Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους HTTP_500 κατά τον συγχρονισμό της φορητής σας συσκευής με τον Microsoft Exchange Server 2003

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Κατά το συγχρονισμό της φορητής σας συσκευής με το Microsoft Exchange Server 2003, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Error code: HTTP_500

Synchronization failed due to an error on the server. Try again.
Αιτία
Το Exchange ActiveSynctypically συνήθως εντοπίζει το γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας την αριστερή πλευρά (LHS) της κύριας διεύθυνσης SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Το ζήτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" παρουσιάζεται όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο χρήστης έχει πολλές διευθύνσεις SMTP.
 • Η κύρια διεύθυνση SMTP δεν ταιριάζει με την προεπιλεγμένη πολιτική παραλήπτη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Εάν η εφαρμογή του Exchange Server 2003 SP2 δεν είναι επιλογή, προσθέστε ένα κλειδί μητρώου για να επιβάλετε στο Exchange ActiveSync να εντοπίσει το γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας τις δευτερεύουσες διευθύνσεις SMTP. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Αυτή η αλλαγή απαιτεί την επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS (Microsoft Internet Information Services) Admin.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, κάντε κλικ στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Open και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters\
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Parameters, κάντε κλικ στην εντολή New και, στη συνέχεια, στην εντολή String Value.
 4. Επιλέγεται το στοιχείο "New value #1". Πληκτρολογήστε SMTPProxy και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να μετονομάσετε την τιμή. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο SMTPProxy και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Modify.
 5. Στη γραμμή String Data, πληκτρολογήστε τον τομέα SMTP της προεπιλεγμένης πολιτικής παραλήπτη. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε contosoltd.com.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να τερματίσετε το πρόγραμμα Registry Editor.
 7. Κάντε επανεκκίνηση της υπηρεσίας IIS Admin service. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Start, κατόπιν στην επιλογή Run, πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στη λίστα υπηρεσιών, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή IIS Admin service και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Restart.
Μετά την εφαρμογή της νέας ρύθμισης μητρώου, το Exchange ActiveSync θα κάνει αναζήτηση σε όλες τις διευθύνσεις SMTP για να εντοπίσει το γραμματοκιβώτιο. Για παράδειγμα, ένας χρήστης της εταιρείας Contoso, Ltd. έχει την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων SMTP:
SMTP:admin@contoso.com <------------Κύρια διεύθυνση SMTP
smtp:admin@contosoltd.com
Μετά την προσθήκη της τιμής SMTPProxy και τον ορισμό της σε contosoltd.com, το Exchange ActiveSync θα αναζητήσει σωστά το γραμματοκιβώτιο admin@contosoltd.com.

Σημαντικό
 • Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής υποστήριξης γραμματοκιβωτίου εκτελεί μια έκδοση του Exchange Server που είναι νεότερη από το Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (έκδοση 6.5.7226).
 • Για να λειτουργήσει αυτή η προτεινόμενη αντιμετώπιση, στους διακομιστές Exchange, πρέπει να απενεργοποιήσετε την καταχώρηση μητρώου
  DisableSMTPMailboxAddressing
  , αν υπάρχει. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την καταχώρηση μητρώου, ορίστε την τιμή της ακόλουθης καταχώρησης μητρώου σε 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\DisableSMTPMailboxAddressing
EAS synch failure 500
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 886346 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/29/2007 19:34:00 - Αναθεώρηση: 6.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft ActiveSync 4.1

 • kbprb KB886346
Σχόλια