Είσοδος

Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται

Πρέπει να ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησης για να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία.

Κάντε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer

Ορισμένες λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML εμποδίζονται μετά την εφαρμογή των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας MS04-038 για τον Internet Explorer

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας MS04-038 (στα αγγλικά) για τον Microsoft Internet Explorer, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Οι λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML εμποδίζονται για στοιχεία εικόνας, αν η εικόνα δεν είναι έγκυρη.
  • Οι λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML εμποδίζονται για στοιχεία αγκύρωσης που περιλαμβάνουν διευθύνσεις URL χωρίς HTTP ή HTTPS.
  • Το DataTransfer.setData δεν μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση URL κατά τη μεταφορά των στοιχείων αγκύρωσης και των εικόνων.
Αιτία
Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας MS04-038 αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Internet Explorer χειρίζεται τις λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML για εικόνες και αγκυρώσεις.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Για τα στοιχεία εικόνας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έγκυρες εικόνες. Οι έγκυρες εικόνες έχουν καθορισμένο ένα χαρακτηριστικό src ή dynsrc ή και τα δύο. Επίσης, η τιμή του χαρακτηριστικού src έχει καθοριστεί σε μια έγκυρη εικόνα ή η τιμή του χαρακτηριστικού dynsrc έχει καθοριστεί σε ένα έγκυρο αρχείο βίντεο ή και τα δύο.
  • Για τα στοιχεία αγκύρωσης, χρησιμοποιήστε τον τύπο διεύθυνσης URL HTTP ή HTTPS.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο Internet Explorer 5 και οι νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν τις λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης DHTML για εικόνες, συμβολοσειρές κειμένου ή αγκυρώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων DHTML, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών μεταφοράς και απόθεσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN (Microsoft Developer Network) στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 887614 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/28/2014 23:52:05 - Αναθεώρηση: 2.1

  • Microsoft Internet Explorer 5.01
  • Microsoft Internet Explorer 5.5
  • Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0
  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB887614
Σχόλια