Η απόδοση του ASP.NET ενδέχεται να επηρεαστεί μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS05-004

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Η απόδοση του Microsoft ASP.NET ενδέχεται να επηρεαστεί αν ένας χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή δεν συνδεθεί μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS05-004. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται εξαιτίας των DLL των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας τα οποία έχουν τοπικό είδωλο. Στη διάρκεια της εγκατάστασης, τα τοπικά είδωλα ακυρώνονται μέχρι να γίνει σύνδεση ενός διαχειριστή στο διακομιστή.

Η επίδραση στην απόδοση μπορεί να μετρηθεί από τη μεγαλύτερη χρήση της CPU όταν γίνεται φόρτωση κώδικα κατά το χρόνο εκκίνησης. Δεν υπάρχει σημαντική μείωση της απόδοσης σε σταθερή κατάσταση.

Αυτή η επίδραση στην απόδοση παρουσιάζεται μόνο μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας σε υπολογιστές με το Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2) και την αρχική έκδοση του .NET Framework 1.1.

Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-004 εγκαθιστά μια νέα έκδοση των ακόλουθων DLL:

Εάν εγκατασταθεί το .NET Framework 1.1
 • System.dll
 • System.xml.dll
Εάν εγκατασταθεί το .NET Framework 1.0 SP2
 • Mscorlib.dll
 • System.dll
 • System.xml.dll
Για να προσδιορίσετε ποια κύρια έκδοση του .NET Framework έχετε εγκαταστήσει, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο:
 • Εάν ο φάκελος %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705 περιέχει περισσότερα από τέσσερα αρχεία, είναι εγκατεστημένο το .NET Framework 1.0. Το .NET Framework 1.0 δεν είναι εγκατεστημένο όταν ο φάκελος περιέχει μόνο τα ακόλουθα αρχεία:
  • Installutil.exe.config
  • Mscormmc.cfg
  • Mscormmc.dll
  • Regsvcs.exe.rtm.config
 • Εάν υπάρχει ο φάκελος %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322, είναι εγκατεστημένο το .NET Framework 1.1.
Σημείωση Είναι δυνατό να υπάρχουν και οι δύο κατάλογοι.

Σημείωση Για να προσδιορίσετε ποιο Service Pack είναι εγκατεστημένο, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο:
 • Εάν η έκδοση του αρχείου %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\Sscorwrks.dll είναι παλαιότερη από την έκδοση 1.0.3705.6000, είναι εγκατεστημένο το .NET Framework 1.0 SP2.
 • Εάν η έκδοση του αρχείου %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322\Sscorwrks.dll είναι παλαιότερη από την έκδοση 1.1.4322.2000, είναι εγκατεστημένο το .NET Framework 1.1.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, τα τοπικά είδωλα δημιουργούνται ξανά κατά την πρώτη σύνδεση ενός χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή. Μόλις ολοκληρωθεί η αναδημιουργία των τοπικών ειδώλων, η απόδοση του συστήματος επανέρχεται στα αρχικά επίπεδα. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή ο κώδικας δεν χρειάζεται μεταγλώττιση just-in-time (JIT) κατά τη φόρτωσή του.

Μπορείτε επίσης να αναδημιουργήσετε τα τοπικά είδωλα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Native Image Generator (Ngen.exe). Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις εξής εντολές:

Εάν εγκατασταθεί το .NET Framework 1.1
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.Xml.dll
Σημείωση Το εργαλείο Native Image Generator βρίσκεται στο φάκελο %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322 .


Εάν εγκατασταθεί το .NET Framework 1.0 SP2
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\mscorlib.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Xml.dll
Επειδή εγκαθίσταται μια νέα έκδοση του αρχείου Mscorlib.dll, όλα τα τοπικά είδωλα που βρίσκονται στον υπολογιστή ακυρώνονται. Επομένως, πρέπει επίσης να δημιουργήσετε ξανά τα τοπικά είδωλα για τα ακόλουθα DLL:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\custommarshalers.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Design.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.Design.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Windows.Forms.dll
Σημείωση Το εργαλείο Native Image Generator βρίσκεται στο φάκελο %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-004, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887219 MS05-004: Ένα θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET θα μπορούσε να επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Native Image Generator tool (Ngen.exe), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 891829 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/09/2015 02:00:52 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB891829
Σχόλια