Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 2

Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε ένα Service Pack για τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Service Pack καθώς και τον τρόπο απόκτησης μιας λίστας ζητημάτων τα οποία επιδιορθώνονται από το Service Pack. Επίσης, αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εγκατάσταση του Service Pack και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης εάν είναι εγκατεστημένο το Service Pack.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) περιέχει βελτιώσεις ως προς τη σταθερότητα και τις επιδόσεις. Ορισμένες από τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Windows SharePoint Services SP2 κυκλοφόρησαν παλαιότερα σε ξεχωριστές ενημερωμένες εκδόσεις. Το Windows SharePoint Services SP2 συνδυάζει τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν νωρίτερα σε μία ενημερωμένη έκδοση.
Περισσότερες πληροφορίες

Λεπτομέρειες του Service Pack

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνει το Service Pack

Το Windows SharePoint Services SP2 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

906336 Ζητήματα τα οποία επιδιορθώνονται στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services από το Windows SharePoint Services Service Pack 2

Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας που σχετίζεται με το Service Pack

Το Windows SharePoint Services SP2 αντιμετωπίζει τα ζητήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft:

887981 MS05-006: Ένα θέμα ευπάθειας στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και SharePoint Team Services θα μπορούσε να προκαλέσει επιθέσεις μεταξύ τοποθεσιών με δέσμες ενεργειών και πλαστογράφηση ταυτότητας

Ενημερωμένες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν παλαιότερα και περιέχονται σε αυτό το Service Pack

Το Windows SharePoint Services SP2 περιέχει τις παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

841876 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 1

Γνωστά θέματα

Γνωστά θέματα κατά την εγκατάσταση του Service Pack

 • Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows SharePoint Services SP2 σε έναν υπολογιστή ο οποίος εκτελεί τον Microsoft Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  906896 Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 cannot be installed because this server is not running a Microsoft Windows 2003 or later operating system, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Windows SharePoint Services Service Pack 2
 • Σε μια ανάπτυξη συμπλέγματος διακομιστών Web των υπηρεσιών Windows SharePoint Services, πρέπει να αναβαθμίσετε όλους τους διακομιστές Web του συμπλέγματος διακομιστών Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  875358 Πρέπει να ενημερώσετε όλους τους διακομιστές Web που εκτελούν τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services σε ένα σύμπλεγμα διακομιστών Web

Γνωστά θέματα μετά την εγκατάσταση του Service Pack

Εάν χρησιμοποιείτε Windows Server 2003 και δεν έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2003 Service Pack 1, η εγκατάσταση του Windows SharePoint Services SP2 δεν δημιουργεί μια καταχώρηση για το Windows SharePoint Services SP2 στο παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel). Εάν έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2003 Service Pack 1, η εγκατάσταση του Windows SharePoint Services SP2 δημιουργεί μια καταχώρηση για το Windows SharePoint Services SP2 στο παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel). Ωστόσο, η καταχώρηση για το Windows SharePoint Services SP2 εμφανίζεται μόνο όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ενημερωμένων εκδόσεων (Show Updates) του παραθύρου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs).

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του Service Pack

Το Windows SharePoint Services SP2 βρίσκεται στο "Κέντρο λήψης της Microsoft" (Microsoft Download Center). Για να κάνετε λήψη αυτού του Service Pack και να προβάλλετε τις οδηγίες εγκατάστασης και τις στρατηγικές ανάπτυξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης ή όχι του Service Pack

Το Service Pack περιέχει αρχεία με τις εκδόσεις που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
Όνομα αρχείουΈκδοση
Admsoap.dll11.0.6550.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwintl20.dll11.0.5510.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Fpencode.dll2003.1100.5510.0
Htinterf.dll11.0.6550.0
Mdsp.dll11.0.6550.0
Mdspodb.dll11.0.6550.0
Mdspsppt.dll11.0.6550.0
Mdspsts.dll11.0.6565.0
Mdspxmlu.dll11.0.6467.0
Onetutil.dll11.0.6568.0
Owssvr.dll11.0.6568.0
Owstimer.exe11.0.6554.0
Sqmcfg.dll11.0.6550.0
Sqmcfgup.dll11.0.6550.0
Sqmsto.dll11.0.6554.0
Sqmstoup.dll11.0.6554.0
Stsadm.exe11.0.6551.0
Stsap.dll11.0.6550.0
Stsapa.dll11.0.6566.0
Stscfg.exe11.0.6550.0
Stslib.dll11.0.6563.0
Stsmmc.dll11.0.6550.0
Stsom.dll11.0.6568.0
Stsomdr.dll11.0.6554.0
Stsomsec.dll11.0.6550.0
Stssoap.dll11.0.6551.0
Stswel.dll11.0.6568.0
Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτό το Service Pack, εάν διαθέτετε νεότερη έκδοση των αρχείων που αναφέρονται στον πίνακα.

Επιπλέον, όταν εγκαθιστάτε το Windows SharePoint Services SP2, εγκαθίστανται και τα ακόλουθα αρχεία :
Aclinv.asxImadisco.asxSitequot.asx
Aclver.asxImawsdl.asxSiteusrs.asx
Addgrp1.asxImglib.jsSitwsdl.asx
Addgrp2.asxLayotweb.cfgSpcf.asx
Advsetng.asxLisdisco.asxSpdisco.asx
Aer_1033.admLiswsdl.asxStore.sql
Avreport.asxLogusage.asxStoreup.sql
Bpcf.asxLstsetng.asxStorman.asx
Cfgadmvs.asxMeedisco.asxSts.xml
Checkin.asxMeewsdl.asxSubchoos.asx
Configdb.asxMngqtmpl.asxSubdisco.asx
Configdb.sqlMtgredir.asxSubedit.asx
Configup.sqlNew.asxSubnew.asx
Creatsit.asxNewdwp.asxSubwsdl.asx
Cvtp.jsNewgrp.asxThemeweb.asx
Delstcfg.asxOws.cssTmptpick.asx
Dladvopt.asxOws.jsTreehelp.txt
Docicon.xmlPerdisco.asxUsedisco.asx
Dspset.asxPerwsdl.asxUseredit.asx
Dspsts.amxPortal.asxUsewsdl.asx
Dspstsdi.asxQstedit.asxVerdisco.asx
Dspstsws.asxQstnew.asxVerwsdl.asx
Dwsdisco.asxReport.asxViedisco.asx
Dwswsdl.asxReporthm.asxViewedit.asx
Editgrp.asxReqacc.asxViewnew.asx
Editprms.asxRgnlstng.asxViewsdl.asx
Extendvs.asxSchema.xmlVsgenset.asx
Extwebfm.asxScprefix.asxVssettng.asx
Fldedit.asxSdadisco.asxVwstyles.xml
Fldnew.asxSdawsdl.asxWebdisco.asx
Fordisco.asxSetanon.asxWebwsdl.asx
Formedt.asxSetrqacc.asxWppdisco.asx
Forwsdl.asxSetup.htmWppwsdl.asx
Fpext.msgShropt.asxWsapsubc.htm
Grpsel.asxSitdisco.asxWsdisco.asx
Htadmin.asxSitedata.amxWswsdl.asx
Htmledit.asx

Πληροφορίες για διαχειριστές σχετικά με τα αρχεία .msp

Το διαχειριστικό Service Pack αποτελείται από ένα πλήρες αρχείο του Microsoft Windows Installer (αρχείο .msp). Το αρχείο .msp περιέχεται σε ένα εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εξαγωγής. Με αυτό το Service Pack διανέμεται το παρακάτω αρχείο .msp:
Wsssp2.msp

Πρόσθετες σημειώσεις εγκατάστασης

Οι ακόλουθες δυνατότητες κοινόχρηστης λειτουργικότητας που εισάγονται στο Windows SharePoint Services SP2 δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πριν από την κυκλοφορία του Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) και την εγκατάστασή του στον υπολογιστή που εκτελεί το Windows SharePoint Services SP2:
 • Υποστήριξη για την εκτέλεση συστημάτων 64-bit σε κατάσταση εξομοίωσης 32-bit
 • Υποστήριξη για κατάσταση λειτουργίας Reverse Proxy
 • Υποστήριξη για εικονικούς διακομιστές με σύνδεση IP
 • Υποστήριξη για τερματισμό SSL εκτός πλαισίου
 • Υποστήριξη για τον Microsoft SQL Server 2005
Σημείωση Εάν εκτελείτε μόνο αναπτύξεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη νέα λειτουργικότητα χωρίς να περιμένετε την κυκλοφορία του SharePoint Portal Server 2003 SP2.
windowssharepointservices2003 windowssharepointservices2k3 wss2003 wss2k3 windows sharepoint services office ασφάλεια ενημερωμένη_έκδοση_ κώδικα επιδόσεις αξιοπιστία ενημερωμένη_έκδοση λήψη 2003 επείγουσα_επιδιόρθωση ενημέρωση_κώδικα Service Pack wss sps sp2 sp sp-2 sp 2 Service_Pack
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 887624 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/28/2005 09:41:30 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887624
Σχόλια