Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028, αν χρησιμοποιείτε το Windows XP Service Pack 2

Περίληψη
Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας 832332 (Microsoft Office XP), 831932 (Microsoft Visio 2002) ή 831931 (Microsoft Project 2002) που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS04-028 (στα αγγλικά) ενδέχεται να εμφανίζονται ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά σε υπολογιστές που βασίζονται στο Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Ωστόσο, οι αρχικές εκδόσεις αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2004 ενδέχεται να μην εγκατασταθούν με επιτυχία, αν προηγουμένως εγκαταστήσατε μία από τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για το Office XP, το Visio 2002 ή το Microsoft Project 2002 που τεκμηριώνονται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) 886992.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα:
 • Εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885884 χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) ή την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web.
 • Εγκαταστήστε τις αναθεωρημένες εκδόσεις των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 832332, 831932 ή 831931 που κυκλοφόρησαν στις 12 Οκτωβρίου 2004 από την τοποθεσία του Office Update στο Web.
Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει επίσης εναλλακτικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμπειροι χρήστες και οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής για να επιλύσουν αυτό το θέμα ή να καθορίσουν αν οι υπολογιστές-πελάτες επηρεάζονται από αυτό το θέμα.
Συμπτώματα
Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας ενδέχεται να εμφανίζονται ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά σε υπολογιστές που βασίζονται στο Windows XP Service Pack 2 (SP2):
άρθρο KBόνομα πακέτου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 14 Σεπτεμβρίου 2004
832332Officexp-kb832332-client-enu, Officexp-kb832332-fullfile-enu
831932Visio2002-KB831932-FullFile-ENU
831931Project2002-kb831931-fullfile-enu
Ωστόσο, η εγκατάσταση των αρχικών εκδόσεων αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων που κυκλοφόρησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2004, ενδέχεται να μην ενημερώνει σωστά το αρχείο Mso.dll στο φάκελο %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10. Ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος διαπίστωσης εάν σας επηρεάζει αυτό το ζήτημα, ώστε να εξακριβώσετε αν αυτό το ζήτημα σας επηρεάζει.

Σημείωση Αυτό το θέμα επηρεάζει μόνο τις αρχικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2004. Οι αρχικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που επηρεάζονται από αυτό το θέμα ονομάζονται Officexp-kbαριθμός-τύπος_αρχείου-μετάφραση.exe Για παράδειγμα, το αρχικό πακέτο ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας στην αγγλική γλώσσα για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832332 ονομάζεται Officexp-kb832332-client-enu.exe.

Στις 12 Οκτωβρίου 2004 κυκλοφόρησαν ξανά οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας 832332, 831932 και 831931 για την αντιμετώπιση του θέματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Οι ενημερωμένες εκδόσεις που επανακυκλοφόρησαν και επιλύουν αυτό το θέμα ονομάζονται Officexp-kbαριθμός-v2-τύπος_αρχείου-μετάφρασηv2.exe. Για παράδειγμα, το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης που επανακυκλοφόρησε για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 832332 ονομάζεται Officexp-kb832332-v2-client-enu.exe.

Αιτία
Αυτό το θέμα προκύπτει αν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως κάποια από τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για το Office XP, το Visio 2002 ή το Microsoft Project 2002, οι οποίες τεκμηριώνονται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) 886992 για υπολογιστές που βασίζονται στο Windows XP SP2.

Σημείωση Οι παρακάτω ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού ευρείας κυκλοφορίας ενδέχεται να έχουν προκαλέσει αυτό το θέμα:
833858 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Office XP: 23 Μαρτίου 2004
831931 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Microsoft Project 2002: 12 Οκτωβρίου 2004
832668 Ενημερωμένη έκδοση Εναλλακτικής εισαγωγής στοιχείων από το χρήστη (Alternative User Input) για το Office XP: 9 Μαρτίου 2004
831932 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Visio 2002: 12 Οκτωβρίου 2004
830241 Περιγραφή του Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει ενημερωθεί σωστά, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε την αναθεωρημένη ενημερωμένη έκδοση. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα "Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) ή Windows Update" ή τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα "Office Update".
 • Μπορείτε να επιδιορθώσετε το Office. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στην ενότητα "Επιδιόρθωση του Office".

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) ή την τοποθεσία του Windows Update στο Web για να εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885884.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306525 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων και χρήσης της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows XP


Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από την τοποθεσία του Windows Update στο Web, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση εγκατάσταση (Συνιστάται) (Express Install (Recommended)).
 3. Εάν ο υπολογιστής σας έχει επηρεαστεί από αυτό το θέμα, η κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885884 επιλέγεται αυτόματα για εγκατάσταση. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Install).
 4. Διαβάστε και αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (Άδεια).
Θα γίνει λήψη της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης 885884 στον υπολογιστή σας και ο "Οδηγός εγκατάστασης" (Setup wizard) θα σας βοηθήσει στην εγκατάστασή της. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885884, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885884 Περιγραφή της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης για το Office XP στο Windows XP Service Pack 2

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εγκαταστήστε τις αναθεωρημένες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας 832332, 831932 ή 831931 από την τοποθεσία του Office Update στο Web. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates).

  Η τοποθεσία του Office Update στο Web θα σαρώσει τον υπολογιστή σας για εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις.
 3. Εάν επηρεάζεστε από αυτό το θέμα, οι ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν επανακυκλοφορήσει παρατίθενται στην ενότητα "Ενημερωμένες εκδόσεις για το Office XP".
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation) και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε τις κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν επανακυκλοφορήσει.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, επιδιορθώστε την εγκατάσταση του Office XP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων (Change or Remove Programs).
 3. Στη λίστα με τα τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο προϊόν Microsoft Office XP, Microsoft Project 2002 ή Visio 2002 της λίστας των εγκατεστημένων προϊόντων.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης (Click here for support information).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση (Repair).

  Σημείωση Αν έχετε εγκαταστήσει το προϊόν Office XP από CD-ROM, ενδέχεται να σας ζητηθεί το CD-ROM κατά τη διαδικασία εντοπισμού και επιδιόρθωσης. Αν εγκαταστήσατε το προϊόν του Office από κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου και το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διαδικασία εντοπισμού και επιδιόρθωσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί η θέση του πόρου δικτύου στην οποία διατηρούνται τα αρχεία προέλευσης δεδομένων της εγκατάστασης του Microsoft Office.
 6. Αν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Σημείωση Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα “Εγκατάσταση αναθεωρημένων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας”.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εγκαταστήστε την αναθεωρημένη έκδοση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που επηρεάζονται και σχετίζονται με το MS04-028, έκδοσης 12 Οκτωβρίου 2004, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία Office Update στο Web ή κάνοντας λήψη και εγκατάσταση των κατάλληλων ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 885884.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 885884, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885884 Περιγραφή της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης για το Office XP στο Windows XP Service Pack 2

Οι υπηρεσίες Software Update Services (SUS) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης 885884. Οι υπηρεσίες SUS επιτρέπουν στους πελάτες να εγκαταστήσουν μια υπηρεσία που μπορεί να κάνει λήψη όλων των κρίσιμων ενημερωμένων εκδόσεων, των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας και των Service Pack, όπως δημοσιεύονται στην ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web: Όταν οι διαχειριστές εγκρίνουν αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις, οι υπηρεσίες SUS θα τις κάνουν αυτόματα διαθέσιμες σε όλους τους προκαθορισμένους διακομιστές που εκτελούν τον Microsoft Windows Server 2003 και τα Microsoft Windows 2000, καθώς και σε υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows XP Professional και τα Microsoft Windows 2000 Professional.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Software Update Services και Windows Update καθώς και την επόμενη γενιά υπηρεσιών Software Update Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα από τα εργαλεία MS04-028 Update Scanning Tools, για να σαρώσουν τους υπολογιστές για τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028 και να εφαρμόσουν τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν από ένα κοινόχρηστο στοιχείο τοπικού δικτύου. Το εργαλείο μπορεί να εκτελεστεί από δέσμη ενεργειών εκκίνησης ή σύνδεσης ή από χρήστη που διαθέτει τοπικά δικαιώματα διαχειριστή. Υπάρχουν δύο εκδόσεις αυτού του εργαλείου:
 • Η μία προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Systems Management Server (SMS) ή κάποια άλλη εταιρική λύση διαχείρισης για τη διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  886988 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool σε περιβάλλοντα που δεν χρησιμοποιούν τον Systems Management Server
 • Μια άλλη έκδοση προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιείται ο Systems Management Server (SMS) για τη διαχείριση των ενημερωμένων εκδόσεων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  885920 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool σε περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τον Systems Management Server 2003 και τον Systems Management Server 2.0

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, επιδιορθώστε την εγκατάσταση του Office XP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε appwiz.cpl στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων (Change or Remove Programs).
 3. Στη λίστα με τα τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο προϊόν Office XP, Microsoft Project 2002 ή Visio 2002 της λίστας των εγκατεστημένων προϊόντων.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης (Click here for support information).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση (Repair).

  Σημείωση Αν έχετε εγκαταστήσει το προϊόν Office XP από CD-ROM, ενδέχεται να σας ζητηθεί το CD-ROM κατά τη διαδικασία εντοπισμού και επιδιόρθωσης. Αν εγκαταστήσατε το προϊόν του Office από κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου και το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διαδικασία εντοπισμού και επιδιόρθωσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί η θέση του πόρου δικτύου στην οποία διατηρούνται τα αρχεία προέλευσης δεδομένων της εγκατάστασης του Office.
 6. Αν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
Αν είστε διαχειριστής και δεν θέλετε να επαναλάβετε μεμονωμένα την εγκατάσταση της αναθεωρημένης έκδοσης των ενημερωμένων εκδόσεων MS04-028, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=<όνομα_δυνατότητας>. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω μέθοδο αν είστε διαχειριστής και χρησιμοποιείτε την εντολή Msiexec.exe για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

Σημείωση Μην χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, αν ενημερώνετε ένα διαχειριστικό είδωλο ή μια θέση διαχειριστικής εγκατάστασης.

Ακολουθούν παραδείγματα των γραμμών εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιδιορθώσετε συγκεκριμένα προϊόντα του Microsoft Office με την εντολή Msiexec.exe /I {αναγνωριστικό GUID προϊόντος} REINSTALL=<όνομα_δυνατότητας>:

Για το Microsoft Office 2003 (όλα τα προϊόντα), το Microsoft Office Project 2003 και το Microsoft Office Visio 2003, χρησιμοποιήστε την παρακάτω γραμμή εντολών:
Msiexec /i {αναγνωριστικό GUID προϊόντος} REINSTALL=ProductNonBootFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
Για το Office XP (όλα τα προϊόντα), το Microsoft Project 2002 και το Visio 2002, χρησιμοποιήστε την παρακάτω γραμμή εντολών:
Msiexec /i {αναγνωριστικό GUID προϊόντος}REINSTALL=ProductFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
Σημειώσεις
 • Στο όνομα_δυνατότητας ή στο ProductFiles γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή REINSTALL=ALL ή μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο τη δυνατότητα που ενημερώνεται.
 • Σε αυτές τις εντολές, το αναγνωριστικό GUID προϊόντος είναι το αναγνωριστικό GUID για το προϊόν Office 2003 ή Office XP. Για παράδειγμα, το {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} είναι το αναγνωριστικό GUID για το US English Microsoft Office 2003 Professional Enterprise Edition. Για αναφορά, τα παρακάτω άρθρα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αρίθμησης για κάθε προϊόν του Office 2003 και του Office XP.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  832672 Περιγραφή του συστήματος αρίθμησης για τα αναγνωριστικά GUID κωδικών προϊόντων στο Office 2003
  302663 Περιγραφή του συστήματος αρίθμησης για τα αναγνωριστικά GUID κωδικών προϊόντων για προγράμματα του Office XP
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εντολών, για να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις σε ένα αρχείο δέσμης που μπορείτε να εκτελέσετε στον υπολογιστή προορισμού ή ως τμήμα μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης SMS, όταν ο χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή.


Περισσότερες πληροφορίες
Αν δεν εκτελείτε το Windows XP SP2, αυτό το θέμα δεν σας επηρεάζει. Αν εκτελείτε το Windows XP SP2, χρησιμοποιήστε μία από τις μεθόδους αυτής της ενότητας για να προσδιορίσετε αν επηρεάζεστε από αυτό το θέμα:

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο MBSA, για να προσδιορίσετε αν οι αναθεωρημένες ενημερωμένες εκδόσεις (832332, 831932 και 831931) είναι εγκατεστημένες σε υπολογιστές-πελάτες μόνο για σαρώσεις τοπικών υπολογιστών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εργαλείο MBSA εντοπίζει τις ενημερωμένες εκδόσεις του Office, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που δεν εντοπίζονται από το εργαλείο MBSA, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306460 Το εργαλείο Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) επιστρέφει μηνύματα σημειώσεων για ορισμένες ενημερωμένες εκδόσεις


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MBSA και την απόκτησή του, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Οι ενημερωμένες εκδόσεις που επηρεάζονται δεν εγκαθιστούν τη σωστή έκδοση του αρχείου Mso.dll. Συνεπώς, μπορείτε να προσδιορίσετε αν επηρεάζεστε από αυτό το θέμα, ελέγχοντας με μη αυτόματο τρόπο την έκδοση του αρχείου Mso.dll στο φάκελο %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10 και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Mso.dll και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), σημειώστε τον αριθμό έκδοσης του αρχείου Mso.dll. Αν ο αριθμός έκδοσης δεν είναι 10.0.6714.0 ή νεότερη έκδοση, ενδέχεται να επηρεάζεστε από αυτό το θέμα.
Off2002 offxp vis2002 vis2k2 visxp prj2002 prj2k2 prjxp
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 885876 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/05/2012 00:42:00 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsecurity kbtshoot KB885876
Σχόλια