Μήνυμα λάθους "Explorer.EXE - Το σημείο εισαγωγής δεν βρέθηκε - Το σημείο εισαγωγής SHCreateThreadRef της διαδικασίας δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης Shlwapi.dll"

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο επαναφοράς ενός υπολογιστή που αναφέρει ένα σφάλμα μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS04-038 (στα αγγλικά).
Συμπτώματα
Όταν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-038 (στα αγγλικά) στα Microsoft Windows XP, λαμβάνετε το παρακάτω μήνυμα λάθους μετά την εκκίνηση του υπολογιστή σας:
Explorer.EXE - Το σημείο εισαγωγής δεν βρέθηκε - Το σημείο εισαγωγής SHCreateThreadRef της διαδικασίας δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης Shlwapi.dll

(Explorer.EXE - Entry Point Not Found - The procedure entry point SHCreateThreadRef could not be located in the dynamic link library Shlwapi.dll)
Αιτία
Αυτό το σφάλμα προκύπτει όταν η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-038 είναι εγκατεστημένη σε έναν υπολογιστή με Windows XP Service Pack 2 (SP2) αποτυχημένης εγκατάστασης. Ο υπολογιστής συνήθως επαναφέρεται αυτόματα στην κατάσταση πριν από την εγκατάσταση του Windows XP SP2, στην περίπτωση αποτυχίας της εγκατάστασης του Windows XP SP2. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η αυτόματη επαναφορά, η διαδικασία επαναφοράς του Service Pack θα απεγκαταστήσει εν μέρει το Windows XP SP2 μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. (Για παράδειγμα, ίσως να μην πραγματοποιηθεί η αυτόματη επαναφορά σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος κατά την εγκατάσταση του Windows XP SP2.) Όταν ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), για να καταργήσετε ό,τι έχει μείνει από την αποτυχημένη εγκατάσταση.

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτήν τη σύσταση και δεν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) για να καταργήσετε ό,τι έχει μείνει από την αποτυχημένη εγκατάσταση, ο υπολογιστής σας θα περιέχει αρχεία προ της εγκατάστασης του Windows XP SP2 και το μητρώο σας θα περιέχει πληροφορίες του Windows XP SP2.

Εάν ο υπολογιστής σας περιέχει αρχεία προ της εγκατάστασης του Windows XP SP2 και το μητρώο περιέχει πληροφορίες του Windows XP SP2, η δυνατότητα Windows Update ή οι Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) προσφέρουν την έκδοση του Windows XP SP2 που υπάρχει στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-038 (στα αγγλικά).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας και συνδεθείτε όπως κάνετε συνήθως.

  Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινήσει σωστά, ξεκινήστε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  315222 Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP
 2. Όταν λάβετε το μήνυμα λάθους, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ESC για να ξεκινήσει η Διαχείριση Εργασιών (Task Manager). Εάν παρουσιαστούν επιπλέον μηνύματα λάθους, μπορείτε να τα αγνοήσετε με ασφάλεια.
 3. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Νέα εργασία (Εκτέλεση...) (New Task (Run...).
 4. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε control appwiz.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν παρουσιαστούν επιπλέον μηνύματα λάθους, μπορείτε να τα αγνοήσετε με ασφάλεια.

  Σημείωση Εάν δεν ανοίξει το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) (Appwiz.cpl), πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στο πλαίσιο Νέα εργασία (Εκτέλεση...) (New Task (Run...), για να καταργήσετε την ενημέρωση κώδικα του Internet Explorer και έπειτα συνεχίστε με το βήμα 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. Στο παράθυρο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Επείγουσα επιδιόρθωση των Windows XP – KB834707 (Windows XP Hotfix – KB834707), κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες.
 6. Όταν γίνει διαθέσιμο το κουμπί Τέλος (Finish), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και μετά αφήστε τον υπολογιστή σας να ξεκινήσει πάλι, ακόμη και αν φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάργησης. Μπορείτε να αγνοήσετε με ασφάλεια τυχόν μηνύματα, τα οποία αφορούν πρόσθετο λογισμικό ή επείγουσες επιδιορθώσεις που εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

  Προειδοποίηση Παρόλο που ο υπολογιστής σας ξεκινάει επιτυχώς χωρίς μηνύματα λάθους, ο υπολογιστής σας εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου το Windows XP SP2 δεν είναι πλήρες. Πρέπει να ολοκληρώσετε τα υπόλοιπα βήματα και να εγκαταστήσετε πάλι το Windows XP SP2.
 7. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 8. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Windows XP Service Pack 2, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες. Εάν λάβετε ένα μήνυμα σχετικά με λογισμικό που μπορεί να είχατε εγκαταστήσει μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP2, σημειώστε τους τίτλους. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε πάλι αυτά τα προϊόντα μετά την επανεγκατάσταση του Windows XP SP2.

  Σημείωση Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager) όπως περιγράφεται στα βήματα 1, 2 και 3. Καταργήστε το Windows XP Service Pack 2 πληκτρολογώντας τα εξής στο πλαίσιο Νέα εργασία (Εκτέλεση...) (New Task (Run...):
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. Όταν ξεκινήσει πάλι ο υπολογιστής σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία Windows Update στο Web. Εγκαταστήστε ξανά το Windows XP SP2.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Windows XP SP2 και για μέτρα που μπορείτε να πάρετε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εγκατάσταση των Windows XP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 10. Μετά την επιτυχή εγκατάσταση του Windows XP SP2, επισκεφθείτε την τοποθεσία Windows Update στο Web και εγκαταστήστε οποιεσδήποτε κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις.
Εάν αυτή η διαδικασία δεν λειτουργήσει, μπορείτε να εκτελέσετε μια επιτόπια επανεγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Ε1: Δεν νομίζω ότι ο υπολογιστής μου βρίσκεται σε "κατάσταση μη ολοκληρωμένης εγκατάστασης του Windows XP SP2". Πώς μπορώ να βεβαιωθώ;

A1:. Μετά την επιτυχή κατάργηση της επείγουσας επιδιόρθωσης KB834707 των Windows XP, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση μη ολοκληρωμένης εγκατάστασης του Windows XP SP2.

Μέθοδος 1

 1. Ελέγξτε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) για την παρουσία του Windows XP SP2. Εάν αναφέρεται το Windows XP SP2, συνεχίστε με το βήμα 2. Εάν δεν αναφέρεται το Windows XP Service Pack 2, τότε το Windows XP Service Pack 2 δεν είναι εγκατεστημένο.
 2. Προσδιορίστε την έκδοση του αρχείου Lsass.exe που υπάρχει στο φάκελο %Windir%\System32. Για να το κάνετε αυτό:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και, κατόπιν, στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All Files and Folders).
  2. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε %windir%\system32\lsass.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
  3. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Lsass.exe, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version).

   Σημείωση Το αρχείο Lsass.exe ίσως εμφανιστεί ως "Lsass" χωρίς επέκταση.
Εάν ο αριθμός έκδοσης του αρχείου Lsass.exe προηγείται της έκδοσης 5.1.2600.2096 και εμφανίζεται το Windows Service Pack 2 στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs), το Windows XP SP2 δεν είναι πλήρες στον υπολογιστή σας.

Μέθοδος 2

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε winver και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν η έκδοση αναφέρεται ως "Version 5.1 (Build 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158: Service Pack 2" ή νεότερη έκδοση, έχετε τη σωστή εγκατάσταση του Windows XP SP2. Ωστόσο, εάν η έκδοση έχει αριθμό που ξεκινάει με 01, 02 ή 03, το Windows XP SP2 δεν είναι πλήρες στον υπολογιστή σας. Επιπλέον, εάν εμφανιστεί αριθμός μικρότερος του 040803 μετά τη συμβολοσειρά "xpsp2", όπως "Build 2600.xpsp2.030422-1633: Service Pack 2," το Windows XP SP2 δεν είναι πλήρες στον υπολογιστή σας.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Windows XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
εγκατάσταση, μήνυμα λάθους
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 888162 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2013 14:02:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbqfe kbhotfixserver kbtshoot KB888162
Σχόλια