Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εγκατάστασης του ISA Server επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:885957
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαδικασία διαχείρισης ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού επιτρέπει οργανισμούς ελέγχου πώς διατηρούν και ανάπτυξη λογισμικού εκδόσεις για τα περιβάλλοντα παραγωγής. Διαχείριση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού βελτιώνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα, σας βοηθά να ξεπεραστούν τα θέματα ευπάθειας ασφαλείας και βοηθά στη διατήρηση τη σταθερότητα του περιβάλλοντος παραγωγής. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό Microsoft στρατηγικές για την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Όταν σχεδιάζετε μια στρατηγική διαχείρισης της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για υπολογιστές που εκτελούν τον Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA Server), λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω συστάσεις:
 • Βεβαιωθείτε ότι οι υπολογιστές που εκτελούν ISA Server έχει τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις των Windows.
 • Εγκατάσταση κρίσιμων ενημερώσεων και ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για τον ISA Server μόλις αυτές είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, εγκαταστήστε τις ενημερωμένες εκδόσεις για τα στοιχεία που εγκαθίστανται από τον ISA Server, όπως την μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Microsoft (MSDE), όταν θα είναι διαθέσιμες.
 • Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που είναι διαθέσιμες από τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Microsoft για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που αντιμετωπίζετε. Ωστόσο, επειδή αυτό το είδος της επείγουσας επιδιόρθωσης είναι συνήθως περιλαμβάνονται στο επόμενο service pack του ISA Server, συνιστάται να περιμένετε έως το service pack που περιλαμβάνει την επείγουσα επιδιόρθωση, εκτός εάν αυτό το ζήτημα επηρεάζει που σας επηρεάζει.
 • Ενημερώσεις του ISA Server και service pack είναι αθροιστικά. Ένα service pack για μια συγκεκριμένη έκδοση του ISA Server περιέχει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν παλαιότερα και ενημερώσεις κώδικα για αυτήν την έκδοση. Ένα service pack ή αθροιστική ενημερωμένη έκδοση μπορεί να εγκατασταθεί σε υπολογιστές που εκτελούν την έκδοση για την κατασκευή του ISA Server έκδοση (RTM) ή σε υπολογιστές που εκτελούν ISA Server μαζί με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εκδοθεί από την έκδοση RTM.
Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν την έκδοση του ISA Server που καθορίζεται από την επείγουσα επιδιόρθωση ή την ενημερωμένη έκδοση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις και ενημερωμένες εκδόσεις για τον ISA Server 2004, Standard Edition μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν ISA Server 2004, Standard Edition. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις του ISA Server 2006 μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν ISA Server 2006.

Λήψη και εγκατάσταση επειγουσών επιδιορθώσεων

Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την επείγουσα επιδιόρθωση, όπως περιγράφεται από τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Microsoft, όπως περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για την επείγουσα επιδιόρθωση ή όπως περιγράφεται από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Κατά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης, μπορεί να σταματήσει το πρόγραμμα οδήγησης και υπηρεσίες στον υπολογιστή που εκτελεί ISA Server. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να αποσυνδέστε τον υπολογιστή του ISA Server από μη αξιόπιστη δίκτυα, όπως εξωτερικά δίκτυα, πριν να εγκαταστήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση. Μπορείτε να μάθετε αν απαιτείται αυτή η αποσύνδεση, διαβάζοντας το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που συνοδεύει την επείγουσα επιδιόρθωση ή την τοποθεσία λήψης οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν έχουν εγκατασταθεί οι υπηρεσίες του ISA Server, του ISA Server εισέρχεται κλειδώματος κατά την εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, ο ISA Server υπολογιστές ή τα μέλη πίνακα πρέπει να επανεκκινηθεί.

Διαχειριστική εγκατάσταση

Χρησιμοποιώντας τη διαχειριστική εγκατάσταση, μπορείτε να ενσωματώσετε μια ενημερωμένη έκδοση σε σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης του ISA Server πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του ISA Server. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχειριστική εγκατάσταση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων για τις εκδόσεις Enterprise του ISA Server

 • ISA Server updates and service packs should be installed on all array members and Configuration Storage servers.
 • Before you install the updates on ISA Server 2004 Enterprise Edition, you must log on to the Configuration Storage server by using the same credentials that were used to install the Configuration Storage server during the initial ISA Server Setup. If you install the update by using a different administrator account, the installation may fail. In this case, you will receive a "Setup cannot initialize ISA Server settings" error message.
 • ISA Server services may not start after you install or remove ISA Server updates. This problem may occur if the computer that is running the services is not synchronized with the Configuration Storage server. In this case, use the Monitoring node of the ISA Server Management console to manually restart the services.
 • In an ISA Server Enterprise deployment in which ISA Server array members are installed in workgroup mode and the Configuration Storage server is part of a domain, ISA Server updates that are installed by using the Microsoft Update mechanism will fail. This problem occurs because there are no credentials available to access the Configuration Storage server. Rollback is successful after the update fails. The following workarounds are available for this issue:
  • For ISA Server 2004 Enterprise Edition, obtain the relevant update from the following Microsoft Download Center Web site:Then, install the update at a command prompt, and specify credentials.
  • For ISA Server 2006 Enterprise Edition, the following conditions are true:
   • ISA Server 2006 Enterprise Edition updates that were released before the ISA Server 2006 Supportability update (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=94689) that was issued on September 11, 2007 cannot be installed by using an alternative method. There is no workaround.
   • For ISA Server 2006 Enterprise Edition updates that were issued after the ISA Server 2006 Supportability Update, including the supportability update, obtain the relevant update from the Microsoft Download Center. When you run the update, a dialog box appears during Setup to let you to specify credentials to be used. Or, you can install the update at the command prompt.
  To install an update at the command prompt and to specify credentials, type the following at a command prompt:
  msiexec /p <msp> REINSTALL=all REINSTALLMODE=omus STORAGESERVER_CONNECT_ACCOUNT=mydomain\mydomainpermitteduser STORAGESERVER_CONNECT_PWD=mypwd /qb /l*v msilogfilename.log </msp>
  ΣΗΜΕΙΩΣΗIf you use this method to install the update, the update cannot be removed. To uninstall this update, you must use the following workaround:
  1. Export the array configuration.
  2. Uninstall ISA Server.
  3. Reinstall ISA Server.
  4. Import the array configuration.

Staged updates

In large enterprises, you may be unable to install updates concurrently on all ISA Server computers. In this case, we recommend that you install updates in the following order:
 1. On each computer that is running the ISA Server Management console (for remote management).
 2. On each Configuration Storage server.
 3. As required, run the upgrade separately on each server in an array and repeat for all arrays. To maintain availability, do the following on each ISA Server computer:
  1. If the server is load-balanced by using NLB or any other load-balancing mechanism, remove the server from the load-balancing configuration.
  2. Drain existing connections that are served by the server.
  3. Set nlb to "suspended" to prevent auto-rejoin when you restart.
  4. Install the update.
  5. Perform additional steps as required by the update package.
  6. Restart the server if it is required.
  7. Start NLB on the updated server.
ΣημαντικόAfter you install an update on the remote management console or on Configuration Storage server, the following states apply:
 • The update does not affect remotely managed ISA Server computers or array members that do not yet have the update installed.
 • Features that are provided by the update may be only partially functional, as follows:
  • Features that do not require a change on the ISA Server computer will work as expected. For example, policy changes that are made on the remote management computer will affect all members of the array.
  • Features that require a change on the ISA Server computer will not be functional. For example, ISA Server 2006 SP1 provides a test button feature to verify Web publishing settings. This feature will not be available on array members that are not running SP1.
If an update is not installed on all array members, only servers that are running the update can provide the update features. As client requests are balanced between array members, clients cannot benefit from changed behavior if a request is served by an array member that does not have the update installed.

Other issues

When you run a monitoring application, such as the Microsoft Operations Manager (MOM) Management Pack for ISA Server, you use ISA Server files. Using these files may interfere with ISA Server Setup. To avoid this problem, stop the monitoring application before you do any of the following:
 • Repair, modify, install, or update ISA Server
 • Install or uninstall a service pack
 • Αναβάθμιση του ISA Server

Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης

Από προεπιλογή, ένα αρχείο καταγραφής δεν δημιουργείται κατά την εγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης. Μπορείτε να καθορίσετε ότι ένα αρχείο καταγραφής είναι να δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο καταγραφής μαζί με τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Microsoft για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης. Καταγραφή μόνο είναι χρήσιμη, εάν αποτύχει η εγκατάσταση. Εάν εγκαταστήσετε ξανά μετά από μια επιτυχημένη εγκατάσταση, καταγράφεται υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες. Για να καθορίσετε ότι ένα αρχείο καταγραφής είναι να δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση μιας επείγουσας επιδιόρθωσης, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα σε μια γραμμή εντολών:
Msiexec /pHotfix_Name.msp REINSTALL = ALL REINSTALLMODE = omus/l * vx!Logfile_Name.log
Αυτή η δήλωση ερμηνεύεται ως εξής:
 • /pεφαρμόζει μια ενημερωμένη έκδοση.
 • Hotfix_Name.mspείναι το όνομα του αρχείου επείγουσας επιδιόρθωσης και τη θέση όπου κάνατε λήψη του αρχείου.
 • ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΌΛΑ =Επαναλαμβάνει τις δυνατότητες που είναι ήδη εγκατεστημένα. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή μαζί μεREINSTALLMODEΥποδεικνύει τον τύπο της επανεγκατάστασης.Επανεγκατάστασηχρησιμοποιεί μόνο κεφαλαία γράμματα.
 • REINSTALLMODE = omusχρησιμοποιείται μεΕπανεγκατάστασηΓια να καθορίσετε το είδος της επανεγκατάστασης.REINSTALLMODEχρησιμοποιεί μόνο κεφαλαία γράμματα. Για ναomusη επιλογή δηλώνει τα εξής:
  • oεκτελεί επανεγκατάσταση ενός αρχείου εάν λείπει ή είναι παλαιότερης έκδοσης.
  • mrewrites registry entries in the HKEY_LOCAL_MACHINE registry hive or in the HKEY_CLASSES_ROOT registry hive.
  • urewrites registry entries in the HKEY_CURRENT_USER registry hive or in the HKEY_USERS registry hive.
  • sreinstalls all shortcuts and re-caches all icons.
 • /Lturns on logging.
 • *vxindicates a wildcard character that logs all information by using verbose output.
 • Logfile_Name.logis the name of the log file.
By default, the log file is created in the same folder where you run themsiexecΕντολή.

You can also examine the event viewer for relevant information. After the installation is complete, an event indicates whether the hotfix installation was successful.

Verifying installed hotfixes and updates

You can use the Add or Remove Programs item in Control Panel to find ISA Server hotfixes and updates that you have installed. Hotfixes are labeled with the name of the product. The name of the hotfix also includes the Microsoft Knowledge Base article number that is associated with the hotfix.

Uninstalling hotfixes

During the uninstallation process, installation source files may be required, such as the CD-ROM or the network location of the ISA Server Standard Edition installation files. If the files are inaccessible, the Microsoft Firewall service may not start. If this happens, uninstall the service pack again to make sure that you can access the installation source files, rerun the installation, or run ISA Server Setup in the Repair mode.

If you cancel the uninstallation of a service pack when you are not connected to the installation source files, ISA Server services may not start. If this happens, let the uninstallation process finish. To do this, run the service pack installation again, run Repair, or uninstall the service pack again.

You can use the Add or Remove Programs item in Control Panel to uninstall hotfixes and updates. To uninstall an ISA Server 2004 hotfix or update, you must first install Windows Installer 3.0. For more information about Windows Installer 3.0, visit the following Microsoft Web site:

Installing hotfixes and updates on Firewall Client computers

Follow the instructions for installing ISA Server 2004 hotfixes and ISA Server 2006 hotfixes to install Firewall Client hotfixes and updates on client computers that are running Firewall Client software. ISA Server 2004 includes the option to install a Firewall Client Share during Setup. Each fix that affects Firewall Client software includes a hotfix or update that you can apply directly to client computers. Each fix also includes a second hotfix that you can apply to the ISA Server 2004 Firewall Client Share. Hotfixes that are applied to the Firewall Client Share can then be distributed to client computers. To update a Firewall Client Share with a hotfix or update, use one of the following methods:
 • Run the Update.bat script in the Firewall Client Share. Typically, the path of this script is \\ISA\Mspclnt\Webinst\Update.bat.
 • Εκτέλεση τηςmsiexeccommand in the Firewall Client Share. To do this, type the following command at a command prompt:
  msiexec /feumsv \\ISA\Mspclnt\MS_FWC.msi

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 885957 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/23/2010 07:33:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition, Microsoft Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition

 • kbisa2006swept kbhowto kbinfo kbmt KB885957 KbMtel
Σχόλια
html>html>