Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Word 2002: 12 Απριλίου 2005

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Η Microsoft κυκλοφόρησε το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-023. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Εκτός από τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Word 2002 (KB887978) αντιμετωπίζει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • 830807 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 5 Μαΐου 2004
 • 832580 Το Word 2002 σταματά να ανταποκρίνεται και λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους, όταν εκτελείτε μια μακροεντολή VBA που χρησιμοποιεί την ιδιότητα .ReplaceAll
 • 329809 Δεν ξεκινούν οι υπηρεσίες μετάφρασης, όταν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης με βασικό έλεγχο ταυτότητας
 • 833034 Μια υπερ-σύνδεση που υπάρχει σε ένα ληφθέν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι έγκυρη, αν ανοιχτεί από χρήστη που δεν χρησιμοποιεί το Word 2002 ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • 832874 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το Word δεν μπορεί να αποθηκεύσει αυτό το αρχείο" (Word cannot save this file), όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας σε ένα έγγραφο του Word 2002 σε DocsOpen
 • 832343 Λαμβάνετε το μήνυμα "Το Word δεν αποθήκευσε το έγγραφο" (Word did not save the document), όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Word 2002 σε DocsOpen
 • 821526 Η λειτουργία του Word 2002 διακόπτεται, όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο στο παρασκήνιο
 • 822865 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 20 Ιουνίου 2003
 • 843403 Το έγγραφο του Word 2002 εκτυπώνεται με σήμανση, όταν εκτυπώνετε από την επιφάνεια εργασίας των Windows ή από την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer)
 • 833312 Οι ρυθμίσεις εσοχής και στηλοθέτη αλλάζουν, όταν αντιγράφετε ένα στυλ με κουκκίδες ή αρίθμηση, χρησιμοποιώντας την Οργάνωση (Organizer) στο Word 2002
 • 834011 Το αρχείο προέλευσης δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας ανοίγει ή κλείνει στο Word 2002, κάθε φορά που κάνετε κλικ ή πιέζετε ένα πλήκτρο
 • 827488 Μπορεί να λείπει κείμενο όταν προβάλετε ένα έγγραφο του Word σε διαφορετικές προβολές ή όταν κάνετε κύλιση στο έγγραφο στο Word 2002
 • 823972 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 9 Αυγούστου 2003
 • 834002 Η παρακολούθηση αλλαγών δεν εμφανίζεται, όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει αναθεωρήσεις στο Word 2002
 • 835706 Όταν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα συγχώνευσης αλληλογραφίας, το κείμενο σε ένα συγχωνευμένο έγγραφο λείπει ή είναι κατεστραμμένο στο Word 2002
 • 835226 Μόνο η πρώτη εμφάνιση του πεδίου NUMPAGES ενημερώνεται, όταν προσπαθείτε να ενημερώσετε τα πεδία στο σώμα του εγγράφου του Word 2002
 • 839650 Η πλοήγηση υπερ-συνδέσεων σε μια τοποθεσία Web ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου σφάλματος, που αναφέρει ότι παρουσιάστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας στο Word 2002
 • 837108 Δεν μπορείτε να αναθεωρήσετε όλες τις αλλαγές παρακολούθησης σε ένα έγγραφο του Word 2002
 • 836132 Οι σκιασμένοι πίνακες δεν εκτυπώνονται σωστά στο Word 2002
 • 841885 Ο εκτυπωτής λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας μη αυτόματης τροφοδοσίας, όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο του Word 2002
 • 843182 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 10 Ιουνίου 2004
 • 841540 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 17 Μαΐου 2004
 • 842522 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 21 Μαΐου 2004
 • 842522 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 21 Μαΐου 2004
 • 842319 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 17 Μαΐου 2004
 • 840662 Λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας, όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε ένα έγγραφο στο Word 2002
 • 823961 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 27 Ιουλίου 2003
 • 873128 Ένα έγγραφο του Word 2002 που περιέχει παρακολούθηση αλλαγών ανοίγει σε Τελική προβολή αντί της αναμενόμενης προβολής "Τελική έκδοση με επισημάνσεις" (Final Showing Markup)
 • 843610 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 25 Ιουνίου 2004
 • 891437 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2003 μετά το Service Pack 1: 18 Δεκεμβρίου 2004
 • 883928 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 10 Σεπτεμβρίου 2004
 • 885840 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 13 Σεπτεμβρίου 2004
 • 890332 Η πρώτη γραμμή του κειμένου και τα στοιχεία ελέγχου ActiveX σε ορισμένες παραγράφους ενδέχεται να εκτυπώνονται δύο φορές στο Word 2002 Service Pack 3 (SP3)
 • 891436 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 16 Δεκεμβρίου 2004
 • 892922 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 17 Ιανουαρίου 2005
 • 892558 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Word 2002 μετά το Service Pack 3: 24 Ιανουαρίου 2005
 • 893175 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 31 Ιανουαρίου 2005
 • 893603 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 3 Φεβρουαρίου 2005
 • 894688 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 3: 24 Φεβρουαρίου 2005
Πέρα από τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, η ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Word 2002 (KB887978) αντιμετωπίζει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν είχαν τεκμηριωθεί στο παρελθόν σε ένα άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • Μπορεί να γίνει εισαγωγή δέσμης ενεργειών στη ζώνη "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) μέσω κακόβουλης τροποποίησης εγγράφων του Word.
 • Τα έγγραφα του Word ενδέχεται να περιέχουν κρυφές εικόνες που γίνονται συνημμένα, όταν στέλνετε το έγγραφο του Word σε έναν παραλήπτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Λεπτομέρειες υπογραφής σφάλματος

Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους του Microsoft Office XP:
Η εφαρμογή Microsoft προϊόν αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχει αυτή η αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Microsoft product has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience. To see what data this error report contains, click here.)
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα της αναφοράς σφάλματος, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με μία από τις παρακάτω. Αυτές οι υπογραφές σφάλματος διορθώνονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Όνομα εφαρμογήςΈκδοση εφαρμογήςΌνομα λειτουργικής μονάδαςΈκδοση λειτουργικής μονάδαςOffset
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ad
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ff
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.000128640
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001314fc
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001708e
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709b
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709d
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a2
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a4
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a7
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a8
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ab
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ad
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045fcf6
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045ff72
Winword.exe10.0.5605.0Winword.exe10.0.5605.000130ec3
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c7
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170cd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d0
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d1
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d4
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d6
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170dd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170df
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ea
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ed
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ef
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129043
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129079
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00013651b
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fd4a
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdb2
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdf6
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127d9e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127dd4
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.0001364f5
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e936
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e99e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00013bfe7
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045E216
Winword.exe10.0.4016.0Winword.exe10.0.4016.00045e21b
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001286f4
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001356c0
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e353
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e3bb
Winword.exe10.0.3604.0Winword.exe10.0.3604.00045dddd
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045d786
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dc6f
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dcd7
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd1b
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd24
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000133d78
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000140c0e
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c5b4
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c61c
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c660
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045b397
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bb4c
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbb4
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbf8
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc01
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc77
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bcea
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bdaa
Ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας Επιδόσεις Αξιοπιστία Ενημερωμένη_έκδοση Λήψη Ενημέρωση_κώδικα έγγραφο Buffer υπέρβαση ειδικά_κατασκευασμένο
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 887978 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 09:00:32 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin kbsecurity kbsechack kbsecvulnerability kbupdate KB887978
Σχόλια