Μήνυμα "The upgrade patch cannot be installed by the Windows Installer service" όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services σε υπολογιστή όπου εκτελείται η αρχική έκδοση αυτών των υπηρεσιών

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services σε έναν υπολογιστή όπου εκτελείται η αρχική έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Όταν προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
The upgrade patch cannot be installed by the Windows Installer service because the program to be upgraded may be missing, or the upgrade patch may update a different version of the program. Verify that the program to be upgraded exists on your computer and that you have the correct upgrade patch.

(Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα αναβάθμισης δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί από την υπηρεσία του Windows Installer, επειδή το πρόγραμμα που πρόκειται να αναβαθμιστεί μπορεί να λείπει ή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα αναβάθμισης μπορεί να ενημερώσει διαφορετική έκδοση του προγράμματος. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα που πρόκειται να αναβαθμίσετε υπάρχει στον υπολογιστή σας και ότι διαθέτετε τη σωστή ενημερωμένη έκδοση κώδικα αναβάθμισης.)
Αιτία
Η αρχική έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services δεν διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες οι οποίες επιτρέπουν την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ως επειγουσών επιδιορθώσεων. Επομένως, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services, όπως μια επείγουσα επιδιόρθωση, σε έναν υπολογιστή όπου εκτελείται η αρχική έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Πριν να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το Windows SharePoint Services Service Pack 1 (SP1).

Αυτή τη συνθήκη είναι μια εξαίρεση στην πολιτική υποστήριξης κύκλου ζωής (Support Life Cycle) της Microsoft για Service Pack. Αυτή η συνθήκη ισχύει μόνο για την αρχική έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services. Η τυπική πολιτική υποστήριξης κύκλου ζωής (Support Life Cycle) της Microsoft θα εφαρμοστεί μόνο στα μελλοντικά Service Pack και στις μελλοντικές εκδόσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 1 (SP1). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Windows SharePoint Services Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
841876 Περιγραφή του Windows SharePoint Services Service Pack 1
Σημείωση Όταν αναπτύσσετε τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, συνιστάται να συμπεριλάβετε το Windows SharePoint Services SP1 ως μέρος του σχεδίου ανάπτυξης. Αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να εφαρμόσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services στις νέες εγκαταστάσεις των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική υποστήριξης κύκλου ζωής (Support Life Cycle) της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
wss ενημερωμένη_έκδοση επιδιόρθωση επείγουσα_επιδιόρθωση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 891060 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 01:58:16 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Windows SharePoint Services

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbsetup kbprb kbdeployment kbupdateissue KB891060
Σχόλια