Μία ή περισσότερες συσκευές USB ενδέχεται να μην λειτουργούν μετά την εκκίνηση του υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:885624
ΣΎΝΟΨΗ
Όταν ξεκινάτε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, μία ή περισσότερες συσκευές συνημμένο ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) δεν λειτουργούν. Αυτό το άρθρο περιγράφει πιθανές αιτίες γιατί οι συσκευές δεν λειτουργούν. Επίσης, αυτό το άρθρο περιέχει μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές USB λειτουργούν σωστά.
Συμπτώματα του προβλήματος
Όταν ξεκινάτε έναν υπολογιστή με Windows XP που έχει μία ή περισσότερες συσκευές USB είναι συνδεδεμένες ή συνδέσετε μια συσκευή USB σε διανομέα USB με κινητήρα, μία ή περισσότερες από αυτές τις συσκευές ενδέχεται να λειτουργεί. Αυτές οι συσκευές USB ενδέχεται να επισυναφθεί σε έναν υπολογιστή με Windows XP Service Pack 2 ή σε έναν υπολογιστή με Windows XP Tablet PC Edition 2005. Δεν μπορεί να λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος σε αυτό το σενάριο. Ή, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Υπέρβαση του ορίου ενέργειας του διανομέα USB
Ή, όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας και συνδέστε πρόσθετες συσκευές USB στον υπολογιστή μέχρι την κατανάλωση ενέργειας συνολικό συσκευές USB είναι μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη ενέργεια από το διανομέα USB ή μια θύρα, μία ή περισσότερες συσκευές USB ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν. Στη συνέχεια, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Υπέρβαση του ορίου ενέργειας του διανομέα USB
Ομοίως, εάν στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας με την ίδια ρύθμιση παραμέτρων, την ίδια συσκευή USB ή συσκευές δεν λειτουργεί και δεν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους.

Σημείωση Αυτές οι συσκευές USB ενδέχεται να επισυνάπτεται απευθείας θύρες USB του υπολογιστή ή μια εξωτερική USB διανομέα ενέργειας διαύλου USB.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
  • Έχετε πάρα πολλές συσκευές USB συνδεδεμένες σε διανομέα USB. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το συνδυασμένο άθροισμα απαιτήσεις ενέργειας από τις συσκευές USB είναι μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη ενέργειας που παρέχεται από το διανομέα.
  • Έχετε μια συσκευή USB υψηλής ισχύος προσαρτημένο σε ένα διανομέα USB ή μια θύρα USB στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, έχετε έναν σκληρό δίσκο USB και η συσκευή USB υπερβαίνει το όριο ενέργειας του διανομέα ή θύρα. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται συνήθως αν η συσκευή USB μπορεί να εκτελεστεί με ή χωρίς προσαρμογέα Εναλλασσόμενου ρεύματος.
  • Ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί ένα εσωτερικό διανομέα. Για παράδειγμα, έναν φορητό υπολογιστή μπορεί να έχει ένα μόνο διανομέα USB και να χρησιμοποιήσετε έναν εσωτερικό διανομέα USB για να παρέχουν δύο ή περισσότερες διαθέσιμες θύρες USB στον υπολογιστή. Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε συσκευή χωρίς τον προσαρμογέα Εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε αυτό το σενάριο, διαθέσιμη ισχύς από μια μεμονωμένη θύρα μπορεί να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη εάν άλλες συσκευές USB συνδέονται στις άλλες θύρες USB ίδιο εσωτερικό διανομέα USB.
Βήματα για την επίλυση του προβλήματος
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

Μέθοδος 1: Σύνδεση προσαρμογέα Εναλλασσόμενου ρεύματος της συσκευής USB

Έχετε πάρα πολλές συσκευές USB συνδεδεμένες σε διανομέα USB. Το άθροισμα των απαιτήσεων ενέργειας για τις συσκευές υπερβαίνει τη χωρητικότητα ενέργειας του διανομέα. Όταν συνδέσετε τον προσαρμογέα Εναλλασσόμενου ρεύματος για τη συσκευή USB, μειώνεται σημαντικά την απαίτηση παροχής ενέργειας για τη συσκευή USB από τη θύρα USB.

Μέθοδος 2: Σύνδεση προσαρμογέα Εναλλασσόμενου ρεύματος στο διανομέα

Ενδέχεται να έχετε μια μεμονωμένη συσκευή USB υψηλής ισχύος, όπως έναν σκληρό δίσκο, που έχει την επιλογή Εκτέλεση με ή χωρίς προσαρμογέα Εναλλασσόμενου ρεύματος. Εάν δεν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα Εναλλασσόμενου ρεύματος, η συσκευή USB ενδέχεται να απαιτούν περισσότερη ενέργεια από ενέργειας που παρέχεται από το διανομέα ή από τη θύρα. Όταν συνδέσετε τον προσαρμογέα Εναλλασσόμενου ρεύματος στο διανομέα, περισσότερη ενέργεια είναι διαθέσιμη.

Μέθοδος 3: Αντικατάσταση παθητικό (εκτός λειτουργίας) διανομέα με έναν ενεργό (σε λειτουργία) διανομέα

Εάν χρησιμοποιείτε μόνο μία συσκευή USB, ίσως δεν χρειάζεται μια παροχή ενέργειας. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές USB, τις απαιτήσεις ενέργειας για τον αριθμό των συσκευών USB που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να απαιτούν κινητήριοι διανομέα USB.

Μέθοδος 4: Προσδιορίστε ποια USB συσκευή δεν λειτουργεί ή προκαλεί το ζήτημα και, στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μια θύρα USB στον υπολογιστή

Για να προσδιορίσετε ποια συσκευή προκαλεί το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από το διανομέα USB.
  2. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  3. Σύνδεση συσκευές, μία τη φορά, μέχρι να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
    Υπέρβαση του ορίου ενέργειας USB
  4. Δοκιμάστε διαφορετικούς συνδυασμούς συνδεδεμένες συσκευές για να προσδιορίσετε πιο αποτελεσματική ρύθμιση παραμέτρων.
Περισσότερες πληροφορίες
Για βοήθεια σχετικά με προβλήματα συσκευών στα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 885624 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 15:36:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008

  • kbresolve kbtshoot kberrmsg kbmt KB885624 KbMtel
Σχόλια