Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος επίλυσης του θέματος ευπάθειας πλαστογράφησης DNS στον ISA Server 2000 και τον Proxy Server 2.0 που περιγράφεται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-039 της Microsoft


Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Ο Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 και o Microsoft Proxy Server 2.0 επηρεάζονται από το θέμα ευπάθειας ασφαλείας που περιγράφεται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-039 της Microsoft. Σε αυτό το σενάριο, η μνήμη cache DNS στο ISA Server 2000 Service Pack 1 (SP1), το ISA Server 2000 Service Pack 2 (SP2) ή το Proxy Server 2.0 Service Pack 1 (SP1) μπορεί να πλαστογραφηθεί.

Αυτό το θέμα ευπάθειας περιγράφεται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-039 της Microsoft. Επιπλέον, το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft περιέχει τις συνδέσεις λήψης των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε στην προστασία των συστημάτων σας από αυτό το ζήτημα, ώσπου να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης του θέματος ευπάθειας της μνήμης cache DNS που περιγράφεται στο ακόλουθο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-039 της Microsoft:
Περισσότερες πληροφορίες
Το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-039 της Microsoft περιγράφει ένα θέμα ευπάθειας που θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν κακόβουλο χρήστη να πλαστογραφήσει αξιόπιστο περιεχόμενο Internet. Σε αυτό το σενάριο, οι χρήστες μπορεί να θεωρούν ότι επισκέπτονται μια αξιόπιστη τοποθεσία στο Internet, ενώ, αντιθέτως, επισκέπτονται μια τοποθεσία που δημιουργήθηκε για κακόβουλους σκοπούς. Για να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το θέμα ευπάθειας, ο εισβολέας πρέπει πρώτα να πείσει το χρήστη να προβάλει το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με κακόβουλη πρόθεση ή να κάνει κλικ σε σύνδεση με κακόβουλο περιεχόμενο.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που περιγράφεται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS04-039 της Microsoft.

Για έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Για Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition εγκατεστημένο σε πίνακα

Προειδοποίηση Εάν χρησιμοποιείτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit, το βοηθητικό πρόγραμμα LDP ή οποιαδήποτε άλλο πρόγραμμα-πελάτη του LDAP έκδοσης 3 και τροποποιήσετε εσφαλμένα τις ιδιότητες των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση των Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ή τόσο των Windows όσο και του Exchange. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη τροποποίηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε τις ιδιότητες αυτές με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα για το ISA Server 2000 Service Pack 1 (SP1) ή το ISA Server 2000 Service Pack 2 (SP2) σε πίνακα επιχείρησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ξεκινήστε το εργαλείο LDP. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε ldp.exe και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Το Ldp.exe περιλαμβάνεται στα εργαλεία υποστήριξης των Microsoft Windows. Για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης των Windows στα Windows 2000, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe στο φάκελο Support\Tools από το CD των Windows 2000. Για να εγκαταστήσετε τα εργαλεία υποστήριξης των Windows στα Windows 2003, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Supptools.msi στο φάκελο Support\Tools από το CD του Windows Server 2003.
 2. Συνδεθείτε με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Από το μενού Connection, κάντε κλικ στην εντολή Connect, αφήστε κενό το πλαίσιο Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Από το μενού Connection, κάντε κλικ στην εντολή Bind.
  • Στο πλαίσιο User, πληκτρολογήστε το όνομα ενός λογαριασμού χρήστη που έχει δικαιώματα εγγραφής σε αντικείμενα του ISA Server στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Συνήθως, πρόκειται για λογαριασμό διαχειριστή τομέα.
  • Στο πλαίσιο Password, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που αντιστοιχεί στο λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα εγγραφής σε αντικείμενα του ISA Server στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
  • Στο πλαίσιο Domain, πληκτρολογήστε τον τομέα όπου βρίσκεται ο υπολογιστής του ISA Server και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
   Authenticated as dn:'Όνομα_χρήστη'.


   Σημείωση Εάν δεν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα, δεν έχει γίνει έλεγχος της ταυτότητάς σας. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε έως ότου γίνει έλεγχος της ταυτότητά σας με επιτυχία στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
 3. Αποκτήστε πρόσβαση στο δέντρο της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο μενού View, κάντε κλικ στην εντολή Tree και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, αναπτύξτε τον κλάδο DC=παράδειγμα,DC=com, όπου παράδειγμα.com είναι το όνομα του τομέα σας.
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο CN=System,DC=παράδειγμα,DC=com για να αναπτύξετε αυτό το αντικείμενο.
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο CN=Fpc,CN=System,DC=παράδειγμα,DC=com για να αναπτύξετε αυτό το αντικείμενο.
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=παράδειγμα,DC=com για να αναπτύξετε αυτό το αντικείμενο.
 4. Αποκτήστε πρόσβαση σε κάθε αντικείμενο πολιτικής πίνακα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Σε κάθε αντικείμενο πίνακα, κάντε διπλό κλικ στον κλάδο CN=GUID_πίνακα,CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=παράδειγμα,DC=com για να αναπτύξετε αυτό το αντικείμενο.

   Αντικαταστήστε το στοιχείο GUID_πίνακα με το GUID που εμφανίζεται κάτω από το αντικείμενο Arrays. Αυτό το GUID είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
   {4014C4B7-BE69-4DCB-89B4-296651D8E59D}
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο CN=ArrayPolicy,CN=GUID_πίνακα,CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=παράδειγμα,DC=com για να αναπτύξετε αυτό το αντικείμενο.
 5. Τροποποιήστε το μέγεθος της μνήμης cache DNS της υπηρεσίας τείχους προστασίας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στην ενότητα CN=ArrayPolicy,CN=GUID_πίνακα,CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=παράδειγμα,DC=com, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο CN=Proxy-WSP,CN=ArrayPolicy,CN=GUID_πίνακα,CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=παράδειγμα,DC=com και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Modify.
  • Αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή στο πλαίσιο Dn, πληκτρολογήστε msFPCDnsCacheSize στο πλαίσιο Attribute και στη συνέχεια πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) στο πλαίσιο Values.
  • Στην περιοχή Operation, κάντε κλικ στην επιλογή Replace, έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Enter και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Run.
  Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής, στο δεξιό τμήμα του παραθύρου θα εμφανιστεί μια πληροφορία παρόμοια με την ακόλουθη:
  ***Call Modify...     ldap_modify_s(ld, 'CN=Proxy-WSP,CN=ArrayPolicy,CN={4014C4B7-BE69-4DCB-89B4-296651D8E59D},CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=παράδειγμα,DC=com',[1] attrs);     Modified 
 6. Τροποποιήστε το μέγεθος της μνήμης cache DNS της υπηρεσίας διακομιστή μεσολάβησης Web. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 5. Ωστόσο, σε αυτό το βήμα, αντικαταστήστε όλες τις εμφανίσεις του CN=Proxy-WSP με CN=WebProxy.
 7. Ακολουθήστε τα βήματα 4 έως 6, για να τροποποιήσετε το μέγεθος της μνήμης cache DNS της υπηρεσίας τείχους προστασίας και το μέγεθος της μνήμης cache DNS της υπηρεσίας διακομιστή μεσολάβησης Web για κάθε ένα από τα αντικείμενα CN=GUID_πίνακα που εμφανίζονται κάτω από το αντικείμενο CN=Arrays.
 8. Κλείστε το LDP.
 9. Ξεκινήστε ξανά τις υπηρεσίες διακομιστή ISA στην επιχείρησή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ξεκινήστε το εργαλείο ISA Management. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν, στην επιλογή Microsoft ISA Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή ISA Management.
  • Αναπτύξτε τον κλάδο Servers and Arrays, αναπτύξτε τον δικό σας πίνακα, αναπτύξτε τον κλάδο Monitoring και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Services.
  • Κάντε δεξιό κλικ σε μια υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης Web του διακομιστή ISA και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Stop.
  • Όταν η υπηρεσία διακοπεί με επιτυχία, κάντε δεξιό κλικ στην ίδια υπηρεσία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Start.
  • Κάντε δεξιό κλικ σε μια υπηρεσία τείχους προστασίας του διακομιστή ISA και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Stop.
  • Όταν η υπηρεσία διακοπεί με επιτυχία, κάντε δεξιό κλικ στην ίδια υπηρεσία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Start.
  • Ακολουθήστε τα βήματα από το τρίτο έως το έκτο, για να ξεκινήσετε πάλι τις υπηρεσίες για όλους τους διακομιστές ISA του πίνακά σας.
  • Ακολουθήστε τα βήματα από το δεύτερο έως το έβδομο, για να ξεκινήσετε πάλι τις υπηρεσίες για όλους τους διακομιστές ISA στους άλλους πίνακές σας.
 10. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα ISA Management της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC).

Για τον Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition ή τον ISA Server 2000 Enterprise Edition σε αυτόνομη λειτουργία

Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα για υπολογιστή που εκτελεί τον ISA Server 2000 Standard Edition (SP1) ή τον ISA Server 2000 Standard Edition SP2, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fpc\Arrays\<GUID_πίνακα>\ArrayPolicy
  Αντικαταστήστε το GUID_πίνακα με το GUID που εμφανίζεται κάτω από το δευτερεύον κλειδί μητρώου Arrays. Αυτό το GUID είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
  {88F55145-3365-4D10-8DE5-FD433537CFC6}
 3. Αλλάξτε την τιμή του μεγέθους της μνήμης cache DNS της υπηρεσίας διακομιστή μεσολάβησης Web σε μηδέν. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στην ενότητα ArrayPolicy, κάντε κλικ στο στοιχείο WebProxy.
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο msFPCDnsCacheSize και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Αλλάξτε την τιμή του μεγέθους της μνήμης cache DNS της υπηρεσίας τείχους προστασίας σε μηδέν. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στην ενότητα ArrayPolicy, κάντε κλικ στο στοιχείο Proxy-WSP.
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο msFPCDnsCacheSize και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 6. Ξεκινήστε το εργαλείο ISA Management. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν, στην επιλογή Microsoft ISA Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή ISA Management.
 7. Αναπτύξτε τον κλάδο Servers and Arrays, αναπτύξτε τον δικό σας διακομιστή, αναπτύξτε τον κλάδο Monitoring και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Services.
 8. Από το μενού View, κάντε κλικ στην εντολή Advanced.
 9. Κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης Web και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Stop.
 10. Όταν η υπηρεσία διακοπεί με επιτυχία, κάντε δεξιό κλικ στην ίδια υπηρεσία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Start.
 11. Κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία τείχους προστασίας και μετά κάντε κλικ στην εντολή Stop.
 12. Όταν η υπηρεσία διακοπεί με επιτυχία, κάντε δεξιό κλικ στην ίδια υπηρεσία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Start.

Για τον Microsoft Proxy Server 2.0

Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα για υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Proxy Server 2.0 Service Pack 1 (SP1), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters
 3. Αλλάξτε την τιμή του μεγέθους της μνήμης cache DNS της υπηρεσίας διακομιστή μεσολάβησης Web σε μηδέν. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο DnsCacheSize και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  • Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 0 (μηδέν) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 5. Ξεκινήστε το εργαλείο διαχείρισης του διακομιστή μεσολάβησης. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν, στην επιλογή Microsoft Proxy Server και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Management Console.
 6. Αναπτύξτε τον κόμβο για τον υπολογιστή που εκτελεί τον Proxy Server 2.0 SP1.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Winsock proxy, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Stop του μενού Action.
 8. Όταν η υπηρεσία διακοπεί με επιτυχία, κάντε κλικ στην εντολή Start του μενού Action.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Web Proxy, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Stop του μενού Action.
 10. Όταν η υπηρεσία διακοπεί με επιτυχία, κάντε κλικ στην εντολή Start του μενού Action.
Σημείωση Υπάρχει διαθέσιμη δέσμη ενεργειών για να αυτοματοποιήσετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η δέσμη ενεργειών έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί στον ISA Server 2000 και τον Proxy Server 2.0. Ο Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 δεν επηρεάζεται από αυτό το θέμα ευπάθειας και αυτή η δέσμη ενεργειών δεν έχει σχεδιαστεί να εκτελείται στον ISA Server 2004. Για να αποκτήσετε αυτήν την δέσμη ενεργειών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά): Για να εκκαθαρίσετε τη μνήμη cache του διακομιστή μεσολάβησης Web του ISA Server 2000, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Clrcache.cmd. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκαθάρισης της μνήμης cache του διακομιστή μεσολάβησης Web στον Proxy Server 2.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
811086 Τρόπος εκκαθάρισης της μνήμης cache στον Microsoft Proxy Server 2.0


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής της υποστήριξης προϊόντος για τον Proxy Server 2.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
τείχος προστασίας, ασφάλεια, ευπάθεια, τρύπα, εισβολή, μνήμη cache,
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 889189 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:50:00 - Αναθεώρηση: 4.1

 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Proxy Server 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Service Pack 2
 • kbinfo kbbug kbqfe kbfirewall kbprb kbhotfixserver KB889189
Σχόλια