Το σύστημα Διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου πολυμέσων των Windows (Windows Media Digital Rights Management) ενδέχεται να μην λειτουργεί όταν αλλάξει το υλικό του υπολογιστή σας

Συμπτώματα
Το σύστημα Microsoft Windows Media Digital Rights Management (DRM) ενδέχεται να μην λειτουργεί όταν αλλάξετε το υλικό του υπολογιστή σας. Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να κάνετε αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου. Στο προστατευμένο περιεχόμενο περιλαμβάνεται περιεχόμενο όπως τραγούδια τα οποία έχετε αγοράσει και φορτώσει από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ενδέχεται να εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα λάθους:
Η άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή των συσκευασμένων πολυμέσων δεν είναι έγκυρη.

(The license to play the packaged media is invalid.)
C00D277F - Σφάλμα προστασίας ασφαλούς αποθήκευσης. Ανακτήστε τις άδειες χρήσης σας από ένα προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας και προσπαθήστε ξανά.

(C00D277F - Secure storage protection error. Restore your licenses from a previous backup and try again.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το σύστημα Windows Media DRM διατηρεί πληροφορίες με βάση τις ρυθμίσεις υλικού του υπολογιστή σας. Εάν αλλάξουν συγκεκριμένα στοιχεία, το Windows Media DRM ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, επειδή μπορεί να βλέπει την αλλαγή ως μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια μεταφοράς του περιεχομένου που προστατεύεται από το DRM σε άλλον υπολογιστή.

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί στην περίπτωση που έχετε κάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αλλαγές στο υλικό του υπολογιστή σας:
 • Έχετε αλλάξει πρόσφατα στοιχεία του υλικού, όπως τη CPU ή την μητρική πλακέτα.
 • Έχετε τροποποιήσει οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις του BIOS (Basic Input/Output System) του υπολογιστή σας οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία υλικού, όπως η απενεργοποίηση του CPU hyper-threading.
 • Έχετε μετακινήσει μια μονάδα σκληρού δίσκου από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο υπολογιστή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επαναφέρετε στον υπολογιστή σας τις αρχικές ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού ή τις αρχικές ρυθμίσεις του BIOS. Η επαναφορά του υπολογιστή σας είναι πιθανό να επιλύσει αυτά τα ζητήματα. Εάν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα του DRM επαναφέροντας τις ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού ή τις ρυθμίσεις BIOS και εάν σκοπεύετε να αλλάξετε στοιχεία του υλικού σας στο μέλλον, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 παρακάτω σε αυτήν την ενότητα. Εάν δεν έχετε κάνει αλλαγές υλικού ή εάν η επαναφορά των ρυθμίσεων παραμέτρων υλικού δεν διορθώσει το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 5.

Προσοχή Εάν μεταβείτε απευθείας στο βήμα 3 και δεν διαθέτετε ένα πρόσφατο αντίγραφο των αδειών χρήσης σας, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να κάνετε αναπαραγωγή προστατευμένων αρχείων, τα οποία φορτώσατε στο παρελθόν. Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του περιεχομένου για να καθορίσετε τον τρόπο λήψης νέων αδειών χρήσης για αυτά τα αρχεία. Ένα παράδειγμα προμηθευτή περιεχομένου είναι το κατάστημα από όπου αγοράσατε τα προστατευμένα αρχεία.
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών χρήσης σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στον Microsoft Windows Media Player, στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αδειών χρήσης (Manage Licenses) στον Windows Media Player 10 ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αδειών χρήσης (License Management) στις εκδόσεις Windows Media Player 7.x έως Windows Media Player 9.

   Για να αλλάξετε τη θέση του αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή (Change) και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας των αδειών χρήσης που διαθέτετε.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Back Up Now.
  Σημείωση Η υπηρεσία έκδοσης αδειών χρήσης, όπως το ηλεκτρονικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προστατευμένο περιεχόμενο, καθορίζει αν επιτρέπεται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας μιας συγκεκριμένης άδειας χρήσης. Κατά συνέπεια, ίσως να μην μπορέσετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών χρήσης σας. Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της άδειας χρήσης ενός συγκεκριμένου αρχείου, δεν μπορείτε να επαναφέρετε την άδεια χρήσης μετά την αλλαγή στοιχείων του υλικού σας. Εάν δεν μπορείτε να επαναφέρετε μια άδεια χρήσης, δεν είναι δυνατό να κάνετε αναπαραγωγή του προστατευμένου αρχείου.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web της υπηρεσίας έκδοσης αδειών χρήσης και να εξακριβώσετε αν υποστηρίζουν τη δυνατότητα "Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά" (Backup and Restore) του Windows Media DRM.
 2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε στο υλικό του υπολογιστή σας.
 3. Επαναφέρετε το Windows Media DRM, διαγράφοντας όλα τα αρχεία του φακέλου Windows Media DRM. Σημειώστε ότι ο φάκελος Windows Media DRM είναι ένας κρυφός φάκελος συστήματος. Για να προβάλετε κρυφούς φακέλους και αρχεία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
  • Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη αρχείων και φακέλων (Hidden files and folders).
  Παρακάτω παρατίθενται οι τυπικές θέσεις του φακέλου του Windows Media DRM, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε:
  • Windows Vista: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
  • Microsoft Windows 2000 και Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε το φάκελο του Windows Media DRM, η ακριβής θέση του φακέλου στον υπολογιστή σας είναι αποθηκευμένη στο ακόλουθο κλειδί μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι αυτό το κλειδί οδηγεί σε μια έγκυρη διαδρομή:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath
  Σημείωση Από προεπιλογή, η διαδρομή εμφανίζεται σε δυαδική μορφή. Για να δείτε τη διαδρομή σε μορφή απλού κειμένου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή DataPath. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δυαδικής τιμής (Edit Binary Value), η διαδρομή εμφανίζεται στη στήλη της δεξιάς πλευράς.
 4. Προσαρμόστε το σύστημα Windows Media DRM.

  Για να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Windows Media DRM, ανατρέξτε στις οδηγίες της ακόλουθης τοποθεσίας της Microsoft στο Web:
 5. Επαναφέρετε τις άδειες χρήσης σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στον Windows Media Player, στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αδειών χρήσης (Manage Licenses) εάν έχετε Windows Media Player 10 ή κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αδειών χρήσης (License Management) στις εκδόσεις Windows Media Player 7.x έως Windows Media Player 9.
  • Επιλέξτε τη θέση των αντιγράφων ασφαλείας των αδειών χρήσης σας. Εάν χρειαστεί, τοποθετήστε τη δισκέτα όπου είναι αποθηκευμένες οι άδειες χρήσης σας.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά τώρα (Restore Now).
  Σημείωση Λάβετε υπόψη ότι αυτό το βήμα απαιτεί σύνδεση με το Internet. Για πληροφορίες σχετικά με τον Windows Media Player και το απόρρητο, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου του Windows Media Player. Για να εμφανίσετε τη δήλωση απορρήτου του Windows Media Player, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δήλωσης απορρήτου (View Privacy Statement) στο μενού Βοήθεια (Help).
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
WMDRM license restore C00D277F
Properties

Article ID: 891664 - Last Review: 12/05/2007 19:35:00 - Revision: 2.1

Windows Media Format 9.5 Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 9 Series

 • kbinfo kbtshoot kbprb KB891664
Feedback