Τρόπος δημιουργίας και χρήσης ενός αρχείου δέσμης για την εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας GDI+ χωρίς μηνύματα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης ενός αρχείου δέσμης για την εγκατάσταση στον υπολογιστή σας χωρίς μηνύματα πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας GDI+ για προγράμματα του Office με ελάχιστο αριθμό επανεκκινήσεων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι διαχειριστές μπορούν να εγκαταστήσουν όλες τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας GDI+ σε μια ενιαία διαδικασία "δέσμης". Επειδή κάποιες από τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας του GDI+ για το Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), τα Microsoft Windows XP, τα Microsoft Office XP, το Microsoft Visio 2002, το Microsoft Office 2003 και τα άλλα προϊόντα της Microsoft έχουν σχεδιαστεί και διατίθενται με τέτοιον τρόπο, ώστε να διαθέτουν διαφορετικές ιδιότητες εγκατάστασης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο δέσμης για την ταυτόχρονη εφαρμογή πολλών ενημερωμένων εκδόσεων, ώστε να εγκαταστήσετε με επιτυχία πολλές ενημερωμένες εκδόσεις.

Αυτό το άρθρο περιέχει δύο δείγματα αρχείων δέσμης που μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα με τις σωστές πληροφορίες διαδρομής, ώστε να είναι δυνατό να εγκατασταθούν πολλές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση. Τα δείγματα αρχείων δέσμης που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο προσφέρονται μόνο ως παραδείγματα. Τα δείγματα αρχείων δέσμης δεν προορίζονται ως παραδείγματα για κάθε πιθανό συνδυασμό των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας του GDI+, τις οποίες μπορεί να εγκαταστήσει ένας διαχειριστής με διαδικασία μίας δέσμης. Σε κάθε εταιρικό περιβάλλον απαιτούνται ειδικά αρχεία δέσμης για την ενημέρωση των προϊόντων Microsoft που έχουν αναπτυχθεί για διάφορες ρυθμίσεις παραμέτρων επιφάνειας εργασίας. Οι ρυθμίσεις παραμέτρων λογισμικού που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο καλύπτουν μια σειρά νέων και παλιών προϊόντων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σήμερα στον εταιρικό χώρο εργασίας.

Σημείωση Το αρχείο δέσμης 1 έχει σχεδιαστεί για την ενημέρωση του Internet Explorer 6.0 SP1 σε υπολογιστές που εκτελούν το λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows 2000.

Σημαντικό Οι πληροφορίες αυτού του άρθρου αφορούν επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής που έχουν εξοικειωθεί με τη δημιουργία και τη χρήση αρχείων δέσμης. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτού του άρθρου είναι έγκυρες και παρέχουν στους επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής μια μέθοδο για την εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας GDI+, αυτή η μέθοδος δεν συνιστάται για την εγκατάσταση πολλών ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας GDI+. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool για να σαρώσετε τους υπολογιστές εντοπίζοντας τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028 και να εφαρμόσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν από ένα κοινόχρηστο στοιχείο τοπικού δικτύου (LAN).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MS04-024 Enterprise Update Scanning Tool, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να τα προβάλετε στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
886988 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool σε περιβάλλοντα που δεν χρησιμοποιούν τον Systems Management Server
885920 885920 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool σε περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τον Systems Management Server 2003 και τον Systems Management Server 2.0
Περισσότερες πληροφορίες
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να δημιουργήσετε το αρχείο δέσμης 1 ή το αρχείο δέσμης 2:
 1. Κάντε λήψη των απαιτούμενων ενημερωμένων εκδόσεων για τα προϊόντα της Microsoft που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.
 2. Κάντε εξαγωγή των αρχείων ενημερωμένων εκδόσεων .msp για κάθε ενημερωμένη έκδοση που χρησιμοποιεί το βοηθητικό πρόγραμμα εκκίνησης του OHotfix.
 3. Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο με όνομα GDIPlus στο διαμέρισμα C:\.
 4. Αντιγράψτε όλα τα απαιτούμενα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πολλαπλών ενημερωμένων εκδόσεων .msp, στο φάκελο GDIPlus που δημιουργήσατε στο βήμα 3.

  Σημείωση Τα απαιτούμενα αρχεία για το αρχείο δέσμης 1 παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες για το δείγμα αρχείου δέσμης 1, το αρχείο GDIPlusWin2k.bat ", και τα απαιτούμενα αρχεία για το αρχείο δέσμης 2 παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες για το δείγμα αρχείου δέσμης 2, το αρχείο GDIPlusWinXP.bat ".
 5. Βεβαιωθείτε ότι αντιγράφετε τα παρακάτω τρία αρχεία που χρησιμοποιούνται από το βοηθητικό πρόγραμμα εκκίνησης του OHotfix στο φάκελο GDIPlus:
  • Το αρχείο OHotfix.exe
  • Το αρχείο OHotfix.ini
  • Το αρχείο OHotfixr.dll
 6. Τροποποιήστε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο OHotfix.ini, για να ενεργοποιήσετε τη λεπτομερή καταγραφή και την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα. Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του αρχείου OHotfix.ini που περιλαμβάνονται στο κείμενο του αρχείου δέσμης, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

  Σημείωση Τα αρχεία καταγραφής OHotfix αποθηκεύονται στην παρακάτω θέση:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Δημιουργήστε το αρχείο δέσμης 1 ή το αρχείο δέσμης 2 με αντιγραφή και επικόλληση των κατάλληλων περιεχομένων δέσμης ενεργειών που αναφέρονται μετά από αυτά τα βήματα.
 8. Επιβεβαιώστε ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις για όλα τα εγκατεστημένα προϊόντα της Microsoft.
 9. Εκτελέστε το αρχείο δέσμης από μια γραμμή εντολών ή από λογισμικό διαχείρισης συστημάτων (System Management Software, SMS).
 10. Χρησιμοποιήστε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που βρίσκονται στην ενότητα "Αναφορές", για να επιβεβαιώσετε την επιτυχή εφαρμογή όλων των ενημερωμένων εκδόσεων Gdiplus.dll και Mso.dll.
Σημειώσεις
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης GDI+ σε υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Visio 2002 Service Release 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  831932 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Visio 2002: 14 Σεπτεμβρίου 2004
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης GDI+ σε υπολογιστή που εκτελεί την αρχική έκδοση του Microsoft Project 2002, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  831931 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Microsoft Project 2002: 14 Σεπτεμβρίου 2004
Τα άρθρα 831932 και 831931 περιέχουν βήματα που περιγράφουν τον τρόπο επεξεργασίας του αρχείου OHotfix.ini με μη αυτόματο τρόπο, με σκοπό την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του GDI+ σε αυτές τις εκδόσεις των προϊόντων.

Πληροφορίες για το δείγμα αρχείου δέσμης 1, το αρχείο GDIPlusWin2k.bat

Το παρακάτω δείγμα αρχείου δέσμης, το αρχείο GDIPlusWin2k.bat, είναι για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ή Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Σημείωση Αυτό το δείγμα προϋποθέτει ότι είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω προϊόντα της Microsoft.

Τα παρακάτω Service Pack για Microsoft Office XP, Microsoft Project και Microsoft Visio πρέπει να εγκατασταθούν ως ελάχιστες απαιτήσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του GDIPlus. Σημειώστε ότι το Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), το Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) και το Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) περιλαμβάνουν τις ενημερωμένες εκδόσεις GDIPlus.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
Παρακάτω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για το αρχείο GDIPlusWin2k.bat:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 ή Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
Στη συνέχεια, παρατίθενται τα απαιτούμενα αρχεία για το βήμα 4 που αναφέρθηκε σε προηγούμενα βήματα. Αντιγράψτε τα παρακάτω αρχεία στο φάκελο GDIPlus:
 • Το αρχείο Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe
 • Το αρχείο Ohotfix.exe
 • Το αρχείο Ohotfix.ini
 • Το αρχείο Ohotfixr.dll
 • Το αρχείο Sharedff.msp
 • Το αρχείο Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Το αρχείο Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp
 • Το αρχείο Project2003-kb831931-fullfile.msp

Κείμενο του αρχείου δέσμης 1

Το αρχείο GDIPlusWin2k.bat

Αντιγράψτε την παρακάτω δέσμη ενεργειών σε ένα αρχείο με όνομα GDIPlusWin2k.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:n Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe Exit  REM /q:a (quiet administrator mode so NO progress bar and NO dialogs presented) REM /r:n (never restart the local computer) REM See 833989 for a complete listing of available switches REM The comments below are provided for information only. The OHotfix.ini file requires manual editing. REM This batch file is for systems running Windows 2000 SP2, SP3 or SP4 with Internet Explorer 6.0 SP1. REM See KB article 833989 for more information about this security update. REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe.  REM Manually change the OHotfix.ini settings listed below for silent update install with full verbose logging. REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and ; the Windows Installer. REM OHotfix.ini settings for quiet install ; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied ; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is ; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n. ; 1 = Display the success dialog box. ; 0 = Do not display the success dialog box. ; Rem ShowSuccessDialog=0 ; v = Log all ohotfix.exe actions/messages. ; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages. ; REM OHotfixLogLevel=v ; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+). ; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages, ;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+). ; REM MsiLogLevel=v ; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows ; Installer service. ; n = Display ohotfix.exe messages. ; q = Do not display ohotfix.exe messages. ; REM OHotfixUILevel=q ; n = Display the basic Windows Installer user interface. ; q = Do not display any Windows Installer user interface. ; REM MsiUILevel=q 

Πληροφορίες για το δείγμα αρχείου δέσμης 2, το αρχείο GDIPlusWinXP.bat

Το παρακάτω δείγμα αρχείου δέσμης, το αρχείο GDIPlusWinXP.bat, είναι για υπολογιστές που εκτελούν το Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Σημείωση Αυτό το δείγμα προϋποθέτει ότι είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω προϊόντα της Microsoft.

Τα Service Pack που παρατίθενται εδώ για το Office XP, το Project και το Visio πρέπει να εγκατασταθούν ως ελάχιστες απαιτήσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του GDIPlus. Σημειώστε ότι το Microsoft Office 2003 SP1, το Microsoft Office Project 2003 SP1 και το Microsoft Office Visio 2003 SP1 περιλαμβάνουν τις ενημερωμένες εκδόσεις του GDIPlus.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
Στη συνέχεια, παρατίθενται τα απαιτούμενα αρχεία για το βήμα 4 που αναφέρθηκε σε προηγούμενα βήματα. Αντιγράψτε τα παρακάτω αρχεία στο φάκελο GDIPlus:
 • Το αρχείο Windowsxp-kb833987-x86-enu.exe
 • Το αρχείο Ohotfix.exe
 • Το αρχείο Ohotfix.ini
 • Το αρχείο Ohotfixr.dll
 • Το αρχείο Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Το αρχείο Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Το αρχείο Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Το αρχείο Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Κείμενο του αρχείου δέσμης 2

Το αρχείο GDIPlusWinXP.bat

Αντιγράψτε την παρακάτω δέσμη ενεργειών σε ένα αρχείο με το όνομα GDIPlusWinXP.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestartStart /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM The comments below are provided for general information only. REM This batch file is for systems running Windows XP & SP1 REM See KB article 833987 for more information about this security update for Windows XP systems.REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe. REM OHotfix.ini settings for quiet install; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.; 1 = Display the success dialog box.; 0 = Do not display the success dialog box.;REM ShowSuccessDialog=0REM OHotfix.ini is configured for silent update install with full verbose logging.REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and; the Windows Installer.; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.;REM OHotfixLogLevel=v; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).;REM MsiLogLevel=v; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows; Installer service.; n = Display ohotfix.exe messages.; q = Do not display ohotfix.exe messages.;REM OHotfixUILevel=q; n = Display the basic Windows Installer user interface.; q = Do not display any Windows Installer user interface.;REM MsiUILevel=q
Αναφορές
Τα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις ενημερωμένες εκδόσεις αρχείων και τους διακόπτες γραμμής εντολών για κάθε προϊόν της Microsoft. Τα ενημερωμένα αρχεία περιλαμβάνουν το αρχείο Gdiplus.dll (έκδοση 5.x), το αρχείο Gdiplus.dll (έκδοση 6.x), το αρχείο Mso.dll, το αρχείο Sxs.dll και το αρχείο Wsxs.dll.

Για τα Microsoft Windows 2000 Professional, τα Microsoft Windows NT 4.0 Professional και το Internet Explorer 6.0 SP1:
833989 Η υπέρβαση buffer στην επεξεργασία JPEG (GDI+) μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση κώδικα στο Internet Explorer S833989

Για το Microsoft Project 2002:
831931 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Project 2002: 14 Σεπτεμβρίου 2004

Για το Microsoft Office Project 2003:
838344 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Project 2003: 14 Σεπτεμβρίου 2004

Για τα Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server και Microsoft Windows XP Professional:
833987 MS04-028: Η υπέρβαση buffer στην επεξεργασία JPEG (GDI+) μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα

Για το Microsoft Office XP:
832332 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Office XP: 14 Σεπτεμβρίου 2004

Για το Microsoft Office 2003:
838905 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Office 2003: 14 Σεπτεμβρίου 2004

Για το Microsoft Visio 2002:
831932 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Visio 2002: 14 Σεπτεμβρίου 2004

Για το Microsoft Office Visio 2003:
838345 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας του Visio 2003: 14 Σεπτεμβρίου 2004
Ασφάλεια επείγουσα_επιδιόρθωση συλλογές ενημερωμένες_εκδόσεις_κώδικα
Properties

Article ID: 885885 - Last Review: 12/03/2004 18:59:53 - Revision: 2.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office XP, All Editions, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Professional 2003 Ελληνική έκδοση, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Standard 2003

 • kbcodesnippet kbcode kbhowto KB885885
Feedback