Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ενημερωμένη έκδοση για προγράμματα αναπαραγωγής με ενεργοποιημένη τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management) του Windows Media

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημερωμένη έκδοση για το σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management - DRM) του Microsoft Windows Media. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να κάνετε το σύστημα DRM του Windows Media ισχυρότερο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την ισχύ του συστήματος DRM του Windows Media. Επίσης, προσθέτει περισσότερους ελέγχους ακεραιότητας στο σύστημα DRM, εγκαθιστώντας δύο στοιχεία στους υπολογιστές των τελικών χρηστών. Οι αρχές έκδοσης αδειών χρήσης μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ο υπολογιστής κάθε χρήστη έχει ενημερωθεί πριν από την έκδοση ή την ανανέωση αδειών χρήσης. Οι ενημερωμένες εκδόσεις για τον τελικό χρήστη απαιτούν τις ακόλουθες ενέργειες:
 1. Ενημέρωση των στοιχείων χρόνου εκτέλεσης μορφής του Windows Media.

  Σημείωση Οι εφαρμογές που βασίζονται στο Windows Media Format SDK δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επηρεάζει μόνο τα στοιχεία χρόνου εκτέλεσης με δυνατότητα αναδιανομής. Ωστόσο, συνιστάται στους ανεξάρτητους πωλητές λογισμικού (ISV) να συμπεριλάβουν τα νέα στοιχεία χρόνου εκτέλεσης στην εφαρμογή τους.
 2. Επανάληψη της προσαρμογής του στοιχείου DRM στην εφαρμογή τους.
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού

Είναι διαθέσιμη μια υποστηριζόμενη ενημερωμένη έκδοση από τη Microsoft, αλλά προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services), για να αποκτήσετε την ενημερωμένη έκδοση. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services) και για πληροφορίες σχετικά με το κόστος υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν ένας μηχανικός υποστήριξης της Microsoft κρίνει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας, ενδέχεται να μην ισχύσουν οι χρεώσεις που εφαρμόζονται κανονικά για τις κλήσεις υποστήριξης. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης.

Windows Media Format 9.5 Runtime

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsMedia-KB891122-x86 (Αγγλική έκδοση).

ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsMedia-KB891122-x86 (Ελληνική έκδοση).
Πληροφορίες αρχείου
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    294.912 Blackbox.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.3790.3802  164.864 Cewmdm.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    258.296 Drmclien.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    96.768 Drmstor.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    173.304 Drmupgds.exe  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    502.272 Drmv2clt.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802     6.656 Laprxy.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    96.768 Logagent.exe  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    142.336 Msnetobj.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.3790.3802   25.088 Mspmsnsv.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.3790.3802  173.568 Mspmsp.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    364.784 Msscp.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.3790.3802  315.904 Mswmdm.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    221.184 Qasf.dll  28-Jan-2005 18:44 5.2.3790.1230   47.104 Uwdf.exe  28-Jan-2005 18:44 5.2.3790.1230   15.872 Wdfapi.dll  28-Jan-2005 18:44 5.2.3790.1230   38.912 Wdfmgr.exe  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    396.528 Wmadmod.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    716.288 Wmadmoe.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    224.768 Wmasf.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.3790.3802   28.160 Wmdmlog.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.3790.3802   33.792 Wmdmps.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    335.872 Wmdrmdev.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    290.816 Wmdrmnet.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    150.016 Wmidx.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802   1.027.072 Wmnetmgr.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    774.904 Wmsdmod.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802   1.119.744 Wmsdmoe2.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    819.200 Wmsetsdk.exe  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    413.944 Wmspdmod.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    940.544 Wmspdmoe.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802   1.218.808 Wmvadvd.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802   1.512.448 Wmvadve.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802   2.370.296 Wmvcore.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802    895.736 Wmvdmod.dll  28-Jan-2005 18:44 10.0.0.3802   1.003.008 Wmvdmoe2.dll  28-Jan-2005 18:44 5.2.3802.3802   61.952 Wpdconns.dll  28-Jan-2005 18:44 5.2.3802.3802   114.176 Wpdmtp.dll  28-Jan-2005 18:44 5.2.3802.3802   331.776 Wpdmtpdr.dll  28-Jan-2005 18:44 5.2.3802.3802   66.560 Wpdmtpus.dll    28-Jan-2005 18:44 5.2.3802.3802   331.264 Wpdsp.dll  28-Jan-2005 18:44 5.2.3802.3802   10.752 Wpdtrace.dll  28-Jan-2005 18:44 5.2.3802.3802   18.944 Wpdusb.sys  28-Jan-2005 18:44 5.2.3802.3802   38.912 Wpd_ci.dll

Στοιχείο χρόνου εκτέλεσης μορφής Windows Media 9.0 για Windows 2000

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsMedia9-KB891122-x86-Global-ENU.exe (Αγγλική έκδοση).
Πληροφορίες αρχείου
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου  ---------------------------------------------------------  19-Apr-2005 21:53 9.0.0.3288   294.400 Blackbox.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   306.424 Drmclien.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   87.040 Drmstor.dll     05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   696.320 Drmv2clt.dll    10-Nov-2004 19:59 1.9.0.305   290.816 L3codeca.acm  05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287    6.656 Laprxy.dll     05-Apr-2005 15:00 9.0.0.3287   103.936 Logagent.exe    05-Apr-2005 15:28 9.0.0.3287   317.176 Mp43dmod.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   384.512 Mp4sdmod.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   240.640 Mpg4dmod.dll    10-Nov-2004 21:47 4.90.2490.0   50.448 Msdmo.dll      05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   260.096 Msnetobj.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   226.816 Npdrmv2.dll     05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   10.240 Npwmsdrm.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   237.568 Qasf.dll      05-Apr-2005 15:05 9.0.0.3287   237.568 Setup_wm.exe    05-Apr-2005 15:27 10.0.0.3802  396.528 Wmadmod.dll     13-Feb-2005 06:31 10.0.0.3802  716.288 Wmadmoe.dll     05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   222.208 Wmasf.dll      05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   151.552 Wmidx.dll      05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287  1.022.464 Wmnetmgr.dll    05-Apr-2005 15:29 10.0.0.3802  774.904 Wmsdmod.dll     13-Feb-2005 06:31 10.0.0.3802 1.119.744 Wmsdmoe2.dll    05-Apr-2005 15:24 10.0.0.3802  413.944 Wmspdmod.dll    13-Feb-2005 06:31 10.0.0.3802  940.544 Wmspdmoe.dll    05-Apr-2005 15:23 9.0.0.3287  2.071.288 Wmvcore.dll     05-Apr-2005 15:26 10.0.0.3802  895.736 Wmvdmod.dll     13-Feb-2005 06:31 10.0.0.3802 1.003.008 Wmvdmoe2.dll
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Στοιχείο χρόνου εκτέλεσης μορφής Windows Media 9.0 για Windows 98 και Windows Millennium Edition

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsMedia9-KB891122-x86-INTL.exe (Αγγλική έκδοση).
Πληροφορίες αρχείου
Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου  ---------------------------------------------------------  19-Apr-2005 21:53 9.0.0.3288   294.400 Blackbox.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   306.424 Drmclien.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   87.040 Drmstor.dll     05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   696.320 Drmv2clt.dll    10-Nov-2004 19:59 1.9.0.305   290.816 L3codeca.acm  05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287    6.656 Laprxy.dll     05-Apr-2005 15:00 9.0.0.3287   103.936 Logagent.exe    05-Apr-2005 15:28 9.0.0.3287   317.176 Mp43dmod.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   384.512 Mp4sdmod.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   240.640 Mpg4dmod.dll    10-Nov-2004 21:47 4.90.2490.0   50.448 Msdmo.dll      05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   260.096 Msnetobj.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   226.816 Npdrmv2.dll     05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   10.240 Npwmsdrm.dll    05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   237.568 Qasf.dll      05-Apr-2005 15:05 9.0.0.3287   237.568 Setup_wm.exe    05-Apr-2005 15:27 10.0.0.3802  396.528 Wmadmod.dll     13-Feb-2005 06:31 10.0.0.3802  716.288 Wmadmoe.dll     05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   222.208 Wmasf.dll      05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287   151.552 Wmidx.dll      05-Apr-2005 15:20 9.0.0.3287  1.022.464 Wmnetmgr.dll    05-Apr-2005 15:29 10.0.0.3802  774.904 Wmsdmod.dll     13-Feb-2005 06:31 10.0.0.3802 1.119.744 Wmsdmoe2.dll    05-Apr-2005 15:24 10.0.0.3802  413.944 Wmspdmod.dll    13-Feb-2005 06:31 10.0.0.3802  940.544 Wmspdmoe.dll    05-Apr-2005 15:23 9.0.0.3287  2.071.288 Wmvcore.dll     05-Apr-2005 15:26 10.0.0.3802  895.736 Wmvdmod.dll     13-Feb-2005 06:31 10.0.0.3802 1.003.008 Wmvdmoe2.dll

Πληροφορίες για την κατάργηση ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε το Windows Media Format Runtime χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs).
Κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας χρήσης, οι υπηρεσίες περιεχομένου μπορούν να εντοπίσουν αν οι τελικοί χρήστες τους έχουν ενημερώσει τους υπολογιστές τους, ελέγχοντας για εκδόσεις στοιχείων. Χρησιμοποιώντας το SDK της Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων (Rights Manager) του Windows Media στο διακομιστή αδειών χρήσης, η υπηρεσία περιεχομένου μπορεί να ανακτήσει πληροφορίες έκδοσης από το πρόγραμμα-πελάτη και κατόπιν να καθορίσει τη συνέχεια. Ο διακομιστής αδειών χρήσης μπορεί να καθορίσει αν το πρόγραμμα-πελάτης διαθέτει την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Καθορίστε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του χρήστη.
  Αρχικά, η ενημερωμένη έκδοση για το σύστημα DRM του Windows Media είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες των Microsoft Windows XP. Χρησιμοποιήστε κώδικα προγράμματος-πελάτη, για να καθορίσετε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του χρήστη.

  Οι υπηρεσίες περιεχομένου μπορούν να επιλέξουν να εκδώσουν άδειες χρήσης σε υπολογιστές για τους οποίους η ενημερωμένη έκδοση δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Εναλλακτικά, οι υπηρεσίες περιεχομένου πρέπει να ειδοποιήσουν τους χρήστες τους ότι οι άδειες χρήσης δεν θα είναι διαθέσιμες μέχρι να γίνει να διαθέσιμο το στοιχείο χρόνου εκτέλεσης DRM για το λειτουργικό τους σύστημα.
 • Καθορίστε την έκδοση των στοιχείων χρόνου εκτέλεσης μορφής Windows Media στο πρόγραμμα-πελάτη.
  Καθορίστε την έκδοση του στοιχείου χρόνου εκτέλεσης μορφής Windows Media στο οποίο βασίζεται το πρόγραμμα αναπαραγωγής του χρήστη. Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα WMRMChallenge.ClientVersion, για να ανακτήσετε αυτήν την τιμή. Ένα ενημερωμένο πρόγραμμα-πελάτης έχει την έκδοση 10.00.00.3802. Για να εγκαταστήσετε τα ενημερωμένα στοιχεία χρόνου εκτέλεσης, ανακατευθύνετε το χρήστη στη διεύθυνση URL που αναφέρεται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
 • Καθορίστε την έκδοση ασφαλείας του στοιχείου DRM για προσαρμογή.
  Καθορίστε την έκδοση ασφαλείας του στοιχείου DRM. Ο αριθμός έκδοσης υποδεικνύει αν το πρόγραμμα-πελάτης πρέπει να προσαρμόσει το πρόγραμμα αναπαραγωγής του. Παρότι το SDK της Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων (Rights Manager) του Windows Media παρέχει διάφορους τρόπους για τον προσδιορισμό της έκδοσης ασφαλείας, συνιστάμε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο WMRMLicGen.GetClientVersion, επειδή η τιμή που προκύπτει φέρει ψηφιακή υπογραφή. Δεν είναι δυνατή η αλλοίωση αυτής της τιμής ψηφιακής υπογραφής. Η τιμή για την παράμετρο pvarVersion αυτής της μεθόδου υποδεικνύει την έκδοση ασφαλείας a.b με τη μορφή:
  a*256 + b (For example, a security version of 2.4 returns a value of 516.)
  Ένα ενημερωμένο πρόγραμμα-πελάτης διαθέτει μια έκδοση ασφαλείας 2.5 ή νεότερη. Εάν δείτε μια τιμή που είναι μικρότερη ή ίση του 516, θα γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα-πελάτης απαιτεί προσαρμογή. Μπορείτε να ανακατευθύνετε τους χρήστες στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για την προετοιμασία της προσαρμογής (στα αγγλικά):
Σημείωση Για να μπορέσουν οι διακομιστές αδειών χρήσης να προσδιορίσουν τις εκδόσεις των στοιχείων προγραμμάτων-πελατών, πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων στους διακομιστές αδειών χρήσης. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Download the latest License Server information (στα αγγλικά): Πρέπει να εκτελέσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε κάθε υπολογιστή που εκτελεί την υπηρεσία Windows Media License Service.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 891122 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/15/2006 17:22:13 - Αναθεώρηση: 5.1

Windows Media Format 9.5 Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Windows Media Format 9 Series Software Development Kit

 • kbfix KB891122
Σχόλια