Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται κατά την επανεκκίνηση για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Windows XP Service Pack 2 ή του Windows XP Tablet PC Edition 2005

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο επίλυσης ενός ζητήματος στο οποίο ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει) κατά την επανεκκίνηση για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Microsoft Windows XP Service Pack 2 ή του Windows XP Tablet PC Edition 2005. Αυτό το ζήτημα προκύπτει σε περιορισμένο αριθμό συστημάτων που χρησιμοποιούν μια έκδοση του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS), η οποία δεν διαθέτει υποστήριξη παραγωγής για τους επεξεργαστές Intel Pentium 4 και Intel Celeron D που βασίζονται στην τεχνολογία Prescott C-0 stepping.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ή του Windows XP Tablet PC Edition 2005, ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει).

Αυτό το ζήτημα προκύπτει, όταν κάνετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επιλογές κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή:
 • Κανονική (Normal)
 • Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good Configuration)
 • Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode)
 • Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών (Safe Mode with Command Prompt)
Αιτία
Το ζήτημα αυτό μπορεί να προκύψει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή Intel Pentium 4 ή Intel Celeron D που βασίζεται στην τεχνολογία επεξεργαστή Prescott C-0 stepping.
 • Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια έκδοση BIOS που είναι εκτός προδιαγραφών.

  Σημείωση Οι εκδόσεις BIOS που είναι εκτός προδιαγραφών δεν παρέχουν υποστήριξη στον επεξεργαστή που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, για να λάβετε μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS η οποία να παρέχει υποστήριξη παραγωγής για τον επεξεργαστή που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 2

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Windows XP SP2, μπορείτε να εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση για τα Windows XP (KB885626) και στη συνέχεια το Windows XP SP2.

Πληροφορίες για ενημερωμένες εκδόσεις

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (KB885626) (Αγγλική έκδοση).
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows XP (KB885626) (Ελληνική έκδοση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το Windows XP SP2 και ο υπολογιστής σας δεν ξεκινά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης μέχρι να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Update.sys ή να αποκτήσετε μια ενημερωμένη έκδοση του BIOS.

Σημείωση Πριν να εφαρμόσετε οποιεσδήποτε πρόσθετες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού στο σύστημά σας, πρέπει να ολοκληρώσετε όλα τα παρακάτω βήματα.

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP

Για να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP για την εκκίνηση του υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης των Windows XP στη μονάδα δισκέτας ή τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD ή DVD και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και χρήσης των δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  310994 Τρόπος απόκτησης των δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP
 2. Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις επιλογές που απαιτούνται για την εκκίνηση του υπολογιστή από τη μονάδα CD ή τη μονάδα DVD, αν σας ζητηθεί.
 3. Στην οθόνη Εγκατάστασης (Setup), πιέστε το πλήκτρο R για να ξεκινήσει η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της εγκατάστασης του Windows XP SP2 που προκάλεσε την παύση ανταπόκρισης του υπολογιστή σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε αυτόν τον αριθμό ακόμα και όταν εμφανίζεται μία μόνο εγκατάσταση.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή (Administrator) και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα παρακάτω και πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  cd system32\drivers

 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ren update.sys update.sp2 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 9. Αποκτήστε την ενημερωμένη έκδοση του BIOS. Ακολουθήστε τις οδηγίες ενημέρωσης του υπολογιστή σας.
 10. Ξεκινήστε το Windows XP SP2.
 11. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 12. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα παρακάτω και πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 13. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε move update.sp2 update.sys και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 14. Εφαρμόστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση των Windows XP (KB885626) που αναφέρεται σε προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου.

  Προσοχή Μην θέσετε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία χωρίς να έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Update.sys.
 15. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Μέθοδος 2: Ξεκινήστε μια εναλλακτική εγκατάσταση των Windows

Εάν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί να ξεκινά από πολλές εγκαταστάσεις των Microsoft Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή και επιλέξτε ένα λειτουργικό διαμέρισμα των Windows.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα παρακάτω και πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  Στο βήμα αυτό, το WinXPSP2 είναι η διαδρομή φακέλου προς το φάκελο των Windows όπου είναι εγκατεστημένο το Windows XP SP2.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε move update.sys update.sp2 και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια ξεκινήστε την εγκατάσταση του Windows XP SP2.
 7. Αποκτήστε την ενημερωμένη έκδοση του BIOS. Ακολουθήστε τις οδηγίες ενημέρωσης του υπολογιστή σας.
 8. Ξεκινήστε το Windows XP SP2.
 9. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 10. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε το εξής:

  cd %systemroot%\system32\drivers
 11. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε move update.sp2 update.sys και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 12. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 13. Εφαρμόστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση των Windows XP (KB885626) που αναφέρεται σε προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου.

  Προσοχή Μην θέσετε τον υπολογιστή σας σε λειτουργία χωρίς να έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση του αρχείου Update.sys.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows XP μπορούν να παράσχουν μια ενημερωμένη έκδοση ειδικά για την τεχνολογία processor stepping, η οποία θα εκτελείται ανεξάρτητα από το BIOS, ώστε να παρέχει υποστήριξη στον εγκατεστημένο επεξεργαστή. Εάν ένα λειτουργικό σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα φόρτωσης της ενημερωμένης έκδοσης υποστήριξης παραγωγής που παρέχεται από την Intel για έναν επεξεργαστή, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα διακοπής ή αποτυχίες εκκίνησης. Σε αυτή την περίπτωση, το BIOS δεν παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη παραγωγής και η ενημερωμένη έκδοση υποστήριξης παραγωγής που παρέχεται από την Intel στα Windows XP προκαλεί τη διακοπή ανταπόκρισης του συστήματος.

Για να προσδιορίσετε αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί επεξεργαστή Intel Pentium 4 ή Intel Celeron D που βασίζεται στην τεχνολογία Prescott C-0 stepping και σε BIOS που δεν παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη παραγωγής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Δημιουργήστε μια δισκέτα εκκίνησης κάνοντας λήψη μιας έκδοσης της δισκέτας εκκίνησης του βοηθητικού προγράμματος Intel Processor Frequency ID. Για να κάνετε λήψη αυτού του προγράμματος, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Intel στο Web (στα αγγλικά):
 2. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δισκέτα εκκίνησης που δημιουργήσατε στο βήμα 1.
 3. Στην καρτέλα CPUID Data, μελετήστε τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας. Οι υπολογιστές που επηρεάζονται από αυτό το ζήτημα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
  • Για το CPU Family, τιμή F.
  • Για το CPU Model, τιμή 3.
  • Για το CPU Stepping, τιμή 3.
  • Για το CPU Revision, τιμή 3, 2, 1 ή 0.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Intel στο Web (στα αγγλικά): Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
WinXPSP2 XPSP2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 885626 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/24/2007 19:57:00 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbtshoot kbprb atdownload KB885626
Σχόλια