Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Ο διακομιστής RPC δεν είναι διαθέσιμος" (The RPC server is unavailable) κατά το άνοιγμα της Διαχείρισης δίσκων (Disk Management) στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας για πρώτη φορά και ολοκληρωθεί η "πρώτη επαφή" (Out of Box Experience - OOBE) με τα Microsoft Windows XP και, στη συνέχεια, ανοίξετε τη Διαχείριση δίσκων (Disk Management), ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Ο διακομιστής RPC δεν είναι διαθέσιμος. (The RPC Server is unavailable.)
Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης στη Διαχείριση λογικού δίσκου στο όνομα υπολογιστή
Επιπλέον, ενδέχεται να καταγραφεί το ακόλουθο σφάλμα συμβάντος στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer):

Αναγνωριστικό συμβάντος: (Event ID:) 10009
Προέλευση: (Source:) DCOM
Τύπος: (Type:) Σφάλμα (Error)
Περιγραφή: (Description:) Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία του DCOM με τον υπολογιστή όνομα υπολογιστή χρησιμοποιώντας κάποιο από τα ρυθμισμένα πρωτόκολλα.

Εάν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, ανοίξετε τη Διαχείριση δίσκων (Disk Management), δεν εμφανίζεται το μήνυμα λάθους.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται εξαιτίας μιας ασυμφωνίας μεταξύ του ονόματος του υπολογιστή και του ονόματος που αναμένει η υπηρεσία RPC. Αυτή η ασυμφωνία ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν το όνομα υπολογιστή έχει αλλάξει χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Το εργαλείο προετοιμασίας συστήματος (Sysprep) της Microsoft χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του ειδώλου των Windows XP που χρησιμοποιήσατε για την εκκίνηση του υπολογιστή.
  • Αλλάξατε το όνομα του υπολογιστή στη διάρκεια της "πρώτης επαφής" (Out of Box Experience) με τα Windows XP .
  • Ισχύουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες:
    • Αποσυνδέσατε το καλώδιο του δικτύου στη διάρκεια της "πρώτης επαφής" (Out of Box Experience) με τα Windows XP .
    • Δεν κάνατε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της "πρώτης επαφής" (Out of Box Experience) με τα Windows XP.
    • Ανοίξατε τη Διαχείριση δίσκων (Disk Management).
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή τουλάχιστον μία φορά μετά την ολοκλήρωση της "πρώτης επαφής" (Out of Box Experience) με τα Windows XP και πριν από το άνοιγμα της Διαχείρισης δίσκων (Disk Management).
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".Η Microsoft ερευνά αυτό το ζήτημα και θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Eigenschaften

Artikelnummer: 884564 – Letzte Überarbeitung: 01/31/2014 21:42:00 – Revision: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbwinxpsp3fix kbpending kbbug KB884564
Feedback