Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS05-006: Ένα θέμα ευπάθειας στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και SharePoint Team Services θα μπορούσε να προκαλέσει επιθέσεις μεταξύ τοποθεσιών με δέσμες ενεργειών και πλαστογράφηση ταυτότητας

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-006. Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
 • Κατ' οίκον χρήστες:
 • Επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής (στα αγγλικά):Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμπεριλήφθηκε πρώτη φορά στο Windows SharePoint Services Service Pack 2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack των Windows SharePoint Services, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  906795 Τρόπος απόκτησης του πιο πρόσφατου Service Pack για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services

Υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft που επιλύει τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-006. Τα ζητήματα που περιγράφονται στο MS05-006 επιλύονται σε υπολογιστές που έχουν εγκατεστημένες τις υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
890829 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services: 8 Φεβρουαρίου 2005

Γνωστά θέματα

Γνωστά θέματα που μπορεί να παρουσιαστούν μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Όταν συνδέεστε με την τοποθεσία των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services στο Web μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας των υπηρεσιών SharePoint Team Services, ενδέχεται να λάβετε ένα ζήτημα λάθους. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
841216 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "0x80040E14" ή "HTTP 500", κατά τη σύνδεση με την τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στο Web μετά την εγκατάσταση ενός service pack ή μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services

Ειδικοί περιορισμοί για πελάτες συστημάτων τουρκικής γλώσσας

Οι υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services εμφανίζουν την τιμή της τουρκικής λίρας μόνο στη μορφή TL. Όταν προσθέτετε τη στήλη Currency στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, δεν υπάρχει επιλογή ρύθμισης παραμέτρων της στήλης ώστε η τιμή της τουρκικής λίρας να εμφανίζεται στην παλαιότερη μορφή TL και στη νέα μορφή YTL.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει το ζήτημα της τουρκικής λίρας μόνο για τις εκδόσεις τουρκικής και αγγλικής γλώσσας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

Για να επιλύσετε το ζήτημα της τουρκικής λίρας, πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services (KB887981) στον υπολογιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.
 • Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση για το Office 2003 (KB887980) στον υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Office FrontPage 2003.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση για το Office 2003 (KB887980), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887980 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Office 2003: 8 Φεβρουαρίου 2005

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Εκτός από τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services (KB887981) αντιμετωπίζει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • 886676 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services μετά το Service Pack 1: 12 Οκτωβρίου 2004


 • 867811 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services μετά το Service Pack 1: 16 Σεπτεμβρίου 2004 • 887810 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services μετά το Service Pack 1: 19 Οκτωβρίου 2004

 • 888505 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services μετά το Service Pack 1: 13 Νοεμβρίου 2004

 • 827930 Εμφανίζονται μηνύματα λάθους όταν διαγράφετε ή μετονομάζετε ένα φάκελο ή τοποθεσία στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services

 • 890337 Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Microsoft Office FrontPage 2003 μετά το Service Pack 1: 3 Δεκεμβρίου 2004
Εκτός από τα ζητήματα που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services (KB887981) αντιμετωπίζει ακόλουθα ζητήματα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services τα οποία δεν τεκμηριώθηκαν προηγουμένως στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 • Μετά την κατάργηση της εγκατάστασης των υπηρεσιών Windows SharePoint Services, η υπηρεσία WMSDE SQL Service (MSSQL$SHAREPOINT service) εξακολουθεί να εκτελείται. Επιπλέον, η επιλογή Startup type έχει οριστεί σε Automatic.
 • Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε μια αναζήτηση πλήρους κειμένου στην ιστοσελίδα SearchAdmin.aspx:
  Thread was being aborted
 • Οι χρήστες χωρίς δικαιώματα σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint στο Web έχουν τη δυνατότητα αποστολής αρχείων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PUT με τον όρο If-None-Match.
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  The content databases in this cluster have exceeded the warning Web site count. Either change the content database Web site capacity settings or add more content databases.
  Σημείωση Αυτό το μήνυμα λάθους παρουσιάζεται κατά την επαναφορά μιας τοποθεσίας, ακόμα και αν οι βάσεις δεδομένων περιεχομένου του συμπλέγματος δεν έχουν υπερβεί το μέγιστο όριο.
 • Όταν αποτύχει μια λειτουργία επαναφοράς, προστίθεται μια καταχώρηση για την τοποθεσία που θέλετε να επαναφέρετε στη βάση δεδομένων παραμέτρων.

Λεπτομέρειες υπογραφής σφάλματος

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει υπογραφές σφάλματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πίνακα για να καθορίσετε τις ανάγκες για την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας.
szAppNameszAppVerszModNameszModVerOffset
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5530.00002b563
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.6361.0000417f5
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5507.00002b565
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5329.10002b388
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5530.00002b560
w3wp.exe6.0.3790.0stswel.dll11.0.5528.00002b563
w3wp.exe6.0.3790.0owssvr.dll11.0.5530.00017354a
w3wp.exe6.0.3790.0owssvr.dll11.0.5329.60017289c
w3wp.exe6.0.3790.0owssvr.dll11.0.5110.3001609af
w3wp.exe6.0.3790.1069onetutil.dll11.0.5530.0000a8021
w3wp.exe6.0.3790.1069onetutil.dll11.0.5530.0000a8015
w3wp.exe6.0.3790.0onetutil.dll11.0.5530.0000a8021
w3wp.exe6.0.3790.0onetutil.dll11.0.5530.0000a8015
w3wp.exe6.0.3790.0onetutil.dll11.0.6358.0000a840a
w3wp.exe6.0.3790.0onetutil.dll11.0.6358.0000a83fe
sps windows sharepoint services security patch performance reliability update download 2003 fix
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 887981 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/07/2006 11:30:10 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbwsssp2fix atdownload kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbdownload kbfix kbupdate KB887981
Σχόλια
/html>/html>arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" uagesListForLargeScreens track by $index -->
p;did=1&t=">&did=1&t=">toFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" splay: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">t type="text/javascript" src="https://c.microsoft.com/ms.js">