Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool σε περιβάλλοντα που δεν χρησιμοποιούν τον Systems Management Server

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Η Microsoft επανακυκλοφόρησε το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool (2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe). Οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe για να σαρώσουν τους υπολογιστές αναζητώντας τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028 και να εφαρμόσουν τις ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν από ένα κοινόχρηστο στοιχείο τοπικού δικτύου (LAN). Το εργαλείο μπορεί να εκτελεστεί από δέσμη ενεργειών εκκίνησης ή σύνδεσης ή από χρήστη με δικαιώματα τοπικού διαχειριστή. Το εργαλείο προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα στα οποία δεν χρησιμοποιείται ο Microsoft Systems Management Server (SMS) ή κάποια άλλη εταιρική λύση διαχείρισης για τη διαχείριση των ενημερωμένων εκδόσεων. Οι χρήστες του SMS μπορούν να ανατρέξουν στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
885920 Τρόπος λήψης και χρήσης του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool σε περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν τον Systems Management Server 2003 και τον Systems Management Server 2.0
Σημειώσεις

Το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool έχει δοκιμαστεί στα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-028 για να βρείτε μια λίστα όλων των προϊόντων και των στοιχείων που επηρεάζονται.

Η αναθεωρημένη έκδοση του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool περιλαμβάνει εντοπισμό και ανάπτυξη του Microsoft Visual FoxPro 8.0, καθώς και των ενημερωμένων εκδόσεων για το Microsoft .NET Framework 1.0 με Service Pack 2 (SP2) και το Microsoft .NET Framework 1.1.

Η προηγούμενη έκδοση του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool περιελάμβανε μόνο ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα προϊόντα του Microsoft .NET Framework που αναφέρονται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS04-028. Η ενημερωμένη έκδοση αυτού του εργαλείου αναζητά μόνο τις ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 και του Microsoft .NET Framework 1.1 για κάθε προϊόν που αναφέρεται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS04-028, κατά τον έλεγχο για προϊόντα του Microsoft .NET Framework που χρειάζονται ενημέρωση. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την προηγούμενη έκδοση αυτού του εργαλείου και χρειάζονται εντοπισμό ή εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας ή και τα δύο μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την αρχική έκδοση αυτού του εργαλείου και να χρησιμοποιήσουν τη νεώτερη έκδοση για τον εντοπισμό του Microsoft Visual FoxPro 8.0. Η Microsoft συνιστά στους πελάτες της που χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσουν μόνο τη νέα έκδοση του εργαλείου, επειδή υποστηρίζει τις ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 και του Microsoft .NET Framework 1.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-028, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool θα εντοπίσει και θα ενημερώσει τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028 για τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Windows XP, Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, κινέζικα (Ταϊβάν), κινέζικα (Κίνας), ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας), κορεατικά
 • Microsoft Windows Server 2003
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, κινέζικα (Ταϊβάν), κινέζικα (Κίνας), ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας), κορεατικά
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Outlook 2002 SP3, Microsoft Word 2002 SP3, Microsoft Excel 2002 SP3, Microsoft PowerPoint 2002 SP3, Microsoft FrontPage 2002 SP3, Microsoft Publisher 2002 SP3, Microsoft Access 2002 SP3
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Office 2003
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Office Outlook 2003, Office Word 2003, Office Excel 2003, Office PowerPoint 2003, Office FrontPage 2003, Office Publisher 2003, Office Access 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1)
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Project 2003
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Visio 2003
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Visual Basic .NET Standard 2002, Microsoft Visual C# .NET Standard 2002, Microsoft Visual C++ .NET Standard 2002
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Visual Basic .NET Standard 2003, Visual C# .NET Standard 2003, Visual C++ .NET Standard 2003, Visual J# .NET Standard 2003
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft .NET Framework έκδοση 1.0 SDK Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 1.0 με Service Pack 2 (SP2)
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, κινέζικα (Ταϊβάν), κινέζικα (Κίνας), ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας), κορεατικά
 • Microsoft .NET Framework 1.1
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
 • Microsoft Picture It! 2002
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας)
 • Microsoft Greetings 2002
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας)
 • Microsoft Picture It! έκδοση 7 και Microsoft Digital Image Pro έκδοση 7
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας), κορεατικά
 • Microsoft Picture It! Έκδοση 9, Microsoft Digital Image Pro Έκδοση 9, Microsoft digital Image Suite Έκδοση 9
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας), κορεατικά
 • Microsoft Producer για το Microsoft Office PowerPoint
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, κινέζικα (Ταϊβάν), κινέζικα (Κίνας), ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας), κορεατικά
 • Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)
  Γλώσσες: αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), γερμανικά (Γερμανίας), ιαπωνικά, κινέζικα (Ταϊβάν), κινέζικα (Κίνας), ιταλικά (Ιταλίας), ισπανικά (Ισπανίας), κορεατικά
 • Windows Journal Viewer 1.5
  Γλώσσες: κινέζικα (Ταϊβάν), γερμανικά (Γερμανίας), αγγλικά (Η.Π.Α.), γαλλικά (Γαλλίας), ιαπωνικά, κορεατικά, κινέζικα (Κίνας)
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0
  Γλώσσες: όλες οι γλώσσες που υποστηρίζονται
Το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool δεν θα εντοπίσει ούτε θα εγκαταστήσει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028 για τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Το Platform SDK με δυνατότητα αναδιανομής
 • Τη βιβλιοθήκη χρόνου εκτέλεσης του Microsoft Visual FoxPro 8.0
Το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool δεν θα εντοπίσει ούτε θα εγκαταστήσει ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-028 στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows 98, Windows 98 SE και Windows Millennium Edition
 • Windows NT 4.0 Workstation
 • Windows XP, εκδόσεις 64 bit
 • Windows Server 2003, εκδόσεις 64 bit
 • Windows XP Embedded
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο λήψης του εργαλείου σάρωσης και ενημέρωσης MS04-028 καθώς και για τον τρόπο χρήσης του εργαλείου με μια δέσμη ενεργειών εκκίνησης, μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης ή εκτελώντας το εργαλείο με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό το εργαλείο προορίζεται να παρέχει μια λύση σάρωσης και ανάπτυξης για τις ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν με το MS04-028, σε περιβάλλοντα όπου ο SMS ή οποιαδήποτε άλλη εταιρική λύση διαχείρισης δεν χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των ενημερωμένων εκδόσεων. Τα βήματα παρέχονται μόνο ως παράδειγμα. Ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε αυτά τα βήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του περιβάλλοντός σας.

Το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, έκδοση 2, έχει τη δυνατότητα εντοπισμού των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας του Microsoft .NET Framework 1.0 SP2, των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας του Microsoft .NET Framework 1.1 και του Microsoft Visual FoxPro 8.0.

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, έκδοση 2: MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, έκδοση 1:
Σημείωση Η προηγούμενη έκδοση του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool περιελάμβανε μόνο Service Pack για τα προϊόντα του Microsoft .NET Framework που αναφέρονται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS04-028. Η ενημερωμένη έκδοση αυτού του εργαλείου αναζητά μόνο τις ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 και του Microsoft .NET Framework 1.0 για κάθε προϊόν που αναφέρεται στην ενότητα "Λογισμικό που επηρεάζεται" του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS04-028, κατά τον έλεγχο για προϊόντα του Microsoft .NET Framework που χρειάζονται ενημέρωση. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την προηγούμενη έκδοση αυτού του εργαλείου και χρειάζονται εντοπισμό ή εγκατάσταση των Service Pack ή και τα δύο μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την αρχική έκδοση αυτού του εργαλείου και να χρησιμοποιήσουν τη νέα έκδοση για τον εντοπισμό του Microsoft Visual FoxPro 8.0. Η Microsoft συνιστά στους πελάτες της που χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσουν μόνο τη νέα έκδοση του εργαλείου, επειδή υποστηρίζει τις ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 και του Microsoft .NET Framework 1.0.

Επιλογές του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool

Το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool παρέχει τις ακόλουθες επιλογές.
 • Μόνο σάρωση: Με αυτήν την επιλογή γίνεται σάρωση του υπολογιστή για να εντοπιστούν οι ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν, όσον αφορά το MS04-028, και τα αποτελέσματα εγγράφονται σε αρχεία καταγραφής.
 • Σάρωση και ανάπτυξη: Με αυτήν την επιλογή γίνεται σάρωση του υπολογιστή για να εντοπιστούν οι ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν, όσον αφορά το MS04-028, και επιπλέον γίνεται εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων που λείπουν. Με αυτήν την επιλογή επίσης τα αποτελέσματα εγγράφονται σε αρχεία καταγραφής.

Μέθοδοι σάρωσης και ανάπτυξης

Το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool μπορεί να υλοποιηθεί για τη σάρωση και την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων που λείπουν για το MS04-028, με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Μέθοδος δέσμης ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή
 • Μέθοδος δέσμης ενεργειών σύνδεσης χρήστη
 • Μη αυτόματη μέθοδος με χρήση τοπικού φακέλου ή απομακρυσμένου κοινόχρηστου στοιχείου

Μέθοδος δέσμης ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή

Αυτή η μέθοδος ενεργοποιεί την εκτέλεση του εργαλείου σάρωσης κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Αυτή η μέθοδος θα λειτουργήσει μόνο σε περιβάλλον τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Οι υπολογιστές που βασίζονται σε Windows NT 4.0 Server δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο δέσμης ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή.
Μόνο σάρωση
Εάν θέλετε να εντοπίσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν για το MS04-028, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δέσμης ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ολοκληρώστε τα βήματα της ενότητας Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων.
 2. Ρυθμίστε μια δέσμη ενεργειών εκκίνησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστεs και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers) της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC), κάντε δεξιό κλικ στο όνομα τομέα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική προεπιλεγμένου τομέα (Default Domain Policy) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), έπειτα το στοιχείο Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δέσμες ενεργειών (Scripts).
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εκκίνηση (Startup) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη δέσμης ενεργειών (Add a Script).
  • Στο πλαίσιο Όνομα δέσμης ενεργειών (Script Name), πληκτρολογήστε wscript.exe.
  • Στο πλαίσιο Παράμετροι δέσμης ενεργειών (Script Parameters), πληκτρολογήστε //B \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\UpdateInstall.vbs.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 3. Για να εκτελέσετε μια σάρωση σε έναν υπολογιστή-πελάτη, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή-πελάτη που είναι μέλος του τομέα.
 4. Για να δείτε τα αποτελέσματα, εξετάστε τα αρχεία καταγραφής που βρίσκονται στο φάκελο \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\Results. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου.
Σάρωση και ανάπτυξη
Εάν θέλετε να εντοπίσετε και να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν για το MS04-028, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δέσμης ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ολοκληρώστε τα βήματα της ενότητας Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων.
 2. Συνεχίστε με τη ρύθμιση του διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή για ανάπτυξη.
 3. Ρυθμίστε μια δέσμη ενεργειών εκκίνησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα της MMC "Χρήστεs και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers), κάντε δεξιό κλικ στο όνομα τομέα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική προεπιλεγμένου τομέα (Default Domain Policy) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή/Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings for Computer Configuration) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Δέσμες ενεργειών (Scripts).
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Εκκίνηση (Startup) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη δέσμης ενεργειών (Add a Script).
  • Στο πλαίσιο Όνομα δέσμης ενεργειών (Script Name), πληκτρολογήστε wscript.exe.
  • Στο πλαίσιο Παράμετροι δέσμης ενεργειών (Script Parameters), πληκτρολογήστε //B \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 4. Για να εκτελέσετε σάρωση και ανάπτυξη σε έναν υπολογιστή-πελάτη, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή-πελάτη που είναι μέλος του τομέα.
 5. Για να δείτε τα αποτελέσματα, εξετάστε τα αρχεία καταγραφής που βρίσκονται στο φάκελο \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\Results. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου.

Μέθοδος δέσμης ενεργειών σύνδεσης

Σημαντικό Μην χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο δέσμης ενεργειών σύνδεσης σε υπολογιστές που βασίζονται σε Terminal Server. Η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών περιόδων λειτουργίας του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα αποτελέσματα.
Μόνο σάρωση
Εάν θέλετε να εντοπίσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν για το MS04-028, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δέσμης ενεργειών σύνδεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Ο συνδεδεμένος χρήστης πρέπει να έχει δικαιώματα διαχειριστή, για να εκτελεστεί με επιτυχία η δέσμη ενεργειών.
 1. Ολοκληρώστε τα βήματα της ενότητας Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων.
 2. Ρυθμίστε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα της MMC "Χρήστεs και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers), κάντε δεξιό κλικ στο όνομα τομέα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική προεπιλεγμένου τομέα (Default Domain Policy) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις του χρήστη/Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings for User Configuration) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Δέσμες ενεργειών (Scripts).
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Σύνδεση (Logon) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη δέσμης ενεργειών (Add a Script).
  • Στο πλαίσιο Όνομα δέσμης ενεργειών (Script Name), πληκτρολογήστε wscript.exe.
  • Στο πλαίσιο Παράμετροι δέσμης ενεργειών (Script Parameters), πληκτρολογήστε //B \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\UpdateInstall.vbs.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 3. Για να εκτελέσετε μια σάρωση σε έναν υπολογιστή-πελάτη, αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή-πελάτη και κατόπιν συνδεθείτε ξανά με λογαριασμό διαχειριστή για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών.
 4. Για να δείτε τα αποτελέσματα, εξετάστε τα αρχεία καταγραφής που βρίσκονται στο φάκελο \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\Results. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου.
Σάρωση και ανάπτυξη
Εάν θέλετε να εντοπίσετε και να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις που λείπουν για το MS04-028, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δέσμης ενεργειών σύνδεσης χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ολοκληρώστε τα βήματα της ενότητας Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων.
 2. Συνεχίστε με τη ρύθμιση του διακομιστή. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή για ανάπτυξη.
 3. Ρυθμίστε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα της MMC "Χρήστεs και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers), κάντε δεξιό κλικ στο όνομα τομέα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική προεπιλεγμένου τομέα (Default Domain Policy) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις του χρήστη/Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings for User Configuration) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Δέσμες ενεργειών (Scripts).
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Σύνδεση (Logon) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη δέσμης ενεργειών (Add a Script).
  • Στο πλαίσιο Όνομα δέσμης ενεργειών (Script Name), πληκτρολογήστε wscript.exe.
  • Στο πλαίσιο Παράμετροι δέσμης ενεργειών (Script Parameters), πληκτρολογήστε //B \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).
 4. Για να εκτελέσετε σάρωση και ανάπτυξη σε έναν υπολογιστή-πελάτη, αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή-πελάτη και κατόπιν συνδεθείτε ξανά με λογαριασμό διαχειριστή για την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών.
 5. Για να δείτε τα αποτελέσματα, εξετάστε τα αρχεία καταγραφής που βρίσκονται στο φάκελο \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\Results. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου.

Μη αυτόματη μέθοδος

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, το εργαλείο πρέπει να εκτελεστεί από ένα λογαριασμό χρήστη που είναι μέλος της τοπικής ομάδας Administrators.
Από τοπικό φάκελο
Scanning only
 1. Κάντε λήψη του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
  ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου του MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, έκδοση 2 (Αγγλική έκδοση).
 2. Εκτελέστε το αρχείο 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe και κατόπιν εγκαταστήστε το σε έναν τοπικό φάκελο.
 3. Για να εκτελέσετε μια σάρωση στον τοπικό υπολογιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  WScript.exe //B Διαδρομή\UpdateInstall.vbs
 4. Για να δείτε τα αποτελέσματα, εξετάστε τα αρχεία καταγραφής που βρίσκονται στο φάκελο %windir%\system32\Vpcache\Updatescan. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου.
Σάρωση και ανάπτυξη
 1. Κάντε λήψη του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
  ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου του MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, έκδοση 2 (Αγγλική έκδοση).
 2. Εκτελέστε το αρχείο 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe και κατόπιν εγκαταστήστε το σε έναν τοπικό φάκελο.
 3. Στον τοπικό φάκελο όπου εξαγάγατε το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα UpdateStore. Στο φάκελο UpdateStore, δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα Updates.
 4. Στο φάκελο Updates, δημιουργήστε μια δομή φακέλου για την αποθήκευση των ενημερωμένων εκδόσεων. Δημιουργήστε τη δομή φακέλου όπως περιγράφεται στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή για ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε μια κοινόχρηστη θέση αρχείων για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν τοπικό υπολογιστή.
 5. Για να εκτελέσετε σάρωση και εγκατάσταση στον τοπικό υπολογιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  wscript //b Διαδρομή\updateinstall.vbs /store Διαδρομή\updates /install
Από ένα απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο
Μόνο σάρωση
 1. Ολοκληρώστε τα βήματα της ενότητας Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων.
 2. Για να εκτελέσετε σάρωση στον τοπικό υπολογιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  WScript.exe //B \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\UpdateInstall.vbs
 3. Για να δείτε τα αποτελέσματα, εξετάστε τα αρχεία καταγραφής που βρίσκονται στο φάκελο \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\Results. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου.
Σάρωση και ανάπτυξη
 1. Ολοκληρώστε τα βήματα της ενότητας Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων.
 2. Συνεχίστε με τη ρύθμιση του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή για ανάπτυξη.
 3. Για να εκτελέσετε σάρωση και ανάπτυξη στον τοπικό υπολογιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  WScript.exe //B \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install
 4. Για να δείτε τα αποτελέσματα, εξετάστε τα αρχεία καταγραφής που βρίσκονται στο φάκελο \\Όνομα_διακομιστή\UpdateStore\Results. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου.

Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων

 1. Κάντε λήψη του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
  ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου του MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, έκδοση 2 (Αγγλική έκδοση).
 2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του διακομιστή και του κοινόχρηστου στοιχείου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Εγκαταστήστε ένα κοινόχρηστο στοιχείο σε ένα διακομιστή-μέλος και κατόπιν ονομάστε το UpdateStore.
  • Εκτελέστε το αρχείο 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe και κατόπιν εγκαταστήστε το στο φάκελο UpdateStore.
  • Ρυθμίστε τα δικαιώματα για το ακόλουθο κοινόχρηστο στοιχείο καθώς και για το σύστημα αρχείων NTFS:
   • Δικαιώματα για το κοινόχρηστο στοιχείο:
    • Προσθέστε το λογαριασμό χρήστη τομέα για το χρήστη που διαχειρίζεται αυτό το κοινόχρηστο στοιχείο και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή Πλήρης έλεγχος (Full Control).
    • Καταργήστε την ομάδα Everyone.
    • Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο δέσμης ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή, προσθέστε την ομάδα Domain Computers με δικαιώματα αλλαγής (Change) και ανάγνωσης (Read). Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο δέσμης ενεργειών σύνδεσης, προσθέστε την ομάδα Authenticated Users με δικαιώματα αλλαγής (Change) και ανάγνωσης (Read).
   • Δικαιώματα για το NTFS:
    • Προσθέστε το λογαριασμό χρήστη τομέα για το χρήστη που διαχειρίζεται αυτό το κοινόχρηστο στοιχείο και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή Πλήρης έλεγχος (Full Control).
    • Καταργήστε την ομάδα Everyone, εάν υπάρχει στη λίστα.

     Σημείωση Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους κατά την κατάργηση της ομάδας Everyone, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και κατόπιν καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων από το γονικό αντικείμενο σε αυτό το αντικείμενο (Allow Inheritable permissions from parent to propagate to this object).
    • Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο δέσμης ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή, παραχωρήστε στην ομάδα Domain Computers δικαιώματα "Ανάγνωση και εκτέλεση" (Read and Execute), "Λίστα περιεχομένων φακέλου" (List Folder Contents) και "Ανάγνωση" (Read).
    • Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο δέσμης ενεργειών σύνδεσης, παραχωρήστε στην ομάδα Authenticated Users δικαιώματα "Ανάγνωση και εκτέλεση" (Read and Execute), "Λίστα περιεχομένων φακέλου" (List Folder Contents) και "Ανάγνωση" (Read).
  • Στο φάκελο UpdateStore, δημιουργήστε ένα φάκελο και ονομάστε τον Results. Εδώ θα συγκεντρωθούν τα τελικά αρχεία αναφοράς κατά τη διαδικασία σάρωσης.
  • Ρυθμίστε τα δικαιώματα NTFS στο φάκελο Results. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους:

   Σημείωση Μην αλλάξετε τα δικαιώματα για το κοινόχρηστο στοιχείο σε αυτό το βήμα.
   • Προσθέστε το λογαριασμό χρήστη τομέα για το χρήστη που διαχειρίζεται αυτό το κοινόχρηστο στοιχείο και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή Πλήρης έλεγχος (Full Control).
   • Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο δέσμης ενεργειών εκκίνησης υπολογιστή, παραχωρήστε στην ομάδα Domain Computers δικαιώματα "Τροποποίηση" (Modify), "Ανάγνωση και εκτέλεση" (Read and Execute), "Λίστα περιεχομένων φακέλου" (List Folder Contents), "Ανάγνωση" (Read) και "Εγγραφή" (Write).
   • Εάν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο δέσμης ενεργειών σύνδεσης, παραχωρήστε στην ομάδα Authenticated Users δικαιώματα "Τροποποίηση" (Modify), "Ανάγνωση και εκτέλεση" (Read and Execute), "Λίστα περιεχομένων φακέλου" (List Folder Contents), "Ανάγνωση" (Read) και "Εγγραφή" (Write).
  • Ρυθμίστε τις παραμέτρους του αρχείου UpdateInstall.ini, όπως περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή για ανάπτυξη

 1. Εγκαταστήστε τις δομές φακέλων που απαιτούνται από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Στον κοινόχρηστο φάκελο (UpdateStore) που δημιουργήσατε στην ενότητα Αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων, δημιουργήστε την ακόλουθη δομή φακέλου:
  - UpdateStore  \ Result  - Updates    - .Net Framework 1.0      \ 1033    - .Net Framework 1.1      \ 0    + Internet Explorer 6    - Office      - 831931        \ 0      + 831932      + 832332      + 838344      + 838345      + 838905    - PictureIt! or Digital Image v6      - 1033    + PictureIt! or Digital Image v7    + PictureIt! or Digital Image v9    + Producer for 2003    + Visual Studio .NET 2002    + Visual Studio .NET 2003    + Windows Server 2003    - Windows XP      \ 1033


  Η Microsoft παρέχει ένα αρχείο δέσμης για αυτόματη δημιουργία της κατάλληλης δομής φακέλου. Για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο δέσμης MakeFolders.cmd, δημιουργήστε έναν κενό φάκελο Updates και κατόπιν εκτελέστε το αρχείο δέσμης με την ακόλουθη σύνταξη:
  MakeFolders.cmd ΔιαδρομήLocaleID
  Σημείωση Διαδρομή είναι η διαδρομή του φακέλου Updates και LocaleID είναι το αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων (LCID) για τις γλώσσες που θέλετε να εγκαταστήσετε. Για παράδειγμα:
  MakeFolders.cmd c:\UpdateStore\Updates 1033
  Μπορείτε να εκτελέσετε το αρχείο δέσμης πολλές φορές στον ίδιο φάκελο Updates, για να δημιουργήσετε όσους φακέλους τοπικών ρυθμίσεων χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη σχετικής διαδρομής ".", για να υποδείξετε τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια δομή φακέλου για αγγλικές (Η.Π.Α.) ενημερωμένες εκδόσεις στον τρέχοντα κατάλογο, θα εκτελούσατε την ακόλουθη εντολή:
  Makefolders.cmd . 1033
  Σημειώστε ότι το αρχείο δέσμης χρησιμοποιεί την εντολή Cacls.exe για να ορίσει τα δικαιώματα στους φακέλους που δημιουργεί. Τα δικαιώματα για όλα τα αρχεία και τους φακέλους στη διαδρομή Διαδρομή θα ρυθμιστούν σε Administrators/Πλήρης έλεγχος (Administrators/Full Control) και Everyone/Ανάγνωση (Everyone/Read).

  Σημείωση Μετά την εκτέλεση της εντολής Makefolders.cmd, πρέπει επίσης να μετονομάσετε όλα τα ονόματα φακέλων των Picture It/Digital Image, όπως σημειώνεται:
  • PictureIt! ή Digital Image v6 σε Picture It! ή Digital Image v6
  • PictureIt! ή Digital Image v7 σε Picture It! ή Digital Image v7
  • PictureIt! ή Digital Image v9 σε Picture It! ή Digital Image v9
 2. Η δομή φακέλου για τα αρχεία ενημερωμένων εκδόσεων δημιουργείται με τους ακόλουθους κανόνες. Εάν χρησιμοποιήσετε το αρχείο δέσμης για να δημιουργήσετε τη δομή φακέλου, αυτή η διαδικασία θα γίνει αυτόματα:
  • Οι υποφάκελοι στο φάκελο Updates αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα. Τα ονόματα προϊόντων πρέπει να είναι τα ίδια με τα ονόματα προϊόντων που βρίσκονται στη στήλη Product στο αρχείο UpdateList.xls. Το αρχείο UpdateList.xls βρίσκεται στο κοινόχρηστο στοιχείο UpdateStore. Η λίστα Product παρέχεται για αναφορά, αλλά το ίδιο το αρχείο δεν επηρεάζει τη διαδικασία της σάρωσης ή της ανάπτυξης με κανέναν τρόπο. Το αρχείο UpdateList.xls δεν περιλαμβάνει τις ενημερωμένες εκδόσεις του Office, του Visio ή του Project.

   Εάν δημιουργείτε ένα φάκελο με όνομα που αρχίζει με "." (τελεία), πρέπει να δημιουργήσετε το φάκελο από τη γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, πρέπει να πληκτρολογήσετε md .Net Framework 1.0. Εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους κατά τη δημιουργία του φακέλου, μπορεί να έχετε απενεργοποιήσει τις επεκτάσεις των εντολών. Για να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις των εντολών, πληκτρολογήστε cmd e:on σε μια γραμμή εντολών. Αφού δημιουργήσετε το φάκελο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις των εντολών, πληκτρολογώντας cmd e:off στη γραμμή εντολών.
  • Για ενημερωμένες εκδόσεις του Office: Δημιουργήστε υποφακέλους που ονομάζονται σύμφωνα με τον αριθμό άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Για παράδειγμα, για την ενημερωμένη έκδοση του Project 2002, θα χρησιμοποιούσατε τον αριθμό 831931. Μόλις δημιουργήσετε τους φακέλους της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), δημιουργήστε έναν υποφάκελο σε κάθε φάκελο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) και κατόπιν ονομάστε τον υποφάκελο 0 (μηδέν). Αυτός είναι ο φάκελος όπου πρέπει να τοποθετήσετε την ενημερωμένη έκδοση με πλήρη αρχεία της οποίας έχετε κάνει λήψη για το κατάλληλο προϊόν του Office.
  • Για το .NET Framework 1.1, το Visual Studio .NET 2002 και το Visual Studio .NET 2003: Δημιουργήστε ένα φάκελο για κάθε προϊόν. Σε κάθε φάκελο προϊόντος, δημιουργήστε έναν υποφάκελο που ονομάζεται 0 (μηδέν).
  • Για προϊόντα εκτός από το Office, το .NET Framework 1.1 και το Visual Studio .NET 2002 και 2003: Ονομάστε τους υποφακέλους με το LCID της ενημερωμένης έκδοσης που εγκαθιστάτε. Για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 1033 για τις ενημερωμένες εκδόσεις στα αγγλικά (Η.Π.Α.). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναγνωριστικά τοπικών ρυθμίσεων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):.
  • Λίστα αναγνωριστικών τοπικών ρυθμίσεων
   Ακολουθεί μια λίστα γλωσσών με τα αντίστοιχα αναγνωριστικά τοπικών ρυθμίσεών τους, τα οποία υποστηρίζονται από διάφορες ενημερωμένες εκδόσεις που μπορεί να αναπτύξει το εργαλείο:
   • 1033 αγγλικά - Η.Π.Α.
   • 1036 γαλλικά - Γαλλίας
   • 1031 γερμανικά - Γερμανίας
   • 1041 ιαπωνικά
   • 1040 ιταλικά - Ιταλίας
   • 1034 ισπανικά - Ισπανίας
   • 1042 κορεατικά
   • 1028 κινέζικα - Ταϊβάν
   • 4100 κινέζικα - Κίνας
 3. Κάντε λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων.

  Για ενημερωμένες εκδόσεις που αφορούν το Office, το Visio και το Project, κάντε λήψη κάθε ισχύουσας ενημερωμένης έκδοσης με πλήρη αρχεία από τις συνδέσεις που παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-028. Τοποθετήστε τις ενημερωμένες εκδόσεις με πλήρη αρχεία στον αντίστοιχο φάκελο. Για παράδειγμα, για το Project 2002 θα τοποθετούσατε την ενημερωμένη έκδοση με πλήρη αρχεία στο φάκελο UpdateStore\Updates\Office\831031\0.

  Για ενημερωμένες εκδόσεις που δεν αφορούν το Office, μπορείτε να εντοπίσετε την πλήρη λίστα των στοιχείων λήψης που είναι διαθέσιμα για αυτό το ενημερωτικό δελτίο στο αρχείο UpdateList.xls. Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο κοινόχρηστο στοιχείο UpdateStore. Τοποθετήστε το εκτελέσιμο αρχείο του οποίου κάνατε λήψη (αρχείο .exe) στο φάκελο που ονομάζεται σύμφωνα με το LCID, στο φάκελο του προϊόντος. Για παράδειγμα, για την αγγλική ενημερωμένη έκδοση για τα Windows XP, τοποθετήστε το εκτελέσιμο αρχείο στο φάκελο UpdateStore\Updates\Windows XP\1033.

Ρύθμιση παραμέτρων του αρχείου UpdateInstall.ini

Η συμπεριφορά του εργαλείου MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool καθορίζεται από το αρχείο UpdateInstall.ini. Μπορείτε να καθορίσετε έξι παραμέτρους σε αυτό το αρχείο. Όλες αυτές οι παράμετροι βρίσκονται κάτω από μια επικεφαλίδα ενότητας [CommandLine]. Μπορείτε να καθορίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους:
 • Share= \\Όνομα_διακομιστή\Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου\Διαδρομή
  Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη θέση στην οποία το εργαλείο θα εγγράψει τα αρχεία καταγραφής του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου. Συμπεριλάβετε την πλήρη διαδρομή του φακέλου προορισμού.
 • Store= \\Όνομα_διακομιστή\Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου
  Αυτή η παράμετρος καθορίζει τη θέση των αρχείων των ενημερωμένων εκδόσεων κάθε προϊόντος. Εάν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για την ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων, συνιστάται η δημιουργία της δομής φακέλων ανάπτυξης σε αυτό το σημείο.

  Σημείωση Το εργαλείο θα αναζητήσει ένα φάκελο Updates στο κοινόχρηστο στοιχείο. Μην συμπεριλάβετε το φάκελο Updates στη διαδρομή.
 • Norestart= {True|False}
  Όταν αυτή η παράμετρος έχει τιμή True, το εργαλείο δεν θα κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων, ακόμα και αν μία ή περισσότερες από τις εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις απαιτούν επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Όταν αυτή η παράμετρος οριστεί σε False, αν το εργαλείο εγκαταστήσει μία ή περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντος που απαιτούν επανεκκίνηση για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το εργαλείο θα ξεκινήσει ξανά τον υπολογιστή για να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων. Είναι δυνατό, παρότι απίθανο, μια ενημερωμένη έκδοση να μην εγκαθίσταται πάντα σωστά και, παρόλα αυτά, να προκαλέσει την επανεκκίνηση του υπολογιστή από το εργαλείο. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, ο υπολογιστής ενδέχεται να κάνει συνεχώς επανεκκίνηση. Για να διορθώσετε το ζήτημα, ορίστε για την παράμετρο NoRestart τιμή True. Αυτό θα επιτρέψει στον υπολογιστή να κάνει κανονικά επανεκκίνηση και θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλύσετε το ζήτημα.

  Σημείωση Εάν εγκατασταθεί από το εργαλείο το Microsoft Producer, δεν μπορεί να αποφευχθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή. Για να αποφύγετε τις ανεπιθύμητες επανεκκινήσεις των υπολογιστών που έχουν εγκατεστημένο το Producer, μην αντιγράψετε την ενημερωμένη έκδοση για το Producer στην κοινόχρηστη θέση αρχείων UpdateStore. Αντί για αυτό, ενημερώστε με μη αυτόματο τρόπο τους υπολογιστές στους οποίους είναι εγκατεστημένο το Producer.
 • Debug=
  Αφήστε κενή αυτήν την παράμετρο, εκτός αν σας δοθούν άλλες οδηγίες από τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services).
 • Authorized=
  Αυτή η παράμετρος είναι μια λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων του Office για τις οποίες το εργαλείο θα αναφέρει ότι λείπουν, αν δεν υπάρχουν στον υπολογιστή. Εάν αυτή η παράμετρος μείνει κενή, το εργαλείο θα κάνει αναφορά για όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις του Office.
 • ScanInterval=
  Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον αριθμό των ημερών αναμονής του εργαλείου, μέχρι να επαναλάβει τη σάρωση ενός υπολογιστή που έχει διαπιστωθεί ότι δεν χρειάζεται ενημερωμένες εκδόσεις. Αυτή η παράμετρος είναι πολύτιμη για την ανάπτυξη του εργαλείου μέσω μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης ή εκκίνησης υπολογιστή. Αντί να εκτελείται σε κάθε σύνδεση ή εκκίνηση, το εργαλείο θα ελέγχει πρώτα αν, κατά την τελευταία του εκτέλεση, διαπίστωσε ότι δεν χρειάζονταν ενημερωμένες εκδόσεις. Σε περίπτωση που δεν χρειάζονταν ενημερωμένες εκδόσεις, το εργαλείο θα εκτελέσει άλλη σάρωση, μόνο αν έχουν παρέλθει περισσότερες από Τιμή_ScanInterval ημέρες. Με τον τρόπο αυτό, το εργαλείο είναι δυνατό να παρέχει ενημερωμένες εκδόσεις για προϊόντα που εγκαταστάθηκαν σε έναν υπολογιστή μετά την ανάπτυξη του εργαλείου. Ωστόσο, το εργαλείο δεν δημιουργεί πάρα πολλά αρχεία καταγραφής δεδομένων εξόδου. Το εργαλείο αποθηκεύει την ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε για τελευταία φορά και διαπίστωσε ότι ο υπολογιστής δεν χρειαζόταν ενημερωμένες εκδόσεις στην ακόλουθη τιμή μητρώου:
  HKEY_LOCAL_computer\Software\Microsoft\Updates\UpdateScan\LastRun
  Το εργαλείο εξετάζει την παράμετρο ScanIntervalμόνο αν είχε προηγουμένως καθορίσει ότι όλες οι ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις ήταν εγκατεστημένες σε έναν υπολογιστή. Εάν λείπει μία ή περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις, το εργαλείο θα σαρώσει και θα αναπτύξει τις κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις στην επόμενη εκτέλεσή του, ανεξάρτητα από την τιμή της παραμέτρου ScanInterval.

  Εάν θέλετε να γίνεται σάρωση κάθε φορά που εκτελείται το εργαλείο, ορίστε την τιμή 0 (μηδέν) για αυτήν την παράμετρο.

  Εάν θέλετε το εργαλείο να εγκαταστήσει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις και κατόπιν να μην εκτελεστεί ποτέ ξανά, ορίστε έναν αυθαίρετα μεγάλο αριθμό, όπως 9999, για αυτήν την παράμετρο.

  Εάν θέλετε να επαναλάβετε τη σάρωση ενός μεμονωμένου υπολογιστή πριν να παρέλθουν Τιμή_ScanInterval ημέρες, διαγράψτε την τιμή μητρώου
  HKEY_LOCAL_computer\Software\Microsoft\Updates\UpdateScan\LastRun
  , πριν να επαναλάβετε τη σάρωση του υπολογιστή. Εάν θέλετε να επαναλάβετε τη σάρωση όλων των υπολογιστών που βρίσκονται στο περιβάλλον σας, ορίστε αυτήν την παράμετρο σε 0 (μηδέν).

Ανάλυση των δεδομένων εξόδου του εργαλείου

Το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool παράγει δεδομένα εξόδου σε δύο θέσεις, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναλύσετε τα αποτελέσματα της σάρωσης και του εντοπισμού. Μπορείτε επίσης να συγκεντρώσετε αυτές τις αναφορές για ανάλυση σε επίπεδο εταιρείας.

Το εργαλείο αναφέρει πάντα δεδομένα εξόδου στον τοπικό υπολογιστή, στο φάκελο %windir%\system32\VPCache\UpdateScan. Τα αρχεία εξόδου είναι τα εξής: Result.txt, UpdateScan.log, Results.xml και Result.csv. Αυτά τα αρχεία αντικαθίστανται κάθε φορά που εκτελείτε το εργαλείο.

Το εργαλείο εγγράφει επίσης αρχεία εξόδου στην κοινόχρηστη θέση αρχείων που καθορίζεται στην παράμετρο Share του αρχείου UpdateInstall.ini. Τα αρχεία εξόδου ονομάζονται Όνομα_υπολογιστή_Ημερομηνία.txt και Όνομα_υπολογιστή_Ημερομηνία.csv, όπου Όνομα_υπολογιστή είναι το όνομα NetBIOS του υπολογιστή και Ημερομηνία είναι η ημερομηνία στη μορφή εεεεμμηηωωλλδδ.

Τα αρχεία .csv είναι σε μορφή Unicode. Για να προβάλετε αυτά τα αρχεία στο Excel, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Excel.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
 3. Στη λίστα Αρχεία τύπου (Files of type), κάντε κλικ στο στοιχείο *.csv.
 4. Κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να ανοίξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 5. Ο "Οδηγός εισαγωγής" (Import Wizard) θα σας καθοδηγήσει για το άνοιγμα του αρχείου.

Result.txt

Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο VPCache\UpdateScan στον υπολογιστή όπου εκτελέστηκε η σάρωση. Το αρχείο Result.txt είναι ένα αρχείο με δυνατότητα ανάγνωσης από το χρήστη, το οποίο καταγράφει την πρόοδο της εκτέλεσης του εργαλείου, παραθέτει τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για τις οποίες το εργαλείο διαπίστωσε ότι έλειπαν από τον υπολογιστή και αναγράφει τις ενημερωμένες εκδόσεις που εφάρμοσε ή προσπάθησε να εφαρμόσει το εργαλείο στον υπολογιστή. Αυτό το αρχείο είναι χρήσιμο για τη μη αυτόματη εξέταση της εκτέλεσης του εργαλείου.

Σημείωση Το εργαλείο θα εκτελεστεί μόνο στα λειτουργικά συστήματα της Microsoft που υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή. Εάν εκτελέσετε το εργαλείο σε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
No checks apply to this system
Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, σημαίνει ότι ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το εργαλείο εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται.
 • Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα προϊόντα εκτός του Office που να είναι ευάλωτα στο θέμα ευπάθειας MS04-028.
Πρέπει να επιβεβαιώσετε με μη αυτόματο τρόπο ότι το εργαλείο εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται. Δηλαδή, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι υποστηρίζεται ο συνδυασμός του λειτουργικού συστήματος και του Service Pack του λειτουργικού συστήματος. Εάν το εργαλείο εντοπισμού διαπιστώσει ότι δεν απαιτούνται ενημερωμένες εκδόσεις στο σύστημα, θα υπάρχει το ακόλουθο κείμενο στο αρχείο Result.txt:
no missing updates detected
Αυτό το κείμενο υποδεικνύει ότι το λειτουργικό σύστημα και όλες οι ισχύουσες εφαρμογές έχουν ενημερωθεί σωστά.

Το αρχείο Result.txt περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προϊόντα που εντοπίζονται και ενημερώνονται από το εργαλείο.

UpdateScan.log

Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο VPCache\UpdateScan στον υπολογιστή όπου εκτελέστηκε η σάρωση. Το αρχείο UpdateScan.log είναι κυρίως ένα αρχείο καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων της εκτέλεσης του εργαλείου. Δεν είναι πρακτικό για τους περισσότερους χρήστες να χρησιμοποιήσουν αυτό το αρχείο για να καταγράψουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του εργαλείου.

Results.xml

Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο VPCache\UpdateScan στον υπολογιστή όπου εκτελέστηκε η σάρωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Results.xml για να συγκεντρώσετε δεδομένα σχετικά με ενημερωμένες εκδόσεις που δεν αφορούν το Office σε μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα, το πεδίο Status υποδεικνύει αν μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση είναι εφαρμόσιμη ή εγκατεστημένη.

Το αρχείο XML δεν θα περιέχει δεδομένα σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις του Office, αναθεωρήστε το αρχείο OfficeUpdate.MOF στο φάκελο NSHC.

OfficeUpdate.MOF

Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο VPCache\UpdateScan\NSHC. Το αρχείο OfficeUpdate.MOF περιέχει τα αποτελέσματα από το εργαλείο εντοπισμού για το Office (Office Detection Tool). Συμπληρώνει τα δεδομένα εξόδου στο αρχείο Results.xml.

Result.csv

Αυτό το αρχείο βρίσκεται στο φάκελο VPCache\UpdateScan στον υπολογιστή όπου εκτελέστηκε η σάρωση. Το αρχείο Result.csv είναι ένα αρχείο κειμένου οριοθετημένο με κόμματα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συγκεντρώσετε δεδομένα σε μια επιχείρηση. Περιέχει μια γραμμή κεφαλίδας που υποδεικνύει τη σειρά των πεδίων στο αρχείο και μία γραμμή για κάθε προϊόν που επηρεάζεται και εντοπίστηκε κατά τη σάρωση.

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τα πεδία του αρχείου:
ΠεδίοΠεριγραφή
computerNameΤο όνομα NetBIOS του υπολογιστή.
ScanDate Η ημερομηνία της σάρωσης, σε μορφή ημερομηνίας WMI. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφή ημερομηνίας WMI, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Operating System Το λειτουργικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του Service Pack.
Product Το όνομα του προϊόντος που επηρεάζεται και εντοπίστηκε από το εργαλείο στον υπολογιστή. Ενδέχεται να εντοπιστούν πολλά προϊόντα που επηρεάζονται σε έναν υπολογιστή.
Title Ο τίτλος του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που ισχύει για το προϊόν που εντοπίστηκε.
KB Ο αριθμός του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που ισχύει για το προϊόν που εντοπίστηκε.
Status Η κατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης για το προϊόν που εντοπίστηκε. Το πεδίο κατάστασης θα έχει μία από τις ακόλουθες τιμές:

Applicable
Installed
LocaleID Οι τοπικές ρυθμίσεις του προϊόντος που επηρεάζεται.
Binary Το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου της ενημερωμένης έκδοσης.
BinPathΗ διαδρομή από την οποία μπορεί να ληφθεί το δυαδικό αρχείο από την τοποθεσία της Microsoft στο Web.
Το αρχείο Result.csv περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προϊόντα που εντοπίζονται και ενημερώνονται από το εργαλείο.

Το πεδίο κατάστασης υποδεικνύει αν υπάρχει μια απαιτούμενη ενημερωμένη έκδοση. Η κατάσταση Applicable υποδεικνύει ότι το εργαλείο εντόπισε ένα προϊόν με το θέμα ευπάθειας MS04-028 που δεν έχει ενημερωθεί. Η κατάσταση Installed υποδεικνύει ότι η ενημερωμένη έκδοση υπάρχει στον υπολογιστή.

Εάν απαιτούνται ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υπολογιστή, το εργαλείο θα παρουσιάσει κατάσταση Applicable για κάθε ευπαθές προϊόν. Κατόπιν, θα ξεκινήσει το κατάλληλο πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων. Για να επιβεβαιώσετε ότι οι ενημερωμένες εκδόσεις εγκαταστάθηκαν με επιτυχία, πρέπει να εκτελέσετε το εργαλείο ξανά και κατόπιν να βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση για όλα τα προϊόντα είναι Installed.

Σημείωση Η Microsoft μπορεί να προσθέσει πεδία στο αρχείο .csv στο μέλλον. Ωστόσο, η Microsoft δεν θα αλλάξει τη σειρά ή τη μορφή των πεδίων που υπάρχουν ήδη και τεκμηριώνονται σε αυτό το άρθρο.

Όνομα_υπολογιστή_Ημερομηνία.txt

Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται στην κοινόχρηστη θέση αρχείων αποτελεσμάτων που καθορίζεται στο αρχείο UpdateInstall.ini. Το αρχείο Όνομα_υπολογιστή_Ημερομηνία.txt είναι αντίγραφο του αρχείου Result.txt που αποθηκεύεται στον τοπικό υπολογιστή.

Όνομα_υπολογιστή_Ημερομηνία.csv

Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται στην κοινόχρηστη θέση αρχείων αποτελεσμάτων που καθορίζεται στο αρχείο UpdateInstall.ini. Το αρχείο Όνομα_υπολογιστή_Ημερομηνία.csv είναι ένα αντίγραφο του αρχείου Result.csv, το οποίο αποθηκεύεται στον τοπικό υπολογιστή.

Συγκέντρωση δεδομένων από πολλούς υπολογιστές

Οι εταιρικοί πελάτες μπορεί να θέλουν να συγκεντρώσουν τα δεδομένα εξόδου από πολλούς υπολογιστές σε μια ευανάγνωστη έκθεση, βάση δεδομένων ή άλλη μορφή, για σκοπούς αναφοράς ή ελέγχου συμμόρφωσης. Λόγω των ποικίλων απαιτήσεων των πελατών, η Microsoft δεν προσφέρει μια ενιαία λύση αναφοράς με το εργαλείο. Ωστόσο, τα αρχεία .csv που αποθηκεύονται σε μια κεντρική κοινόχρηστη θέση αρχείων σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν τη συγκεντρωτική αναφορά.

Κατάργηση εγκατάστασης του εργαλείου

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του εργαλείου από υπολογιστές-πελάτες, διαγράψτε το φάκελο %windir%\system32\VPCache\UpdateScan.

Περιορισμοί

 • Πρέπει να εκτελείτε το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool σε περιβάλλον διαχειριστή ή συστήματος.
 • Αυτό το εργαλείο έχει δοκιμαστεί μόνο σε Windows 2000 και νεότερα λειτουργικά συστήματα με υποστηριζόμενα Service Pack. Όταν το εργαλείο εκτελεστεί σε ρύθμιση παραμέτρων λειτουργικού συστήματος που δεν υποστηρίζεται, όπως το Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  No checks apply to this system
 • Αυτό το εργαλείο εκτελεί μόνο τοπικές σαρώσεις.
 • Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για την ανάπτυξη προϊόντων του Office, πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο ανάπτυξης. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να αποκτήσετε μια αναφορά σάρωσης.
 • Αυτό το εργαλείο δεν εντοπίζει εφαρμογές άλλων κατασκευαστών που μπορεί να χρησιμοποιούν μια ευπαθή έκδοση του στοιχείου GDI+. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-028.
 • Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή προσαρμογή του εργαλείου σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA).
 • Η Microsoft υποστηρίζει το εργαλείο MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool μόνο με εκτέλεση της δέσμης ενεργειών Updateinstall.vbs. Οποιοδήποτε άλλο σημείο εισόδου σε αυτό το εργαλείο δεν υποστηρίζεται.
 • Για να εκτελέσετε το εργαλείο σε υπολογιστές με Windows NT 4.0 Server, πρέπει να έχετε τα ακόλουθα στοιχεία εγκατεστημένα στον υπολογιστή. Εάν αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν, το εργαλείο δεν θα εκτελεστεί σωστά και δεν θα δημιουργηθούν αναφορές δεδομένων εξόδου:
 • Σε ορισμένες περιστάσεις, κατά τον εντοπισμό, μπορεί να σας ζητηθεί η θέση προέλευσης των αρχείων του Office. Εάν παρουσιαστεί αυτή τη συμπεριφορά, βεβαιωθείτε ότι ο Windows Installer 2.0 είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή. Ο Windows Installer 2.0 απαιτείται για τις ενημερωμένες εκδόσεις του Office σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-028.
 • Το εργαλείο έχει δοκιμαστεί μόνο σε υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα με υποστηριζόμενες εκδόσεις των προϊόντων που επηρεάζονται. Το εργαλείο ενδέχεται να αναφέρει ανακριβείς πληροφορίες ή να μην αναφέρει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που δεν υποστηρίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες εκδόσεις προϊόντων, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
  Πολιτική κύκλου ζωής των Windows
  http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/default.mspx

  Ημερομηνίες κύκλου ζωής προϊόντων - Οικογένεια προϊόντων των Windows
  http://support.microsoft.com/gp/lifeselect
 • Απαιτείται η παρουσία του MSXML 3.0 (Microsoft XML Parser) σε οποιονδήποτε υπολογιστή εκτελείται το εργαλείο. Το MSXML 3.0 εγκαθίσταται από τον Internet Explorer 6 και τον Internet Explorer 6 SP1. Το MSXML 3.0 είναι επίσης μέρος του Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  269238 Λίστα εκδόσεων του προγράμματος ανάλυσης Microsoft XML Parser
 • Το εργαλείο απαιτεί Internet Explorer 6 ή Internet Explorer 6 SP1. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε1: Γιατί η έκθεση Result.txt αναφέρει No checks apply to this system, αλλά εξακολουθεί να υποδεικνύει ότι απαιτούνται ενημερωμένες εκδόσεις του Office;

A1: Το εργαλείο Enterprise Update Scanning Tool αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα μέρος σαρώνει το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές που δεν ανήκουν στο Office και το δεύτερο μέρος εκτελεί σάρωση των εφαρμογών του Office. Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα σάρωσης που δεν αφορά το Office δεν εντόπισε ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στον υπολογιστή.

Αυτό το μήνυμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν απαιτούνται ενημερωμένες εκδόσεις. Ο υπολογιστής ενδέχεται να έχει ένα λειτουργικό σύστημα που δεν είναι ευπαθές, αλλά να έχει εγκατεστημένα προϊόντα του Office που είναι ευπαθή. Σε αυτήν την περίπτωση, στο αρχείο Result.txt θα υπάρχουν ενδείξεις από τη σάρωση του Office ότι απαιτούνται ενημερωμένες εκδόσεις.

Μπορεί επίσης να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, εάν εκτελείτε το εργαλείο σε πλατφόρμα που δεν υποστηρίζεται. Δηλαδή, ο συνδυασμός λειτουργικού συστήματος και Service Pack δεν υποστηρίζεται. Το εργαλείο θα εκτελέσει τη σάρωση που δεν αφορά το Office μόνο σε μια υποστηριζόμενη πλατφόρμα.

ΣημαντικόΠρέπει να επιβεβαιώσετε ότι εκτελείτε μια υποστηριζόμενη πλατφόρμα, εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Μπορεί να έχετε εγκατεστημένα ευπαθή προϊόντα, τα οποία δεν ενημερώνονται από το εργαλείο, εάν εκτελείτε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν υποστηρίζεται από το εργαλείο.

Ε2: Έχω εγκατεστημένο το Visual Studio .NET 2003 στο Windows XP SP1. Γιατί το εργαλείο εντοπίζει στον υπολογιστή μου μόνο την ενημερωμένη έκδοση λειτουργικού συστήματος για το MS04-028 και όχι την ενημερωμένη έκδοση του Visual Studio .NET;

A2: Εάν εκτελείτε τα Windows XP ή τον Windows Server 2003, χρειάζεται να εγκαταστήσετε μόνο τις ενημερωμένες εκδόσεις για το λειτουργικό σύστημα και τα προϊόντα του Office. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις για άλλα προϊόντα της Microsoft. Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούν την έκδοση του GDI+ που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα. Ωστόσο, αν έχετε αναπτύξει εφαρμογές άλλων κατασκευαστών που χρησιμοποιούν το GDI+, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή του λογισμικού σας για περαιτέρω οδηγίες.

Ε3: Έχω υλοποιήσει εσωτερικά αναπτυγμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το GDI+. Το εργαλείο θα ενημερώσει αυτές τις εφαρμογές;

Α3: Όχι. Το εργαλείο θα εντοπίσει και θα ενημερώσει μόνο τα προϊόντα της Microsoft. Εάν έχετε εφαρμογές άλλων κατασκευαστών που χρησιμοποιούν το GDI+, αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να είναι ευπαθείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα που δεν ανήκουν στη Microsoft ενημερώνονται σωστά, για να προστατευθείτε από αυτό το θέμα ευπάθειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web (στα αγγλικά):Ε4: Πώς μπορώ να επαληθεύσω ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εφαρμοστεί σε έναν υπολογιστή;

A4: Αφού εκτελέσετε το εργαλείο και το εργαλείο εγκαταστήσει τις ενημερωμένες εκδόσεις, εκτελέστε ξανά το εργαλείο για να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων. Το αρχείο Result.txt πρέπει να εμφανίζει την ένδειξη No missing updates detected, όταν όλες οι ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία στον υπολογιστή.

Σημείωση Εάν κάποιες ενημερωμένες εκδόσεις απαιτούν επανεκκίνηση του υπολογιστή, το εργαλείο θα εντοπίσει αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις ως εγκατεστημένες μόνο μετά την επανεκκίνηση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να εξετάσετε το αρχείο .csv. Εάν το αρχείο .csv δεν παρουσιάζει ενημερωμένες εκδόσεις με κατάσταση Applicable και η πλατφόρμα υποστηρίζεται, ο υπολογιστής έχει ενημερωθεί πλήρως. Ένα αρχείο .csv με μόνο μία γραμμή κεφαλίδας πληροί τα κριτήρια ενός αρχείου .csv που δεν παρουσιάζει ενημερωμένες εκδόσεις με κατάσταση Applicable.

Ε5: Το εργαλείο δεν παράγει δεδομένα εξόδου. Τι συμβαίνει;

A5: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής-πελάτης πληροί όλες τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην ενότητα Περιορισμοί.

Ε6: Μία ή περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις δεν εφαρμόζονται και παρουσιάζεται ένα σφάλμα 1603 στο αρχείο Result.txt. Τι σημαίνει αυτό;

A6: Η συνηθέστερη αιτία για ένα σφάλμα 1603 είναι ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν μπορεί να εντοπίσει την αρχική προέλευση εγκατάστασης της εφαρμογής που επηρεάζεται. Σε ορισμένες περιστάσεις, απαιτούνται τα αρχικά μέσα εγκατάστασης. Εάν αναπτύξατε μία από αυτές τις εφαρμογές από μια κοινόχρηστη θέση αρχείων του δικτύου σας, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην αρχική κοινόχρηστη θέση αρχείων και ότι η αρχική κοινόχρηστη θέση αρχείων περιέχει τα αρχικά αρχεία εγκατάστασης.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 886988 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/06/2007 05:59:00 - Αναθεώρηση: 11.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsectools KB886988
Σχόλια