Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 893066 επιστρέφει το προεπιλεγμένο μέγεθος του παραθύρου λήψης TCP των Windows 2000 στα 17.520 byte, όπως ήταν πριν από το SP3

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 893066 (στα αγγλικά), ενδέχεται να παρατηρήσετε μείωση των επιδόσεων του δικτύου. Για παράδειγμα, η ταχύτητα μεταγωγής ενδέχεται να είναι το ένα τέταρτο της ταχύτητας μεταγωγής που είχατε πριν να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Αιτία
Το προεπιλεγμένο μέγεθος του παραθύρου λήψης TCP είναι συνήθως μια βελτιστοποίηση χαμηλού επιπέδου που δεν επηρεάζει τις γενικές επιδόσεις του δικτύου. Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να ωφεληθούν από διαφορετικές τιμές του μεγέθους του παραθύρου λήψης TCP.

Στις αρχικές εκδόσεις του Microsoft Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) και του Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), το προεπιλεγμένο μέγεθος του παραθύρου λήψης TCP ήταν 17.520 byte. Το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) και το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) περιελάμβαναν μια αλλαγή που αύξησε το προεπιλεγμένο μέγεθος του παραθύρου λήψης TCP σε 64 KB.

Στο Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), το μέγεθος του παραθύρου λήψης TCP ορίζεται στα 64 KB σε δίκτυα των 100 MB ανά δευτερόλεπτο (Mbps). Αυτή η ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει συχνές αναμεταδόσεις. Διαρκή σχόλια από τους πελάτες και την υποστήριξη προϊόντων υπέδειξαν την επιστροφή του προεπιλεγμένου μεγέθους σε 17 KB, όπως ήταν πριν από το SP3. Επομένως, αυτή η αλλαγή κυκλοφόρησε ως επείγουσα επιδιόρθωση για τους πελάτες που επηρεάζονταν. Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 893066 μειώνει το προεπιλεγμένο μέγεθος του παραθύρου λήψης TCP σε 17.520 byte.

Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου και τη συνήθη λειτουργικότητα, η μείωση του προεπιλεγμένου μεγέθους του παραθύρου λήψης TCP ενδέχεται να περιορίσει τη μέση ταχύτητα μεταγωγής για συγκεκριμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν πολλούς πόρους του δικτύου. Η μειωμένη τιμή μπορεί να είναι καλύτερη για πιο αργά δίκτυα, ενώ η μεγαλύτερη τιμή ενδέχεται να λειτουργεί καλύτερα σε δίκτυα υψηλών επιδόσεων.

Αυτή η βελτιστοποίηση επιδόσεων εξαρτάται από το εύρος ζώνης, το φόρτο και τη χρήση του δικτύου καθώς και τις συγκεκριμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν TCP/IP, και επομένως ποικίλει ανά πελάτη και υποδομή δικτύου. Γενικά, οι περισσότεροι πελάτες δεν θα προσέξουν σημαντικές διακυμάνσεις στις επιδόσεις με τη μία ή με την άλλη ρύθμιση. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εκτός και εάν υπάρχουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα οφέλη από την αλλαγή της προεπιλογής στο περιβάλλον σας.

Σημείωση Μπορείτε να αναπτύξετε από πριν τη ρύθμιση μητρώου, πριν να εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Έτσι θα αποφευχθούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά όταν εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για ορίσετε μια άλλη τιμή μεγέθους για το παράθυρο λήψης.

Mέθοδος 1: Προσθήκη της καταχώρησης μητρώου TcpWindowSize

Προσθέστε την καταχώρηση μητρώου TcpWindowSize. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  4. Στο πλαίσιο Νέα τιμή (New Value), πληκτρολογήστε TcpWindowSize και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Στο μενού "Επεξεργασία" (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  6. Στο πλαίσιο "Δεδομένα τιμής" (Value data), πληκτρολογήστε το μέγεθος παραθύρου που θέλετε.

Μέθοδος 2: Χρήση της συνάρτησης Setsockopt

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Setsockopt των Windows Sockets για να ορίσετε το μέγεθος του παραθύρου λήψης ανά υποδοχή. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συνάρτηση Setsockopt, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση μητρώου TcpWindowSize, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
224829 Περιγραφή των δυνατοτήτων TCP των Windows 2000 και του Windows Server 2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 890345 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/25/2006 09:46:42 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbtocoff kbtshoot KB890345
Σχόλια