδέσεις TCP χρησιμοποιούν περισσότερους πόρους στο δίκτυο και στο διακομιστή από κυκλοφορία πολλαπλής διανομής ή κυκλοφορία UDP. Επομένως, αυτή η μέθοδος ενδέχεται να μην είναι η καλύτερη επιλογή για το δίκτυό σας, ανάλογα με το φόρτο του διακομιστή και τον αναμενόμενο αριθμό υπολογιστών-πελατών που πρέπει να μεταφέρονται.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι εταιρείες χρησιμοποιούν συχνά ροών πολλαπλής διανομής για μετάδοση ζωντανά συμβάντα κατά μήκος του τοπικού intranet. Ροές πολλαπλής διανομής περιορίζει το εύρος ζώνης δικτύου που χρησιμοποιεί μια μετάδοση, επειδή όλοι οι υπολογιστές-πελάτες που συνδέονται με την ίδια ροή πολλαπλής διανομής.

Σημείωση Συνήθως, ροών πολλαπλής διανομής δεν αποστέλλονται μέσω του Internet επειδή τα περισσότερα τμήματα δικτύου στο Internet δεν είναι ενεργοποιημένες πολλαπλής διανομής.

Όταν ένας υπολογιστής-πελάτης προσπαθεί να συνδεθεί σε μια ροή ή σε μια ροή πολλαπλής διανομής με τη χρήση του πρωτοκόλλου UDP, δοκιμάστε το Windows Media Format SDK και το Windows Media Player για να ανοίξετε τις θύρες στο τείχος προστασίας των Windows που απαιτούνται για να λαμβάνει εισερχόμενη κυκλοφορία UDP για αυτήν τη ροή. Ωστόσο, εάν ο χρήστης εκτελεί την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη που δεν διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή, οι θύρες δεν ανοίγουν επειδή μόνο οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας των Windows.

Εάν το πολλαπλό σημείο δημοσίευσης στο διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows Media Services έχει ρυθμιστεί να επιτρέπει κατάδειξης σε ροή δεδομένων μοναδικής διανομής, ο υπολογιστής-πελάτης βρίσκεται πάνω από το με επιτυχία και, στη συνέχεια, συνδέεται με τη ροή χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο TCP βασίζεται.

Ωστόσο, η ροή μοναδικής διανομής χρησιμοποιεί πολύ περισσότερες πόρους δικτύου και τους πόρους του διακομιστή από πολλαπλής ροής χρήσεις. Επομένως, όταν τα προγράμματα-πελάτες πολλαπλής διανομής μεταβείτε σε μια απλή σύνδεση, περισσότερες καταπόνησης προστίθεται στο δίκτυο και στο διακομιστή. Εάν πολλοί υπολογιστές-πελάτες που μεταφέρονται σε μια σύνδεση μοναδικής διανομής, η εμπειρία χρήστη μπορεί να μειωθεί αν δεν επαρκούν οι πόροι που διατίθενται για την εκτέλεση του αυξημένου φορτίου.

Ομοίως, ένας υπολογιστής-πελάτης που προσπαθεί να συνδεθεί με μια απλή ροή UDP βρίσκεται πάνω από σε ένα πρωτόκολλο TCP βασίζεται εάν ο υπολογιστής-πελάτης δεν μπορεί να συνδεθεί στη ροή. Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media Format SDK που έχει εγκαταστήσει ο χρήστης, ο χρήστης μπορεί να λάβει ένα Προειδοποίηση ασφάλειας των Windows παράθυρο διαλόγου από το τείχος προστασίας των Windows. Το μήνυμα στο παράθυρο διαλόγου αναφέρει ότι η εφαρμογή έχει αποκλειστεί εισερχόμενες συνδέσεις από το Internet.

Εάν είστε ο διαχειριστής των υπηρεσιών Windows Media Services, σημείωση που χρησιμοποιούν ελαφρώς συνδέσεις TCP περισσότερους πόρους του διακομιστή από συνδέσεις UDP χρήση. Επομένως, εάν πολλοί υπολογιστές-πελάτες που μεταφέρονται από το πρωτόκολλο UDP για ένα πρωτόκολλο TCP βασίζεται, ο διακομιστής ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ζητήματα αυξημένου φορτίου.

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη ροή μπορεί να εξαρτάται από τη διεύθυνση URL και τις ρυθμίσεις στο διακομιστή και στον υπολογιστή-πελάτη. Ο υπολογιστής-πελάτης αποθηκεύει επίσης πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά που έγινε με επιτυχία η σύνδεση. Για τις συνδέσεις σε ροή αργότερα, ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να αλλάξετε το πρωτόκολλο που επιχειρεί πρώτα.

Για να προσδιορίσετε το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για μια ροή, να κάνετε κλικ ένας χρήστης Στατιστικά στοιχεία σχετικά με το Προβολή μενού και, στη συνέχεια, σημειώστε το πρωτόκολλο που καθορίζεται στην το Για προχωρημένους στην καρτέλα.

Στα ακόλουθα παραδείγματα, ο χρήστης χρησιμοποιεί το Windows Media Player και ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση.
 • Ο υπολογιστής-πελάτης έχει ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows.
 • Ο χρήστης λογαριασμός χρήστη δεν διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή.
Σημείωση Άλλες εφαρμογές που βασίζονται στο Windows Media Format SDK, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε την ίδια συμπεριφορά.

Ο υπολογιστής-πελάτης συνδέεται με μια διεύθυνση URL πολλαπλής διανομής και "Κατάδειξη" είναι ενεργοποιημένη

 • Παρουσιάζεται το Windows Media Player 10 - κατάδειξης πολλαπλής διανομής. Ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί κατάδειξης πρωτόκολλο μοναδικής διανομής και, στη συνέχεια, συνδέεται με τη ροή χρησιμοποιώντας TCP.
 • Windows Media Player 9 Series - ο χρήστης λαμβάνει μια ειδοποίηση προειδοποίησης ασφαλείας των Windows από το τείχος προστασίας των Windows και, στη συνέχεια, παρουσιάζεται κατάδειξης. Ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί κατάδειξης πρωτόκολλο μοναδικής διανομής και, στη συνέχεια, συνδέεται με τη ροή χρησιμοποιώντας TCP. Όταν ο χρήστης λαμβάνει την ειδοποίηση προειδοποίησης ασφαλείας των Windows, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην δείτε την ειδοποίηση για την τρέχουσα εφαρμογή.

Ο υπολογιστής-πελάτης συνδέεται με μια διεύθυνση URL πολλαπλής διανομής, και δεν έχει ενεργοποιηθεί η κατάδειξη

 • Windows Media Player 10 - ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα λάθους του Windows Media Player δεν μπορεί να συνδεθεί με το διακομιστή. Το μήνυμα λάθους προτείνει ότι ένα τείχος προστασίας μπορεί να είναι η αιτία αυτού του ζητήματος.
 • Windows Media Player 9 Series - ο χρήστης λαμβάνει μια ειδοποίηση προειδοποίησης ασφαλείας των Windows από το τείχος προστασίας των Windows. Στη συνέχεια, ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα λάθους από το Windows Media Player. Αυτό το μήνυμα λάθους αναφέρει ότι ο διακομιστής είναι απασχολημένος. Όταν ο χρήστης λαμβάνει την ειδοποίηση προειδοποίησης ασφαλείας των Windows, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην δείτε την ειδοποίηση για την τρέχουσα εφαρμογή.

Ο υπολογιστής-πελάτης συνδέεται με μια διεύθυνση URL με διαπραγμάτευση πρωτοκόλλου

Πολλά πρωτόκολλα επιχειρούν να διαπραγματευτούν αυτόματα με το διακομιστή για τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την ανταλλαγή πληροφοριών. Για παράδειγμα, RTSP και MMS θα προσπαθήσει να ροή περιεχομένου χρησιμοποιώντας UDP. Εάν η μέθοδος δεν είναι επιτυχής, RTSP και MMS θα προσπαθήσει να ροή περιεχομένου, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP.

Ορισμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά επαναφοράς πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις στο Windows Media υπηρεσίες 9 σειρά γρήγορης εκκίνησης και γρήγορη μνήμη Cache μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά επαναφοράς πρωτοκόλλου. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος για συμπεριφορά επαναφοράς πρωτοκόλλου.
 • Windows Media Player 10 - ο υπολογιστής-πελάτης συνδέεται με τη χρήση TCP.
 • Windows Media Player 9 Series - ανάλογα με το πρωτόκολλο που καθορίζεται στη διεύθυνση URL, ο χρήστης μπορεί ή δεν μπορεί να δείτε μια ειδοποίηση προειδοποίησης ασφαλείας των Windows από το τείχος προστασίας των Windows. Ο υπολογιστής-πελάτης συνδέεται με τη χρήση TCP.

Ο υπολογιστής-πελάτης συνδέεται με μια διεύθυνση URL που καθορίζει το πρωτόκολλο UDP

Για παράδειγμα, το πρωτόκολλο Καθορίζει ότι η σύνδεση θα χρησιμοποιήσει RTSPU ή MMSU.
 • Windows Media Player 10 - ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα λάθους του Windows Media Player δεν ήταν δυνατό να συνδεθεί με το διακομιστή. Το μήνυμα λάθους προτείνει ότι ένα τείχος προστασίας μπορεί να είναι η αιτία αυτού του ζητήματος.
 • Windows Media Player 9 Series - ο χρήστης λαμβάνει μια ειδοποίηση προειδοποίησης ασφαλείας των Windows από το τείχος προστασίας των Windows. Στη συνέχεια, ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα λάθους του Windows Media Player δεν ήταν δυνατό να συνδεθεί με το διακομιστή. Το μήνυμα λάθους προτείνει ότι ένα τείχος προστασίας μπορεί να είναι η αιτία αυτού του ζητήματος.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολλαπλή μετάδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο κατάδειξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Το τείχος προστασίας WMP XPSP2 πολλαπλής διανομής

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 883831 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/20/2013 08:28:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Windows Media 9 Series Software Development Kit, Windows Media Format 9.5 Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 10

 • kbprb kbinfo kbmt KB883831 KbMtel
Σχόλια