Τα αρχεία της Βοήθειας HTML (HTML Help) δεν λειτουργούν σωστά μετά την απεγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890175 (MS05-001)

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την απεγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890175 (MS05-001), ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα συμπτώματα:
  • Τα αρχεία της Βοήθειας HTML (HTML Help) δεν λειτουργούν σωστά.
  • Τα αντικείμενα HHCtrl σε μια σελίδα HTML δεν αποδίδονται σωστά.
  • Οι χρήστες που δεν διαθέτουν πιστοποιήσεις διαχειριστή μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία της Βοήθειας (Help). Αυτά τα αρχεία Βοήθειας (Help) μπορεί να περιλαμβάνουν αρχεία Βοήθειας (Help) από το Microsoft Developer Network (MSDN) και την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC).
Σημείωση Η λειτουργικότητα των αρχείων της Βοήθειας HTML (HTML Help) επηρεάζεται μόνο μετά την απεγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890175.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890175 πριν να εγκαταστήσετε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 811630 και στη συνέχεια απεγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890175.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 811630 και στη συνέχεια εγκαταστήστε ξανά την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 890175.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 892641 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 15:30:37 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kbupdateissue kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter KB892641
Σχόλια