Το κουμπί "Κλείσιμο" (Close) δεν λειτουργεί στο παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες υποστήριξης" (Support Info) του στοιχείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs)

Συμπτώματα
Στα Microsoft Windows 2000, το κουμπί Κλείσιμο (Close) δεν κλείνει το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες υποστήριξης (Support Info) στην εφαρμογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Κάντε κλικ στο X στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες υποστήριξης (Support Info).
Περισσότερες πληροφορίες

Βήματα για την αναπαραγωγή αυτού του ζητήματος

  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
  2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα τη συγκεκριμένη στιγμή και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης (Click here for support information).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες υποστήριξης (Support Info), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Properties

Article ID: 887754 - Last Review: 10/22/2004 12:59:00 - Revision: 1.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbtshoot kbprb KB887754
Feedback