Παρουσιάζεται μήνυμα λάθους "Διακοπή: c0000135" και "Δεν εντοπίστηκε το στοιχείο winsrv" μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows


Ενημερώθηκε: 6 Οκτωβρίου 2004
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), ο υπολογιστής ξεκινάει επανειλημμένα με το ακόλουθο μήνυμα λάθους διακοπής (Stop):
Εντοπίστηκε πρόβλημα και τερματίστηκαν τα Windows για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας...
Τεχνικές πληροφορίες:
ΔΙΑΚΟΠΗ: c0000135 {Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του στοιχείου}
Αυτή η εφαρμογή απέτυχε να ξεκινήσει, επειδή το στοιχείο winsrv δεν εντοπίστηκε. Η επανάληψη εγκατάστασης της εφαρμογής ίσως διορθώσει το πρόβλημα.

(A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...
Technical information:
STOP: c0000135 {Unable To Locate Component}
This application has failed to start because winsrv was not found. Re-installing the application may fix this problem.)
Σημείωση Ο υπολογιστής ίσως ξεκινήσει πάλι αυτόματα, εάν έχει ρυθμιστεί για αυτόματη επανεκκίνηση όταν προκύπτει σφάλμα στο σύστημα. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή ώστε να μην ξεκινήσει πάλι ο υπολογιστής, πιέστε το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Απενεργοποίηση αυτόματης επανεκκίνησης έπειτα από αποτυχία συστήματος (Disable automatic restart on system failure) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το T.V. Media (TvMedia.tvmbho) της Total Velocity Corporation είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
 • Δεν έχετε εγκαταστήσει την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523.
 • Προσπαθήσατε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2.
Η αιτία αυτού του ζητήματος ίσως να είναι ένα θέμα συμβατότητας μεταξύ της εγκατάστασης του Windows XP SP2 και ενός προγράμματος διαφημίσεων άλλου κατασκευαστή που ονομάζεται T.V. Media. Το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2. Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους διακοπής (Stop) κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και η διαδικασία εγκατάστασης αποτυγχάνει. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτό το ζήτημα, καταργώντας το T.V. Media ή εγκαθιστώντας την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523 πριν από την εγκατάσταση του Windows XP SP2.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση

Η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523 είναι πλέον διαθέσιμη στην τοποθεσία του Windows Update στο Web και μέσω της δυνατότητας Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates). Η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523 αποτρέπει αυτό το θέμα, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα συμβατότητας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσφέρεται από την τοποθεσία του Windows Update και τη δυνατότητα Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Update) μόνο σε χρήστες που έχουν εγκατεστημένο το T.V. Media. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, εάν το T.V. Media δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προορίζεται κυρίως για χρήστες της τοποθεσίας του Windows Update και της δυνατότητας Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) που ίσως να μην έχουν αντιληφθεί ότι έχουν εγκατεστημένο το T.V. Media στους υπολογιστές τους. Εάν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, η τοποθεσία του Windows Update και η δυνατότητα Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) δεν θα παρέχουν το Windows XP SP2, μέχρι να εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523.

Εάν αυτό το μήνυμα λάθους διακοπής (Stop) c0000135 εμφανίστηκε μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP2, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" για οδηγίες σχετικά με την επαναφορά του συστήματός σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, για να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτού του ζητήματος.

Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates)

Η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523 θα προσφέρεται ως κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για τα Windows XP πριν από την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 2, εάν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Δεν απαιτούνται ειδικά βήματα. Απλώς αποδεχθείτε την ενημερωμένη έκδοση και στη συνέχεια επιτρέψτε να γίνει εγκατάστασή της. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσφέρεται μόνο αν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Τοποθεσία του Windows Update στο Web

Όταν επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update στο Web, η ενημερωμένη έκδοση 885523 θα προσφέρεται ως κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση και θα επιλεγεί αυτόματα, εάν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Install), αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End-User License Agreement - EULA) και στη συνέχεια επιτρέψτε να εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσφέρεται μόνο αν το T.V. Media είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, επιστρέψτε στην τοποθεσία του Windows Update στο Web και επαναλάβετε τον έλεγχο του υπολογιστή σας. Θα σας προσφερθεί το Windows XP Service Pack 2 και μπορείτε να συνεχίσετε με αυτήν την κρίσιμη εγκατάσταση.

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 885523 (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 885523 (Ελληνική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 5 Οκτωβρίου 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις. Ωστόσο, αυτή η ενημερωμένη έκδοση απαιτείται μόνο αν δεν θέλετε να καταργήσετε το T.V. Media από το σύστημά σας.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης και πριν από την εγκατάσταση του Windows XP SP2.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά καμιά άλλη ενημερωμένη έκδοση

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

ΗμερομηνίαΏραΈκδοσηΜέγεθοςΌνομα αρχείουΑπαίτηση SPΚλάδος υπηρεσίας
24-Sep-200403:005.1.2600.1681.802.240Acgenral.dllΚαμίαRTMQFE
24-Sep-200403:011.055.490Sysmain.sdbΚαμίαRTMQFE
24-Sep-200403:055.1.2600.15941.822.208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24-Sep-200403:055.1.2600.1594 220.160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24-Sep-200403:061.089.198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24-Sep-200402:555.1.2600.25231.852.928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23-Sep-200423:571.192.266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24-Sep-200402:435.1.2600.25231.852.928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24-Sep-200402:441.192.266Sysmain.sdbSP2SP2QFE
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Μετά την εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης 885523, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Windows XP SP2 και να μην αντιμετωπίσετε ζητήματα συμβατότητας με το T.V. Media. Ένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος είναι η χρήση μίας από τις παρακάτω μεθόδους, για να καταργήσετε όλα τα προγράμματα του T.V. Media πριν από την εγκατάσταση του Windows XP SP2.

Χρήση του εργαλείου κατάργησης του Adware T.V. Media (KB 886590)

Καταργήστε όλα τα προγράμματα του T.V. Media. Για να το κάνετε αυτό, κάντε λήψη του ακόλουθου εργαλείου από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Μη αυτόματη κατάργηση του T.V. Media

Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να καταργήσετε το T.V. Media (TvMedia.tvmbho) με μη αυτόματο τρόπο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό Ακολουθήστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες και διαγράψτε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται. Συνήθως, η διαδικασία κατάργησης αποτυγχάνει, εάν δεν διαγραφεί κάποιο από τα στοιχεία. Εάν το T.V. Media (TvMedia.tvmbho) παραμείνει στον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση των οδηγιών κατάργησης, εκτελέστε ξανά τις οδηγίες.
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode).
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε τα παρακάτω δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου: Διαγράψτε την καταχώρηση του TV Media για κάθε δευτερεύον κλειδί, εάν υπάρχει η καταχώρηση.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Εντοπίστε και κατόπιν διαγράψτε τα εξής δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου, εάν υπάρχουν:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode).
 6. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Καταργήστε το T.V. Media
 8. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 9. Εντοπίστε και στη συνέχεια διαγράψτε το φάκελο TV Media. Από προεπιλογή, αυτός ο φάκελος βρίσκεται στο φάκελο C:\Program Files.
 10. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Κατάσταση
Η Microsoft ερευνά αυτό το ζήτημα και θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να επιλύσετε το σφάλμα διακοπής (Stop) c0000135 μετά την εμφάνισή του και για να καταργήσετε το T.V. Media, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), για να καταργήσετε το Windows XP SP2

Καταργήστε το Windows XP SP2 από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) και στη συνέχεια ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console)":
875350 Τρόπος κατάργησης του Windows XP Service Pack 2 από τον υπολογιστή σας

Βήμα 2: Κατάργηση του T.V. Media ή εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης 885523

Χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης", για να καταργήσετε το T.V. Media ή για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση κώδικα συμβατότητας με την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης 885523, ανατρέξτε στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση".

Βήμα 3: Επανεγκατάσταση του Windows XP SP2

Αφού καταργήσετε το T.V. Media ή εγκαταστήσετε την ενημέρωση κώδικα συμβατότητας με την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885523, εγκαταστήστε ξανά το Windows XP SP2. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Windxpsp2 xpsp2 Windowsxpsp2 winsrv.dll totalvelocity
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 885523 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/24/2007 19:59:00 - Αναθεώρηση: 10.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbsetup kbprb atdownload KB885523
Σχόλια