Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nlbmgr.exe για τη δημιουργία συμπλέγματος NLB σε μια έκδοση 64-bit του Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε το Nlbmgr.exe (Network Load Balancing Manager) για να δημιουργήσετε ένα σύμπλεγμα NLB (Network Load Balancing), το Nlbmgr.exe δεν δημιουργεί το σύμπλεγμα. Όταν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, ενδέχεται να καταγραφεί η ακόλουθη καταχώρηση στο αρχείο Setupapi.log:
Error 0xe0000228: There are no compatible drivers for this device.
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την εκτέλεση της έκδοσης 32-bit του Nlbmgr.exe σε έναν υπολογιστή 64-bit.

Σημείωση Επειδή τα περισσότερα από τα στοιχεία 32-bit της Εξισορρόπησης Φόρτου Δικτύου (Network Load Balancing) (Mlb.exe, Wlbs.exe και Nlbmgr.exe) φαίνεται να εκτελούνται σωστά σε περιβάλλον 64-bit, ενδέχεται να μην αντιληφθείτε αυτό το πρόβλημα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε την έκδοση 64-bit του Nlbmgr.exe σε έναν υπολογιστή 64-bit.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν χρησιμοποιείτε την έκδοση 32-bit του Nlbmgr.exe για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύνδεσης, το Nlbmgr.exe εμφανίζεται να είναι συνδεδεμένο. Ωστόσο, το πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει φορτωθεί.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του Nlbmgr.exe που περιλαμβάνεται αυτήν τη στιγμή στο Πακέτο εργαλείων διαχείρισης (Adminpak.msi) του Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 για διαχείριση υπολογιστών 64 bit. Το αρχείο Nlbmgr.exe που περιλαμβάνεται στο Adminpak.msi είναι σε έκδοση 32 bit.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 892782 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/16/2015 01:38:08 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbnlb kbprb kbwinservnetwork KB892782
Σχόλια