Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης του εργαλείου σάρωσης για τη λειτουργική μονάδα ASP.NET ValidatePath (VPModuleScanner.js)

Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε το αρχείο σάρωσης για τη λειτουργική μονάδα ASP.NET ValidatePath (VPModuleScanner.js). Το αρχείο VPModuleScanner.js ελέγχει τον υπολογιστή για να διαπιστωθεί εάν είναι εγκατεστημένη η λειτουργική μονάδα ASP.NET ValidatePath. Το αρχείο VPModuleScanner.js αναφέρει εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η λειτουργική μονάδα ASP.NET ValidatatePath είναι εγκατεστημένη στο σύστημα που σαρώθηκε.
 • Η λειτουργική μονάδα ASP.NET ValidatatePath δεν είναι εγκατεστημένη στο σύστημα που σαρώθηκε.
 • Δεν είναι δυνατή η λήψη της κατάστασης εγκατάστασης για τη λειτουργική μονάδα ValidatePath για έναν από τους παρακάτω λόγους:
  • Οι υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) δεν είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή που σαρώθηκε.
  • Το ASP.NET δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που σαρώθηκε.
  • Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη σάρωση του υπολογιστή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο VPModuleScanner.js με το αρχείο VPMultimachineWrapper.js για να σαρώσετε περισσότερους από έναν υπολογιστές.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης θεμάτων κανονικοποίησης του ASP.NET, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887289 Έλεγχος για θέματα κανονικοποίησης του ASP.NET με χρήση της λειτουργικής μονάδας HTTP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης της έκδοσης του ASP.NET, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
318785 Εξακρίβωση της εγκατάστασης Service Pack στο .NET Framework

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου VPModuleScanner (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 14 Οκτωβρίου 2004

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Γνωστοί περιορισμοί και θέματα

 • Πρέπει να έχετε δικαιώματα πρόσβασης διαχειριστή για απομακρυσμένη ή τοπική εκτέλεση αυτού του εργαλείου.
 • Δεν μπορείτε να καθορίσετε πιστοποιήσεις για την εκτέλεση αυτού του εργαλείου. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή run as για να ξεκινήσει μια περίοδος λειτουργίας γραμμής εντολών με τις σωστές πιστοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή run as, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  294676 Τρόπος ενεργοποίησης και χρήσης της εντολής run as κατά την εκτέλεση προγραμμάτων στα Windows
 • Το VPModuleScanner.js χρησιμοποιεί το διακομιστή μεσολάβησης των υπηρεσιών καταλόγου Active Directory Service Interfaces (ADSI) για σύνδεση σε απομακρυσμένη μετα-βάση. Επομένως, στον υπολογιστή που εκτελεί τη δέσμη ενεργειών πρέπει να είναι εγκατεστημένο το δευτερεύον στοιχείο Common Files των υπηρεσιών IIS. Διαφορετικά, το εργαλείο αναφέρει ότι οι υπηρεσίες IIS δεν είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή-πελάτη.
 • Το εργαλείο αυτό βασίζεται σε ένα κλειδί μητρώου για να εξακριβώσει εάν έληξε το χρονικό όριο της εσωτερικής δέσμης ενεργειών. Επομένως, πρέπει να εκτελέσετε μία μόνο περίοδο λειτουργίας του εργαλείου σε κάθε υπολογιστή.
 • Μόνο με την έκδοση 6.0 των υπηρεσιών IIS ο υπολογιστής αναφέρει την κατάσταση της λειτουργικής μονάδας ValidatePath, ακόμα και αν το ASP.NET απενεργοποιηθεί μέσω της λίστας επεκτάσεων υπηρεσιών Web.
 • Σε περίπτωση που το Microsoft .NET Framework έχει εγκατασταθεί πριν από τις υπηρεσίες IIS, το εργαλείο σάρωσης αναφέρει "ASP.NET not active". Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπηρεσίες IIS δεν έχουν αντιστοίχιση με το ASP.NET και η λειτουργία του ASP.NET δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται

Το VPModuleScanner.js χρησιμοποιεί τις ακόλουθες τεχνολογίες που μπορεί να απενεργοποιηθούν ή να περιοριστούν σε εταιρικό περιβάλλον ή σε περιβάλλον datacenter:
 • ADSI: Το αρχείο VPModuleScanner.js χρησιμοποιεί το DCOM για σύνδεση με τη μετα-βάση των υπηρεσιών IIS.
 • Κοινόχρηστα στοιχεία SMB για σύνδεση και ανάκτηση αρχείων από απομακρυσμένο κοινόχρηστο στοιχείο διαχείρισης. Τα απομακρυσμένα κοινόχρηστα στοιχεία διαχείρισης πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.
 • Το στοιχείο FileSystemObject (Scrrun.dll) του COM πρέπει να έχει καταχωρηθεί στον υπολογιστή που εκτελεί τη δέσμη ενεργειών. Το στοιχείο FSO χρησιμοποιείται για να ανοίξει το αρχείο Machine.config στο απομακρυσμένο σύστημα αρχείων. Ορισμένες πολιτικές ασφαλείας συνιστούν την απενεργοποίηση αυτού του στοιχείου σε διακομιστές παραγωγής IIS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πολιτικές, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
  Για την προστασία των υπηρεσιών IIS 6.0 (στα αγγλικά)
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_6_0.mspx

  Για την προστασία των υπηρεσιών IIS 5.0 και 5.1 (στα αγγλικά)
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_5_0_5_1.mspx

Χρήση του εργαλείου σάρωσης για τη λειτουργική μονάδα ASP.NET ValidatePath

Το αρχείο VPModuleScanner.js σαρώνει τον υπολογιστή που θα ορίσετε για να εντοπίσει τη λειτουργική μονάδα ASP.NET ValidatePath. Σε εταιρικά περιβάλλοντα, όπου πρέπει να γίνει σάρωση πολλών υπολογιστών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο VPModuleScanner.js μαζί με το αρχείο VPMultiMachineWrapper.js.

VPMultiMachineWrapper.js

Διακόπτες γραμμής εντολών

 • /l: προσδιορίζει το αρχείο που περιέχει τη λίστα των υπολογιστών που πρέπει να σαρωθούν. Τα ονόματα των υπολογιστών μπορεί να είναι ονόματα NetBIOS ή διευθύνσεις IP. Υπάρχει μία καταχώρηση ανά γραμμή.
 • /d όνομα_τομέα όριο: προσδιορίζει τον τομέα των Windows που πρέπει να σαρωθεί, όπου όνομα_τομέα είναι το όνομα του τομέα και όριο είναι το όριο των καταχωρήσεων. Το ακόλουθο παράδειγμα εντολής σαρώνει τους πρώτους 1.000 υπολογιστές στον τομέα example.domain.com:
  VPMultiMachineWrapper.js /d example.domain.com 1000
  Σημείωση Κατά τη σάρωση του τομέα γίνεται αναζήτηση μόνο για λογαριασμούς υπολογιστών που είναι μέσα στην οργανική μονάδα (OU) CN=Computers. Αυτή είναι η ενσωματωμένη OU, όπου αποθηκεύονται οι λογαριασμοί υπολογιστών στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Ωστόσο, εάν οι λογαριασμοί υπολογιστών βρίσκονται σε προσαρμοσμένη OU, όπως OU=Web_Servers, η δέσμη ενεργειών δεν τους εντοπίζει.
 • /t: προσδιορίζει τη λήξη χρονικού ορίου για την εσωτερική δέσμη ενεργειών (VPModuleScanner.js). Για ορισμένες κλήσεις στο VPModuleScanner.js το χρονικό όριο δεν λήγει. Αυτό κατέστησε αναγκαίο το συνδυασμό του αρχείου VPModulescanner.js με το αρχείο VPMultimachineWrapper.js και την εισαγωγή λήξης χρονικού ορίου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας διαχειριστής για να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα που το VPMultimachineWrapper.js πρέπει να περιμένει επιστροφή από το VPModulescanner.js. Με το ακόλουθο παράδειγμα σαρώνονται οι υπολογιστές που αναφέρονται στο αρχείο Computers.txt. Το χρονικό όριο της εσωτερικής δέσμης ενεργειών (VPModulescanner.js) λήγει αφού παρέλθουν 30 δευτερόλεπτα και στο αρχείο καταγραφής προστίθεται μια καταχώρηση λήξης χρονικού ορίου:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l computers.txt
 • /o: προσδιορίζει τη θέση και το όνομα του αρχείου καταγραφής. Εάν δεν προσδιοριστεί αυτός ο διακόπτης, το εργαλείο δημιουργεί το αρχείο καταγραφής VPModuleScanner.log στο φάκελο όπου βρίσκεται η δέσμη ενεργειών. Το όνομα που θα ορίσετε μπορεί να είναι όνομα αρχείου ή μια πλήρης διαδρομή όπου θέλετε να βρίσκεται το αρχείο. Το αρχείο αποθηκεύεται σε μορφή αρχείου .csv οριοθετημένου με κόμματα για να μπορέσετε να το ανοίξετε με το Microsoft Excel ή το LOGPARSER. Εάν δεν οριστεί ο διακόπτης /o, το αποτέλεσμα (VPModulescanner.log και VPModulescanner_trace.txt) εγγράφεται στον τρέχοντα φάκελο. Με το παρακάτω παράδειγμα σαρώνονται οι 100 πρώτοι υπολογιστές του τομέα example.com και εγγράφεται το αρχείο καταγραφής και το αποτέλεσμα της παρακολούθησης στον κατάλογο που θα υποδείξει η μεταβλητή συστήματος %temp%: PVMScanner.js /d example.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /?: εμφανίζει τη βοήθεια.

Το αρχείο VPMultiMachineWrapper.js συλλέγει μια λίστα υπολογιστών είτε από αρχείο κειμένου είτε μέσω ερωτήματος LDAP από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Μόλις το αρχείο VPMultiMachineWrapper.js αποκτήσει την πλήρη λίστα των υπολογιστών, ξεκινά ένα βρόχο καλώντας το αρχείο VPModuleScanner.js για κάθε υπολογιστή.

Το αρχείο VPMultiMachineWrapper.js καταγράφει τα μηνύματα εντοπισμού σφαλμάτων στο αρχείο VPMultiMachineWrapper_Trace.txt. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο παρακολούθησης, εάν πρέπει να αντιμετωπίσετε προβλήματα που προκύπτουν με το αρχείο VPMultiMachineWrapper.js.

Το VPModulesScanner.js καταγράφει τα μηνύματα εντοπισμού σφαλμάτων στο αρχείο VPModulesScanner_Trace.txt. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο παρακολούθησης εάν πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που προκύπτουν με το αρχείο VPModulesScanner.js.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου εκκίνησης του VPModuleScanner.js από το VPMultiMachineWrapper.js:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Machine1
Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί τους διακόπτες που χρησιμοποιούνται:
//t:30τιμή λήξης χρονικού ορίου, σε αυτήν την περίπτωση 30 δευτερόλεπτα, με υποστήριξη από το μηχανισμό δέσμης ενεργειών
/o “c:\temp”ορίζει τον κατάλογο αποτελεσμάτων που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
Machine1προσδιορίζει τον υπολογιστή που θα σαρωθεί

 • /install: εγκαθιστά τη λειτουργική μονάδα μετριασμού στον τοπικό υπολογιστή
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο διακόπτης /install μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο τοπικά. Εάν χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /install μαζί με ένα όνομα υπολογιστή θα δημιουργηθεί μήνυμα λάθους. Πρέπει να έχετε το αρχείο VPModule.msi στον ίδιο κατάλογο με το αρχείο VPModuleScanner.js.
  Το αρχείο VPModuleScanner.js χρησιμοποιεί την ακόλουθη γραμμή εντολών για την εγκατάσταση του αρχείου VPModule.MSI:
  MSIexec /install script_path\VPModule.msi /qn
 • /O: προσδιορίζει τον κατάλογο για το αρχείο καταγραφής της σάρωσης. Εάν δεν προσδιορίσετε κατάλογο, η αναφορά θα εγγραφεί στο αρχείο καταγραφής VPMultiMachineWrapper.log.
 • <όνομα_υπολογιστή>: προσδιορίζει το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή που θα σαρώσει το αρχείο VPModuleScanner.js. Ο διακόπτης αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το διακόπτη /install.
 • /?: εμφανίζει τη βοήθεια.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούν την ακόλουθη μορφή:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Ακολουθεί η περιγραφή των στοιχείων αυτής της μορφής:
 • Το στοιχείο DATETIME καθορίζει την ημερομηνία και την ώρα που δημιουργήθηκε η καταχώρηση σάρωσης.
 • Το στοιχείο SERVERNAME είναι το όνομα του NetBIOS ή η διεύθυνση IP του συστήματος που σαρώθηκε.
 • Το στοιχείο NETFX_VERSION_STRING είναι η έκδοση χρόνου εκτέλεσης του .NET που είναι εγκατεστημένο στο σύστημα που σαρώθηκε. Αυτή η καταχώρηση λαμβάνει την τιμή Unknown, εάν ο υπολογιστής δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί.
 • MACHINESTATUS είναι η κατάσταση του υπολογιστή. Είναι δυνατό να εμφανιστούν οι ακόλουθες συμβολοσειρές κατάστασης υπολογιστή:
  • IIS installed Οι υπηρεσίες IIS και το .NET Framework είναι εγκατεστημένα και το ΑSP.NET είναι ενεργοποιημένο.
  • IIS not installed on client computer Ο υπολογιστής (πελάτης) σάρωσης δεν είναι δυνατό να σαρωθεί, επειδή δεν έχει εγκατεστημένο το στοιχείο IIS Common Files .
  • Error (αριθμός_σφάλματος: Περιγραφή_σφάλματος) Αναφέρθηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια σύνδεσης με τις υπηρεσίες IIS ή κατά τη σάρωση.
  • Config file not found Η δέσμη ενεργειών προσδιορίζει τη διαδρομή του απομακρυσμένου UNC, δεν έχει όμως τη δυνατότητα σύνδεσης με το κοινόχρηστο στοιχείο διαχειριστή του απομακρυσμένου συστήματος. Αυτό προκύπτει, για παράδειγμα, εάν απενεργοποιήσετε την υπηρεσία διακομιστή στον απομακρυσμένο υπολογιστή ή εάν τα κοινόχρηστα στοιχεία διαχειριστή είναι απενεργοποιημένα.
 • Το στοιχείο PATCHSTATUS προσδιορίζει εάν έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση. Είναι δυνατό να εμφανιστούν οι ακόλουθες συμβολοσειρές κατάστασης ενημερωμένης έκδοσης:
  • Module not installed Στον υπολογιστή δεν έχει εγκατασταθεί η λειτουργική μονάδα ValidatePath httpModule.
  • Module installed Στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί η λειτουργική μονάδα ValidatePath httpModule.
  • Unknown status Δεν ήταν δυνατή η λήψη της κατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης.
Ακολουθούν παραδείγματα καταχωρήσεων αρχείου καταγραφής:
 • 10-5-2004 12:00:05 PDT,SERVER1,Unknown, Unknown,Error(0x800A0046: Permission denied),Unknown status
  Ο χρήστης που εκτέλεσε τη δέσμη ενεργειών δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή στο διακομιστή.
 • 10-5-2004 12:00:06 PDT,SERVER2,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  Η λειτουργική μονάδα VPmodule είναι εγκατεστημένη στο διακομιστή SERVER2.
 • 10-5-2004 12:00:07 PDT,SERVER3,v1.1.4322,IIS installed,Module not installed
  Η λειτουργική μονάδα VPmodule δεν είναι εγκατεστημένη στο διακομιστή SERVER3.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο VPModuleScanner.js ως δέσμη ενεργειών SMS. Για συμβατότητα με τον SMS χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί επιστροφής:
 • 20000 Το VPmodule δεν είναι εγκατεστημένο στο σύστημα.
 • 20001 Δεν είναι δυνατή η εύρεση του Machine.config. Οι υπηρεσίες IIS δεν είναι εγκατεστημένες.
 • 0 Το VPmodule είναι εγκατεστημένο.
 • <άλλος> Προέκυψε σφάλμα για το οποίο δεν ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί.
Ακολουθούν μηνύματα λάθους αρχείου καταχώρησης στο MACHINESTATUS:
 • Error(0x800A01CE: The remote server machine does not exist or is unavailable) Οι υπηρεσίες IIS δεν είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή που σαρώθηκε ή ο υπολογιστής που προσδιορίστηκε δεν ανταποκρίνεται.
 • Error(0x800A0046: Permission denied) Ο χρήστης που εκτελεί τη σάρωση δεν έχει δικαιώματα διαχειριστή επί του υπολογιστή που υποβάλλεται σε σάρωση.
 • Error(0x80070424: ) Μόνο το στοιχείο IIS Common Files είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή που σαρώθηκε.
 • Unknown,Error(0x80070422: ) Η υπηρεσία διαχείρισης των υπηρεσιών IIS είναι απενεργοποιημένη.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το LOGPARSER, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
840671 Τα εργαλεία του IIS 6.0 Resource Kit
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887405 Τρόπος χρήσης του Windows Installer και της Πολιτικής ομάδας (Group Policy) για την ανάπτυξη του VPModule.msi σε έναν τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
887404 Τρόπος χρήσης του Systems Management Server 2003 για την ανάπτυξη της λειτουργικής μονάδας ValidatePath
887787 Ενδέχεται να λάβετε μηνύματα λάθους από τις υπηρεσίες Reporting Services, μετά την εγκατάσταση της λειτουργικής μονάδας ASP.NET ValidatePath
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 887290 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 18:52:35 - Αναθεώρηση: 2.4

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2

 • kbsecurity atdownload KB887290
Σχόλια