Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Config.nt Tο αρχείο συστήματος δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εφαρμογών του MS-DOS και των Microsoft Windows" κατά την προσπάθεια εκτέλεσης ενός προγράμματος στα Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα σε υπολογιστή που βασίζεται σε Microsoft Windows 2000, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
config.nt Το αρχείο συστήματος δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εφαρμογών MS-DOS και Microsoft Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" για να τερματίσετε την εφαρμογή.

(config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, αν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Προσπαθείτε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα 16 bit.
 • Έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-032 για τα Microsoft Windows.
 • Έχετε απενεργοποιήσει τη δημιουργία ονόματος αρχείου 8.3 για το σύστημα αρχείων NTFS.
Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος 16 bit στα Windows 2000, το πρόγραμμα εκτελείται στο NTVDM (Microsoft Windows NT Virtual DOS Machine). Το NTVDM είναι μια πολυνηματική διεργασία η οποία προσομοιώνει ένα περιβάλλον 16 bit των Windows όπου τα προγράμματα 16 bit που βασίζονται στα Windows έχουν τη δυνατότητα να εκτελούνται ως ξεχωριστά νήματα. Το NTVDM χρησιμοποιεί τη μεταβλητή συστήματος TMP για την εύρεση μιας θέσης για την εκτέλεση του προγράμματος. Συνήθως, η μεταβλητή συστήματος TMP έχει οριστεί στην τιμή C:\WINNT\Temp. Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιεί τη μορφή ονομασίας αρχείου 8.3 κατά τη δημιουργία νέων αρχείων, αντί να χρησιμοποιήσει μεγάλα ονόματα αρχείων.

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS04-032 για Microsoft Windows, το NTVDM χρησιμοποιεί τη μεταβλητή χρήστη TMP αντί για τη μεταβλητή συστήματος TMP. Εάν η δημιουργία ονομάτων αρχείων 8.3 είναι απενεργοποιημένη στον υπολογιστή σας, η μεταβλητή χρήστη TMP χρησιμοποιεί μεγάλα ονόματα αρχείων.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Σύστημα (System), κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Μεταβλητές περιβάλλοντος (Environment Variables).
 3. Στη λίστα Μεταβλητές χρήστη για Όνομα_χρήστη, κάντε κλικ στο στοιχείο TMP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit).
 4. Στο πλαίσιο Τιμή μεταβλητής (Variable value), πληκτρολογήστε c:\winnt\temp και, στη συνέχεια, κάντε κλικ τρεις φορές στο κουμπί OK.

  Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε τη διαδρομή οποιουδήποτε φακέλου που δεν χρησιμοποιεί μεγάλα ονόματα αρχείων στο πλαίσιο Τιμή μεταβλητής (Variable Value).
 5. Κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Σημείωση Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα για πολλούς χρήστες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα PathMan.exe για να ενημερώσετε τη μεταβλητή χρήστη TMP χρησιμοποιώντας μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης. Το PathMan.exe περιλαμβάνεται στο Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PathMan.exe, κάντε κλικ στο στοιχείο Βοήθεια εργαλείων (Tools Help) του Windows 2000 Server Resource Kit, αναπτύξτε το στοιχείο Εργαλεία διαχείρισης υπολογιστή (Computer Management Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο PathMan.exe.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν η δημιουργία ονομάτων αρχείων 8.3 είναι απενεργοποιημένη, η καταχώρηση μητρώου NtfsDisable8dot3NameCreation έχει την τιμή 1. Αυτή η καταχώρηση μητρώου βρίσκεται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Επειδή πολλά προγράμματα 16 bit δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μεγάλα ονόματα αρχείων, συνιστούμε να μην απενεργοποιήσετε τη δημιουργία ονομάτων αρχείων 8.3 σε υπολογιστές που εκτελούν προγράμματα 16 bit.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS04-032 για τα Microsoft Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
840987 MS04-032: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 889506 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 01:54:17 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbsetup kbappcompatibility kbtshoot kbprb KB889506
Σχόλια