Ο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker) δεν αποδέχεται μια θέση δικτύου που περιέχει το CD εγκατάστασης όταν χρησιμοποιήσετε ένα διακόπτη scannow στο Windows XP SP2 ή στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Κατά την εκτέλεση του Ελέγχου Αρχείων Συστήματος (System File Checker - Sfc.exe) με το διακόπτη scannow στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), σας ζητείται το CD του Windows XP (SP2) , αλλά το Sfc.exe δεν αποδέχεται μια θέση δικτύου που περιέχει το CD του Windows XP SP2.

Σημείωση Αυτό το ζήτημα ισχύει επίσης για το Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν γίνεται ανάπτυξη του Service Pack από έναν εσωτερικό διακομιστή δικτύου και το δευτερεύον κλειδί μητρώου ServicePackSourcePath έχει τροποποιηθεί ώστε να παραπέμπει στη θέση δικτύου που περιέχει τα αρχεία που εξάγονται για το Windows XP SP2. Το δευτερεύον κλειδί μητρώου ServicePackSourcePath βρίσκεται στη θέση
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, τροποποιήστε το μητρώο ώστε να παραπέμπει στο φάκελο %windir%\ServicePackFiles. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Όταν είναι εγκατεστημένο το Service Pack

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ServicePackSourcePath, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify), πληκτρολογήστε %windir%\ServicePackFiles και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν δεν είναι εγκατεστημένο το Service Pack

 1. Αντιγράψτε το φάκελο δυαδικών αρχείων δημιουργίας (i386) σε οποιαδήποτε θέση. Για παράδειγμα, αντιγράψτε το φάκελο i386 στη θέση %windir%\Options.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο SourcePath, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify), πληκτρολογήστε %windir%\Επιλογές\i386, όπουΕπιλογές είναι ο φάκελος που περιέχει το φάκελο i386 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
222193 Περιγραφή της δυνατότητας "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα WFP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa382551.aspx
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer και τη δυνατότητα WFP, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372820.aspx
WinXPSP2 XPSP2 Server sfc
Properties

Article ID: 885522 - Last Review: 02/07/2007 07:46:00 - Revision: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbtshoot kbbug kbwinxpsp2rel KB885522
Feedback