Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ορισμένες ιστοσελίδες και δυνατότητες της Βοήθειας HTML (HTML Help) ενδέχεται να μην λειτουργούν έπειτα από την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας 896358 ή 890175

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 896358 ή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 890175, ίσως να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Ορισμένοι τύποι προγραμμάτων που βασίζονται στο Web ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Για παράδειγμα, ένας πίνακας περιεχομένων της Βοήθειας HTML (HTML Help) ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον.
 • Ορισμένες δυνατότητες της Βοήθειας HTML (HTML Help) ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν ανοίξετε ένα αρχείο .chm από μια απομακρυσμένη θέση. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην λειτουργεί η δυνατότητα "Σχετικά θέματα" (Related Topics).
Σημείωση Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που συμπληρώνουν τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
890175 MS05-001: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας 896358 και 890175 εμποδίζουν το περιεχόμενο HTML που βρίσκεται έξω από τη ζώνη Local Machine να δημιουργήσει μια εμφάνιση του στοιχείου ελέγχου ActiveX HTML της Βοήθειας (Help) (HHCTRL). Η αλλαγή αυτή παρουσιάστηκε για να μειώσει τα θέματα ευπάθειας ασφαλείας στη Βοήθεια HTML.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Τα συμπτώματα είναι αναμενόμενο και σκόπιμο αποτέλεσμα της εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει παραδείγματα για τους διαχειριστές, οι οποίοι πρέπει να ενεργοποιήσουν ξανά το στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help) για σημαντικά εταιρικά προγράμματα. Οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης ενδέχεται να κάνουν τον υπολογιστή πιο ευάλωτο στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Η ασφαλέστερη διαδικασία είναι να μην χρησιμοποιηθούν οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης που αφορούν το μητρώο. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης, ρυθμίστε τις τιμές του μητρώου ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο περιοριστικές.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Το πρώτο από τα παρακάτω παραδείγματα είναι το πιο περιοριστικό. Τα επόμενα παραδείγματα είναι διαδοχικά λιγότερο περιοριστικά.

Παράδειγμα 1: Χρήση της καταχώρησης URLAllowList για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων διευθύνσεων URL

Προειδοποίηση Συμπεριλάβετε μόνο τις διευθύνσεις URL των τοποθεσιών που εμπιστεύεστε.

Το αρχείο .reg σε αυτό το παράδειγμα ενεργοποιεί ξανά την υποστήριξη του στοιχείου ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help) στο ακόλουθο απομακρυσμένο περιεχόμενο:
 • Οποιαδήποτε αρχεία .chm που περιλαμβάνονται στο φάκελο \\productmanuals\helpfiles
 • Μια εφαρμογή Web η οποία βρισκόταν στη διεύθυνση http://www.wingtiptoys.com/help.
Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Έπειτα, αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας την επέκταση ονόματος αρχείου .reg.
REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions] "UrlAllowList"="\\\\productmanuals\\helpfiles;http://www.wingtiptoys.com/help/"
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ στη συμβολοσειρά URL μιας τοποθεσίας που προστίθεται στο κλειδί μητρώου UrlAllowList. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη συμβολοσειρά URL:
"UrlAllowList"="http://*.wingtiptoys.com"
Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη συμβολοσειρά URL:
"UrlAllowList"="http://help.wingtiptoys.com"
Αυτή η συμβολοσειρά επιτρέπει στις ακόλουθες τοποθεσίες να φιλοξενούν το στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help):
 • http://help.wingtiptoys.com/research
 • http://help.wingtiptoys.com/sales

Παράδειγμα 2: Χρήση της καταχώρησης MaxAllowedZone για την ενεργοποίηση μιας ζώνης ασφαλείας

Προειδοποίηση Η καταχώρηση MaxAllowedZone ενεργοποιεί όλες τις τοποθεσίες σε μια ορισμένη ζώνη. Η χρήση της καταχώρησης UrlAllowList μπορεί να είναι πιο ασφαλής. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την καταχώρηση MaxAllowedZone, μην την ρυθμίσετε σε υψηλότερη τιμή από την απαιτούμενη. Εάν ρυθμίσετε την τιμή MaxAllowedZone σε 3 ή υψηλότερη, εκθέτετε τα συστήματα σε επιθέσεις μέσω του Internet.

Σημείωση Από προεπιλογή, η τιμή για την καταχώρηση MaxAllowedZone έχει οριστεί σε μηδέν. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τον τρόπο ερμηνείας διαφορετικών καταχωρήσεων από την τιμή της καταχώρησης MaxAllowedZone.
MaxAllowedZoneΖώνη "Τοπικός υπολογιστής" (Local Machine)Ζώνη "Τοπικό intranet" (Local intranet)Ζώνη "Αξιόπιστες τοποθεσίες" (Trusted sites)Ζώνη InternetΖώνη "Ελεγχόμενες τοποθεσίες" (Restricted sites)
0ΕπιτρέπεταιΑποκλείεταιΑποκλείεταιΑποκλείεταιΑποκλείεται
1ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΑποκλείεταιΑποκλείεταιΑποκλείεται
2ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΑποκλείεταιΑποκλείεται
3ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΑποκλείεται
4ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται
Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Έπειτα, αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας την επέκταση ονόματος αρχείου .reg. Αυτό το αρχείο .reg επιτρέπει σε όλα τα περιεχόμενα στη ζώνη Intranet να περιέχουν το στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help).
REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions] "MaxAllowedZone"=dword:00000001

Παράδειγμα 3 Χρήση των καταχωρήσεων URLAllowList και MaxAllowedZone

Προειδοποίηση Η καταχώρηση MaxAllowedZone ενεργοποιεί όλες τις τοποθεσίες σε μια ορισμένη ζώνη. Η χρήση της καταχώρησης UrlAllowList μπορεί να είναι πιο ασφαλής. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την καταχώρηση MaxAllowedZone, μην την ρυθμίσετε σε υψηλότερη τιμή από την απαιτούμενη. Εάν ρυθμίσετε την τιμή MaxAllowedZone σε 3 ή υψηλότερη, εκθέτετε τα συστήματα σε επιθέσεις μέσω του Internet.

Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad). Έπειτα, αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας την επέκταση ονόματος αρχείου .reg. Το ακόλουθο αρχείο .reg επιτρέπει σε όλα τα περιεχόμενα στη ζώνη Intranet να περιέχουν το στοιχείο ελέγχου ActiveX της Βοήθειας HTML (HTML Help). Αυτό το αρχείο .reg επιτρέπει επίσης σε δύο τοποθεσίες Internet να περιέχουν το στοιχείο ελέγχου.
REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"MaxAllowedZone"=dword:00000001[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"UrlAllowList"="http://www.wingtiptoys.com/;http://www.contoso.com/"

Ανάπτυξη των κλειδιών μητρώου σε έναν τομέα

Συνιστάται η χρήση της Πολιτικής ομάδας (Group Policy) για την ανάπτυξη των ρυθμίσεων που αναφέρονται στα παραδείγματα αυτού του άρθρου ως δέσμες ενεργειών εκκίνησης. Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε αυτές τις ρυθμίσεις ως δέσμες ενεργειών σύνδεσης. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο επιθυμητή επειδή υπάρχουν περιορισμοί δικαιωμάτων.

Τα παρακάτω βήματα είναι ένα παράδειγμα του τρόπου ανάπτυξης των ρυθμίσεων στο Παράδειγμα 1 ως δέσμης ενεργειών εκκίνησης μέσω Πολιτικής ομάδας (Group Policy).
 1. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions] "UrlAllowList"="http://myintranetapplication/help/helpfiles;http://www.wingtiptoys.com/help/helpdocuments"
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο με τη μορφή αρχείου .reg. Δώστε στο αρχείο το εξής όνομα: AllowTrustedSites.reg.
 3. Επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το Σημειωματάριο (Notepad):
  REGEDIT.EXE /S AllowTrustedSites.reg
 4. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο δέσμης. Δώστε στο αρχείο το εξής όνομα: AllowTrustedSites.bat.
 5. Εισαγάγετε το αρχείο δέσμης στο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Επικολλήστε το αρχείο δέσμης που δημιουργήσατε στο βήμα 4 και το αρχείο .reg που δημιουργήσατε στο βήμα 2 στο φάκελο \\Όνομα_τομέα\SysVol\Όνομα_τομέα\Policies\GUID του επιλεγμένου GPO\Machine\Scripts\Startup.
  • Στον υπολογιστή όπου θέλετε να εκτελέσετε το αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dsa.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
  • Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν την πολιτική και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), έπειτα το στοιχείο Ρυθμίσεις των Windows (Windows Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δέσμη ενεργειών (Εκκίνηση/Τερματισμός) (Scripts (Startup/Shutdown)).
  • Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Startup (Εκκίνηση) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη (Add).
  • Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο αρχείο δέσμης το οποίο δημιουργήσατε στο βήμα 4.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK, στη συνέχεια στο κουμπί Ναι (Yes) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
Περισσότερες πληροφορίες

Επισκόπηση και παραδείγματα για διαχειριστές συστημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 896358 και τον τρόπο επανενεργοποίησης των εφαρμογών Web οι οποίες επηρεάζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896358 MS05-026: Ένα θέμα ευπάθειας στη Βοήθεια HTML (HTML Help) μπορεί να επιτρέψει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ζωνών ασφαλείας στον Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174360 Τρόπος χρήσης των ζωνών ασφαλείας στον Internet Explorer

Πολιτική ομάδας (Group Policy)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ομάδας (Group Policy), επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τεχνική υποστήριξη για εκδόσεις x64 των Microsoft Windows

Σε υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις x64 των Microsoft Windows, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις οδηγίες της ενότητας "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης του μητρώου. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε διαφορετικό μέρος του μητρώου, ανάλογα με το εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία των 32 bit ή των 64 bit. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
896459 Αλλαγές μητρώου σε εκδόσεις x64 του Windows Server 2003 και των Windows XP Professional x64 Edition
Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για εκδόσεις x64 των Windows. Ο κατασκευαστής του υλικού σας παρέχει υποστήριξη, επειδή η έκδοση x64 των Windows περιλαμβανόταν στο υλικό σας. Ο κατασκευαστής του υλικού σας ενδέχεται να προσάρμοσε την εγκατάσταση των Windows με μοναδικά στοιχεία. Τα μοναδικά στοιχεία μπορεί να είναι προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων συσκευών ή προαιρετικές ρυθμίσεις για μεγιστοποίηση των επιδόσεων του υλικού. Η Microsoft θα σας παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, εάν χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη με την έκδοση x64 των Windows. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του υλικού είναι πιο αρμόδιος να υποστηρίξει το λογισμικό που ο ίδιος εγκατέστησε στο υλικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τα Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις x64 του Microsoft Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
hhctrl.ocx Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 892675 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/22/2006 08:15:00 - Αναθεώρηση: 11.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbtshoot kbregistry kbprb KB892675
Σχόλια