Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services: 8 Φεβρουαρίου 2005

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Η Microsoft κυκλοφόρησε την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Team Services (KB890829). Το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS05-006 περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services της Microsoft. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες δήλωσης αρχείου και οι επιλογές ανάπτυξης. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Περισσότερες πληροφορίες

FrontPage 2002 και πελάτες συστημάτων τουρκικής γλώσσας

Όταν επισκεφθείτε την τοποθεσία του Office Update στο Web, ίσως σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, όταν έχετε εγκατεστημένο το Microsoft FrontPage 2002, τις υπηρεσίες SharePoint Team Services ή το Office XP. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας περιλαμβάνει μια ενημερωμένη έκδοση για την αγγλική και την τουρκική έκδοση του Microsoft FrontPage 2002 και των υπηρεσιών SharePoint Team Services και ένα κοινόχρηστο αρχείο στο Office XP. Για να επισκεφθείτε την τοποθεσία του Microsoft Office Update στο Web, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση:Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ζήτημα που παρουσιάζεται στις υπηρεσίες SharePoint Team Services και στο FrontPage 2002, όπου η τιμή της τουρκικής λίρας εμφανίζεται μόνο με τη μορφή TL.

Σημείωση Το FrontPage 2002 και το Office XP δεν είναι ευάλωτα στα ζητήματα ασφαλείας που αναγράφονται στη συνέχεια αυτής της ενότητας "Περισσότερες πληροφορίες". Αυτά τα ζητήματα ασφαλείας ισχύουν μόνο για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services.

Όταν προσθέτετε μια στήλη νομισματικής μονάδας Currency στις υπηρεσίες SharePoint Services ή το FrontPage 2002, δεν έχετε καμία επιλογή για τη ρύθμιση των παραμέτρων της στήλης, ώστε η τιμή της τουρκικής λίρας να εμφανίζεται και στην παλαιότερη μορφή TL και στη νέα μορφή YTL.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και για τον τρόπο εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα με την τουρκική λίρα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
890850 Η τιμή της τουρκικής λίρας δεν εμφανίζεται και στην παλαιότερη μορφή TL και στη νεότερη μορφή YTL στις υπηρεσίες SharePoint Team Services και στο FrontPage 2002
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των νέων λειτουργιών που υποστηρίζουν τη νέα τουρκική λίρα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Θέματα που επιδιορθώνονται από την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services (KB890829)

Η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services (KB890829) επιδιορθώνει τα παρακάτω ζητήματα που δεν τεκμηριώνονταν παλαιότερα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • Λαμβάνετε το μήνυμα λάθους The list or view of a list that is referenced here no longer exists, όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με την τοποθεσία Web των υπηρεσιών SharePoint Team Services στην Ιαπωνική έκδοση των υπηρεσιών SharePoint Team Services.


  Ένας διαχειριστής χρησιμοποιεί τη δυνατότητα Server Health, για να συγχρονίσει τις βάσεις δεδομένων της τοποθεσίας Web ρίζας. Όταν ένας χρήστης ο οποίος δεν διαθέτει πιστοποιήσεις διαχειριστή συνδέεται στην τοποθεσία Web των υπηρεσιών SharePoint Team Services που βασίζεται σε ένα δευτερεύον περιεχόμενο Web της τοποθεσίας Web ρίζας, ο χρήστης λαμβάνει τα ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  The list or view of a list that is referenced here no longer exists.
 • Τα δικαιώματα που εκχωρούνται στην ομάδα Everyone του φακέλου "Κοινόχρηστα έγγραφα (Shared Documents)" δεν καταργούνται, όταν απενεργοποιήσετε την ανώνυμη πρόσβαση για την τοποθεσία Web των υπηρεσιών SharePoint Team Services.


  Απενεργοποιείτε την ανώνυμη πρόσβαση για την τοποθεσία Web των υπηρεσιών SharePoint Team Services. Όταν προβάλετε τα δικαιώματα που έχουν οριστεί για το φάκελο "Κοινόχρηστα έγγραφα (Shared Documents)", η ομάδα Everyone εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα "Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents)". Όταν προβάλετε τα δικαιώματα που έχουν οριστεί στα αρχεία του φακέλου "Κοινόχρηστα έγγραφα (Shared Documents)", η ομάδα Everyone εξακολουθεί να έχει δικαιώματα ανάγνωσης. Επομένως, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα της βιβλιοθήκης Shared Documents ακόμα και όταν δεν έχουν δικαιώματα πρόσβασης στην τοποθεσία των υπηρεσιών SharePoint Team Services στο Web.

  Σημείωση Ο φάκελος "Κοινόχρηστα έγγραφα (Shared Documents)" βρίσκεται στην ακόλουθη θέση:
  Μονάδα_δίσκου:\Inetpub\Wwwroot
 • Όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε μια ιστοσελίδα που είναι συνδεδεμένη με το αρχείο Filelist.xml στην τοποθεσία του Microsoft FrontPage 2002 στο Web, το FrontPage 2002 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται.


  Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):
  822821 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του FrontPage 2002 μετά το Service Pack 2: 13 Ιουνίου 2003
 • Όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση της τοποθεσίας των υπηρεσιών SharePoint Team Services στο Web, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  The list or view of a list that is referenced here no longer exists.
  Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να παρουσιαστεί, όταν ένας διαφορετικός χρήστης εκτελέσει την εντολή "Συγχρονισμός βάσης δεδομένων" (Synchronize Database) στην τοποθεσία Web ρίζας της τοποθεσίας των υπηρεσιών SharePoint Team Services στο Web. Όταν ο χρήστης εκτελέσει αυτήν τη λειτουργία, οι λίστες που περιέχονται στην ιστοσελίδα σας ενδέχεται να καταστραφούν.Η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις υπηρεσίες SharePoint Team Services (KB890829) περιλαμβάνει την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:


Μια νέα παράμετρος είναι διαθέσιμη για το εργαλείο γραμμής εντολών Owsadm.exe, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ενεργοποίηση του ενσωματωμένου ελέγχου ταυτότητας των Windows, όταν επεκτείνετε έναν εικονικό διακομιστή.


Μια νέα παράμετρος για το εργαλείο γραμμής εντολών Owsadm.exe συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα παράμετρο enablentlm, για να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας των Windows στον εικονικό διακομιστή των υπηρεσιών Microsoft Internet Information Services έκδοση 6.0. Παρακάτω δίνονται παραδείγματα για τον τρόπο χρήσης της νέας παραμέτρου enablentlm με το εργαλείο γραμμής εντολών Owsadm.exe.
 • Τρόπος χρήσης του εργαλείου γραμμής εντολών Owsadm.exe για την ενεργοποίηση του ενσωματωμένου ελέγχου ταυτότητας των Windows, όταν επεκτείνετε έναν εικονικό διακομιστή:
  owsadm -o install -p 80 -u administrator -enablentlm
 • Τρόπος χρήσης του εργαλείου γραμμής εντολών Owsadm.exe για την ενεργοποίηση του ενσωματωμένου ελέγχου ταυτότητας των Windows, όταν δημιουργείτε έναν εικονικό διακομιστή διαχείρισης:
  owsadm -o setadminport -p 8080 -enablentlm
STS, SharePoint, υπηρεσίες, Office, ασφάλεια, ενημερωμένη έκδοση κώδικα, επιδόσεις, αξιοπιστία, Update, λήψη, XP, ενημέρωση κώδικα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 890829 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:39:04 - Αναθεώρηση: 4.4

Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition για Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate atdownload KB890829
Σχόλια