Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους "Σφάλμα αντιγραφής: Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να αντιγράψει το αρχείο Atapi.sys" κατά την προσπάθεια εγκατάστασης των Windows XP Service Pack 2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 ή Windows Server 2003 Service Pack 1

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα, η εγκατάσταση διακόπτεται:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα αντιγραφής

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να αντιγράψει το αρχείο Atapi.sys"

Βεβαιωθείτε ότι η καθορισμένη θέση είναι η σωστή ή αλλάξτε τη και τοποθετήστε το στοιχείο 'Windows XP System Files' στη μονάδα δίσκου που έχετε καθορίσει.

(Copy Error

Setup cannot copy the file Atapi.sys

Ensure that the location specified below is correct, or change it and insert 'Windows XP System Files' in the drive you specify.)
Σημείωση Μην κάνετε κλικ στην επιλογή Επανάληψη (Retry) και μην αλλάζετε τη θέση του στοιχείου Αντιγραφή αρχείου από (Copy file from), αν λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους.
Αιτία
Αυτό το θέμα ενδέχεται να παρουσιαστεί, αν έχετε εγκατεστημένο ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:
 • Alcohol 120%

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Alcohol 120%, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Alcohol Software στο Web (στα αγγλικά):
 • DAEMON Tools

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα DAEMON Tools, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της DAEMON Tools στο Web (στα αγγλικά):
Τα προγράμματα αυτά κλειδώνουν το αρχείο Atapi.sys και αποτρέπουν τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της υπάρχουσας έκδοσης του αρχείου από το Windows XP SP2 ή το Windows Server 2003 SP1.

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο παράθυρο διαλόγου μηνύματος λάθους που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα", κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel). Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Θέλετε να συνεχίσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης χωρίς να αντιγράψετε αυτό το αρχείο;

  (Do you want to continue Setup without copying this file?)
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No). Θα γίνει επαναφορά της εγκατάστασης του Windows XP SP2 στην προηγούμενη έκδοση των Windows.

  Σημείωση Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes), το πρόγραμμα εγκατάστασης του Windows XP SP2 θα συνεχιστεί χωρίς να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Atapi.sys. Εάν αργότερα καταργήσετε το Windows XP SP2, το αρχείο Atapi.sys δεν θα επανέλθει στην προηγούμενη έκδοση και ο υπολογιστής σας που βασίζεται στα Windows XP ενδέχεται να παρουσιάσει αστάθεια.
 3. Καταργήστε τα προγράμματα που περιγράφονται στην ενότητα "Αιτία".
 4. Εγκαταστήστε το Windows XP SP2.
 5. Επανεγκαταστήστε τα προγράμματα που καταργήσατε στο βήμα 3.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
windowsxpsp2 winxpsp2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 884675 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2006 12:56:00 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbtshoot kbprb KB884675
Σχόλια