ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" στον Internet Explorer όταν κάνετε περιήγηση προς τα πίσω σε μια ιστοσελίδα η οποία περιέχει δεδομένα που έχετε υποβάλει προηγουμένως μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP2

Συμπτώματα
Στον Microsoft Internet Explorer, όταν κάνετε περιήγηση προς τα πίσω σε μια ιστοσελίδα στην οποία έχετε υποβάλει προηγουμένως δεδομένα φόρμας και αυτή η ιστοσελίδα περιέχει την επικεφαλίδα HTTP cache-control: no-cache, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας

(Page cannot be displayed)
Αναμένεται να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα λάθους:
Προσοχή: Η σελίδα έχει λήξει
"Η σελίδα που ζητήσατε δημιουργήθηκε με βάση τις πληροφορίες που υποβάλατε σε μια φόρμα. Αυτή η σελίδα δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Για λόγους ασφαλείας, ο Internet Explorer δεν υποβάλλει αυτόματα τις πληροφορίες σας ξανά. Για να υποβάλετε ξανά τις πληροφορίες σας και να δείτε αυτήν την ιστοσελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί "Ανανέωση"

(Warning: Page has Expired
"The page you requested was created using information you submitted in a form. This page is no longer available. s a security precaution, Internet Explorer does not automatically resubmit your information for you. To resubmit your information and view this Web page, click the Refresh button.")
Εάν κάνετε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος για φιλικά HTTP (Show friendly HTTP error messages) στις επιλογές για προχωρημένους του Internet Explorer, θα εμφανιστεί ένα δεύτερο μήνυμα λάθους, όπως αναμένεται.

Σημείωση Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μόνο μετά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Αιτία
Αυτό το ζήτημα οφείλεται σε μια παλινδρόμηση που παρουσιάστηκε στο Windows XP Service Pack 2.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-025. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα και να επιστρέψετε στην συμπεριφορά που υπήρχε πριν από την εγκατάσταση του Windows XP SP2, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος για φιλικά HTTP (Show friendly HTTP error messages) στις επιλογές για προχωρημένους του Internet Explorer. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
  2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options) κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
  4. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος για φιλικά HTTP (Show friendly HTTP error messages) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Properties

Article ID: 890178 - Last Review: 03/30/2006 10:45:53 - Revision: 4.1

Microsoft Windows XP Service Pack 2

  • kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbprb KB890178
Feedback